HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Motie contributievrijstelling tot 18 jaar aangenomen
08-07-2019
In de nacht van 4 op 5 juli hebben tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) de stemmingen plaatsgevonden over de moties naar aanleiding van het debat over de Uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid 2021-2024 van minister Van Engelshoven. Daarbij is onder andere ook een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het afschaffen van de bibliotheekcontributie voor kinderen tot 18 jaar in alle gemeenten in Nederland. 
In de door Lodewijk Asscher (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) ingediende motie wordt de regering verzocht (‘constaterende dat niet in elke gemeente kinderen tot 18 jaar gratis gebruik kunnen maken van bibliotheekvoorzieningen’) om te bezien hoe het gebruik van bibliotheekvoorzieningen voor alle kinderen in Nederland kosteloos toegankelijk kan worden gemaakt. 
 
Het is onduidelijk hoe de maatregel gefinancierd zou moeten worden. De uitvoering, en in het verlengde daarvan de financiering, van het bibliotheekwerk is in Nederland voor een groot deel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de in 2015 ingevoerde Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wordt in artikel 13 onder andere gesteld: ‘Voor het uitlenen van gedrukte werken door lokale bibliotheken aan personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt geen contributie of andere geldelijke bijdrage geheven, tenzij het college van burgemeester en wethouders of het bestuurscollege heeft besloten dat een geldelijke bijdrage wordt geheven.’ Lodewijk Asscher stelt in een tweet in reactie op een vraag: ‘TK wil dat het overal zo is. Minister moet motie uitvoeren, waarschijnlijk door bibliotheekwet aan te passen.’

In januari van dit jaar becijferde Mark Deckers op basis van de dataset van de gegevenslevering van de Koninklijke Bibliotheek over 2017 dat er dat jaar bij 17 van de 149 bibliotheekstichtingen voor de jeugd tot en met 18 jaar contributie geheven werd. Daarbij blijkt sprake van een gedifferentieerd beeld: 15 bibliotheken hanteren een contributie voor jongen in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 16 jaar, 1 bibliotheek voor de kinderen tot en met 5 jaar en 1 bibliotheek voor kinderen tot 1 jaar. Enkele bibliotheken gaan verder dan wat de Wsob voorschrijft. Zo kennen de Drentse bibliotheken, de OBA Amsterdam en de bibliotheken in Scherpenzeel en Borne een gratis lidmaatschap tot en met 18 jaar, hanteert men bij Bibliorura contributievrijstelling tot en met 20 jaar en kan men bij Bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse in het kader van het zogeheten ‘Budgetabonnement’ tot 30 jaar gratis 12 materialen per jaar lenen.
 
Lodewijk Asscher diende in 2017 samen met vertegenwoordigers van PvdA, D66, SP, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie ook een motie in waarin gevraagd wordt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. Deze motie werd op 21 november 2017 met algemene stemmen aangenomen en leidde ertoe dat het kabinet in 2018 besloot voor de periode 2019-2021 jaarlijk 1 miljoen euro te reserveren voor bibliotheekwerk in de regio. Tot 13 april van dit jaar konden gemeenten en bibliotheken die belangstelling hadden voor deze stimuleringssubsidie voor behoud van bibliotheken in kleine gemeenten zich aanmelden.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie