HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
NBD Biblion wordt stichting
03-07-2019
Met ingang van 17 juni is de organisatievorm van NBD Biblion bv aangepast. Hierdoor gaat NBD Biblion bv verder als Stichting NBD Biblion. De stichting heeft als doel activiteiten te ontwikkelen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van de openbare bibliotheken. NBD Biblion brengt eind augustus 2019 haar kernactiviteiten onder in de stichting en haar commerciële activiteiten in twee nieuwe dochtermaatschappijen. 
NBD Biblion stelt in een persbericht er primair te zijn voor de bibliotheken en met haar diensten en producten de positie van bibliotheken te willen verstevigen en uitbouwen. Daarbij past volgens NBD Biblion een heldere en transparante organisatievorm en governancestructuur waarin alle rollen voor bestuur en toezicht duidelijk zijn belegd. ‘De founding fathers van NBD Biblion behouden hun belangrijke rol en bibliotheken denken mee en adviseren over de koers. Samen werken we aan de producten en de diensten van NBD Biblion,’ aldus de organisatie. 
 
Algemeen directeur Nina Nannini van NBD Biblion zegt over de aanpassing van de organisatievorm. ‘Ik ben heel blij dat we nu tegemoet kunnen komen aan de vraag vanuit de branche om transparanter te zijn en ik kijk uit naar de kansen die het ons biedt. Ik zie uit naar een mooie toekomst waarin we samen met de bibliotheken verder innoveren en elke dag weer vooruitgang boeken.’

De organisatiestructuur van NBD Biblion is op drie punten aangepast:
  1. De stichting bevat de kernactiviteiten en heeft als doel activiteiten te ontwikkelen zonder commercieel oogmerk ten behoeve van de openbare bibliotheken. Een aantal commerciële en meer risicodragende activiteiten die niet tot de kernactiviteiten van NBD Biblion horen zoals machinebouw, Printing On Demand en Binding On Demand, zijn ondergebracht in dochtermaatschappijen: twee bv’s.
  2. Met de installatie van een Raad van Toezicht wordt het toezicht geprofessionaliseerd. Branche én bedrijfsmatige kennis zijn erin verenigd. De Raad van Toezicht zal bestaan uit vier vertegenwoordigers van de founding fathers: twee van de bibliotheken, één van de uitgevers en één van de boekverkopers. Daarnaast komen er één tot vier posities voor toezichthouders afkomstig van buiten de branche: leden met specialistische kennis op terreinen die belangrijk zijn voor de toekomst van de branche zoals bijvoorbeeld ICT, HR en marketing.
  3. Er worden twee klankbordgroepen opgezet om bibliotheken te betrekken en nog beter te kunnen helpen. De Klankbordgroep Producten richt zich op het verbeteren en ontwikkelen van bestaande en nieuwe producten en dienstverlening. De Klankbordgroep Strategie wordt betrokken bij de strategische ontwikkelingen in de branche, de koers van NBD Biblion en grote wijzigingen die zich mogelijk aandienen.
NBD Biblion stelt met de nieuwe organisatiestructuur slagvaardiger te willen worden voor bibliotheken. ‘Innovatieve projecten zullen naar verwachting eerder succesvol van de grond komen doordat de stichtingsvorm samenwerking met partners makkelijker maakt. Een heel belangrijke overweging bij de keuze voor de stichtingsvorm is dat NBD Biblion daarmee duidelijker aangeeft dat zij met haar kernactiviteiten geen commercieel oogmerk heeft,’ zo stelt de organisatie.

In het voorjaar van 2018 startte NBD Biblion met een traject waarin de eigen corporate governance onder de loep genomen werd, daarbij ondersteund door adviesbureau Berenschot. Aanleiding daarvoor waren vragen over de positie van NBD Biblion binnen de branche. Klanten en partners gaven aan dat NBD Biblion niet helder genoeg was over haar rol en dat de besturingsstructuur te complex was. Daarnaast werd NBD Biblion als een commerciële organisatie gezien. NBD Biblion stelde daar destijds over: ‘Wij willen graag helder zijn en duidelijkheid geven over waar NBD Biblion voor staat en openheid verschaffen over onze positie en rol in de branche. Er zijn zo nu en dan vragen over de positie van NBD Biblion: zijn we een brancheorganisatie en/of een commercieel bedrijf?’
De afgelopen periode heeft NBD Biblion met behulp van stakeholders, klanten, partners, founding fathers en collega’s nagedacht over de rol die zij nu en in de toekomst wil vervullen. Met de nieuwe organisatievorm en governancestructuur wil NBD Biblion zorgen voor duidelijkheid en transparantie.

In Bibliotheekblad nummer 6 gaat algemeen directeur Nina Nannini nader in op de achterliggende redenen van dit besluit.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie