HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Staatssecretaris Knops opent eerste Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Venlo
01-07-2019
Vandaag heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Bibliotheek Venlo de feestelijke opening verricht van het eerste Informatiepunt Digitale Overheid. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen en nog veel meer. Vijftien bibliotheken verspreid over het land starten vandaag met een Informatiepunt Digitale Overheid. Binnen twee jaar moet er een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten zijn, aldus de initiatiefnemers. 
De Informatiepunten Digitale Overheid komen voort uit een samenwerking van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Manifestgroep, waarin de publieke dienstverleners CAK, Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en Sociale Verzekeringsbank (SVB). zijn verenigd. De bedoeling is persoonlijke hulp en ondersteuning te bieden aan de circa vier miljoen mensen die het lastig vinden om zaken te doen met de digitale overheid.
 
Mensen kunnen bij de Informatiepunten Digitale Overheid (YouTube-filmpje) terecht met vragen over de dienstverlening van alle organisaties die meedoen. Te denken valt aan vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting of PGB. Bibliotheekmedewerkers helpen hen met het vinden van informatie op websites en verwijzen voor meer persoonsgebonden vragen zo nodig door naar lokale partners. Dit zijn organisaties waarmee de bibliotheek samenwerkt, zoals welzijnsinstellingen, ouderenbonden, gemeente en zorgkantoren. Men hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om gebruik te maken van de dienst, die bovendien gratis is.
Onderdeel van de samenwerking is eveneens dat de deelnemende Manifestgroep-partijen mensen die moeite hebben met computers en internet verwijzen naar een bibliotheek bij hen in de buurt, waar ze kunnen deelnemen aan computercursussen als Klik & Tik en Digisterker. Deze cursussen worden nu al bij alle bibliotheken gegeven en worden in dit project geïntensiveerd.
 
Van 2019 tot en met 2021 bouwen de samenwerkende partijen aan een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten in de bibliotheken. Vandaag zijn de eerste vijftien zogeheten 'kopgroepbibliotheken' gestart met deze vorm van dienstverlening. Zij moeten ‘de weg plaveien voor de verdere landelijke dekking in de komende twee jaar’. Het gaat daarbij om de volgende bibliotheken: Bibliotheek Rivierenland, Biblionet Groningen, De Bieb voor de Zaanstreek, Bibliotheek Kennemerwaard, dbieb Leeuwarden, Bibliotheek Midden-Brabant, Bibliotheek Hengelo, Bibliotheek AanZet – Dordrecht, Bibliotheek Katwijk, Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Venlo, Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Gooi en Meer, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Bibliotheek De Nieuwe Veste Breda.

De KB heeft vorig jaar samen met de andere betrokken partijen het plan 'Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers' ingediend bij het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In december 2018 is de inhoudelijke en financiële aanvraag goedgekeurd en in januari 2019 door de staatssecretaris vastgesteld. In het plan ‘Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers’ (pdf) gaven de samenwerkende partijen aan meer niet-digivaardige burgers te willen stimuleren om deel te nemen aan digivaardigheidscursussen dan nu al gebeurt in bibliotheken, met als doel dat steeds meer mensen (digitaal) zelfredzaam worden. Daarnaast gaven de partijen aan voor mensen die (blijvend) ondersteuning nodig hebben in de bibliotheek informatiepunten te ontwikkelen waar men terecht kan voor informatie over de digitale overheid afkomstig van de deelnemende uitvoeringsorganisaties. 
Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) ondersteunt de aanpak met 7,5 miljoen euro. Daarnaast steekt de KB 5,5 miljoen euro in het project.

In april maakte de KB bekend welke 15 bibliotheken voor dit project tot de kopgroep behoren. In totaal hadden zich 27 bibliotheken aangemeld. Bij de keuze van de 15 bibliotheken is gekeken naar spreiding over het land, aard van het werkgebied en inhoudelijke criteria zoals de samenwerking met (lokale) partners. Ook is een van de grote steden in deze kopgroep geselecteerd.

Staatssecretaris Knops kondigde in de op 12 december 2018 verstuurde Kamerbrief ‘Digitale inclusie – iedereen moet kunnen meedoen’ (pdf) maatregelen aan waardoor iedereen mee moet kunnen doen in de digitale samenleving, waarbij hij verwees naar de eerder gelanceerde ‘Nederlandse Digitaliseringsstrategie’ en de ‘Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter’. In de brief kondigde de staatssecretaris reeds aan dat het samenwerkingsproject met de uitvoeringsorganisaties in 2019 van start zou gaan met vijftien pilotbibliotheken. ‘We zorgen dat mensen nog beter geholpen worden in bibliotheken. Nu kun je al hulp krijgen bij het doen van belastingaangifte. Straks moeten mensen in bibliotheken ook informatie krijgen over bijvoorbeeld de digitale manieren om een uitkering of toeslag aan te vragen. Vijftien bibliotheken starten hier al mee in het begin van 2019. Andere bibliotheken volgen later,’ aldus de staatssecretaris in de brief.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie