HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Math Göbbels interim-directeur BiblioNu
04-07-2019
De Raad van Toezicht van BiblioNu heeft Math Göbbels (52) aangesteld als directeur-bestuurder ad interim. Göbbels is de komende maanden één dag in de week aan de slag op de locaties in Venray en Horst aan de Maas. De Raad van Toezicht beraadt zich na de zomer over de toekomstige leiding van BiblioNu. 
Math Göbbels heeft sinds 2015 zijn eigen adviesbureau op het gebied van organisatievraagstukken: Onderzoek met Effect. Daarvoor was hij onder andere zeven jaar in dienst bij Cubiss als Senior adviseur kwaliteitszorg en tweeënhalf jaar bij Biblioservice Gelderland als Adviseur kwaliteitszorg & certificering.

Na het vertrek van de vorige directeur, Jimmy Hendriks, enkele maanden geleden, werden diens taken grotendeels overgenomen door de vestigingshoofden in Horst aan de Maas en Venray. De Raad van Toezicht nam het initiatief voor het opstellen van een herstelplan voor de Venrayse vestiging en benoemde transitiemanager Peter ter Huurne tot tijdelijk projectleider. Die taak is afgerond en Ter Huurne overlegt nu met de gemeente Horst aan de Maas over de invulling van de bibliotheekvisie in die gemeente. 
 
Göbbels zegt naar aanleiding van zijn aanstelling: ‘Ik vind het een prachtige uitdaging om BiblioNu verder te helpen. We zijn een organisatie-in-ontwikkeling die transformeert van een klassieke in een maatschappijgerichte bibliotheek. BiblioNu is niet een grote boekenkast, maar een organisatie in het hart van de samenleving die wil bijdragen aan gemeentelijke thema's op het gebied van sociale cohesie, participatie, zelfredzaamheid en de aanpak van taalachterstanden. We willen ook een ontmoetingsplek zijn. Een belangrijk doel is dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Zo wil ik het pad effenen voor de nieuwe directeur.’
BiblioNu voegt daaraan toe: ‘De komende tijd gaat [Göbbels] de interne bedrijfsvoering optimaliseren, de begrotingsdiscipline bewaken, de ingezette cultuuromslag begeleiden én uitvoering geven aan het werkplan.’

Jimmy Hendriks vertrok per 1 februari 2019 bij BiblioNu (verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas), nadat hij er in 2017 in dienst was getreden als directeur. De aanleiding voor Hendriks’ vertrek zou liggen in een verschil van inzicht met de Raad van Toezicht over het herstelplan voor de bibliotheekvestiging in Venray.
BiblioNu kampt al enige tijd met financiële problemen, zozeer zelfs dat de gemeente Venray eind vorig jaar besloot de noodlijdende bibliotheek min of meer onder curatele te plaatsen, reden waarom het opstellen van een ‘herstelplan’ noodzakelijk werd geacht. Ook in Horst aan de Maas is de financiële positie van de bibliotheek niet erg florissant. In beide gemeenten bestaan ook plannen voor verhuizing van de bibliotheekvestiging naar een andere locatie. BiblioNu heeft overigens sinds 2010 verschillende keren te maken gekregen met gemeentelijke bezuinigingen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie