HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Wijkbibliotheken Zoetermeer worden mogelijk ‘Huis van de Wijk’
12-07-2019
Nadat eind mei bekend werd dat in de gemeentelijke Perspectiefnota opgenomen bezuinigingen zouden kunnen leiden tot sluiting van twee van de drie Zoetermeerse bibliotheekvestigingen, lijkt er nu toch weer hoop te zijn voor de wijkfilialen. Tijdens het voorjaarsdebat van 1 juli bleek een meerderheid van de raad voor een onderzoek gericht op het omvormen van de wijkvestigingen tot ‘Huis van de Wijk’. 
In de op 22 mei naar buiten gebrachte Perspectiefnota (pdf) stelde het Zoetermeerse college voor om twee van de drie vestigingen van Bibliotheek Zoetermeer gefaseerd te sluiten (Nathaliegang/Rokkeveen per 1 januari 2021 en Oosterheemplein per 1 januari 2022) en de dienstverlening mobiel te maken en deels te verplaatsen naar scholen. Met deze maatregel wil Zoetermeer met ingang van 2023 een bezuiniging van 250.000 euro realiseren.
Bibliotheek Zoetermeer heeft op dit moment naast de centrale vestiging Forum nog twee wijkfilialen, in de wijken Rokkeveen (circa 20.000 inwoners) en Oosterheem (circa 22.000 inwoners).  
 
Tijdens de raadsvergadering van 1 juli bleek echter dat verschillende partijen verre van enthousiast waren over het voornemen om beide bibliotheekvestigingen te sluiten. Twee moties van de PvdA, waarin gevraagd werd om respectievelijk het in ieder geval tot 2022 openhouden van de wijkbibliotheken of het omvormen van de wijkbibliotheken tot een zogeheten ‘Wijkhuis-Forum’ met bredere functies, haalden het weliswaar niet, maar een D66-motie (pdf) waarin wordt voorgesteld te onderzoeken of de wijkvestigingen Rokkeveen en Oosterheem kunnen worden geïntegreerd in het concept ‘Huis van de Wijk’ dat de gemeente wil realiseren, kon wel op een meerderheid rekenen. De raad vraagt het college de bibliotheek en eventuele andere partners bij het onderzoek te betrekken en de raad in het najaarsdebat te informeren over de bevindingen.

Het idee om de wijkbibliotheken onderdeel te maken van de ‘Huizen van de Wijk’ is ingebracht door de bibliotheek zelf, als alternatief voor de voorgestelde sluiting van de filialen. Het gaat om een ontmoetings- en servicepunt in de wijk, met bibliotheek én andere organisaties. In het voorstel van de bibliotheek (pdf) krijgen de wijkfilialen minder vierkante meters, waardoor 150.000 euro bespaard kan worden. De bibliotheek wil binnen de ‘Huizen van de Wijk’ wel de volgende vormen van dienstverlening (blijven) aanbieden: collectie op maat (rekening houdend met afstand tot de hoofdvestiging en de doelgroepen en behoeften in de wijk); voorleesactiviteiten voor kinderen tot 4 jaar; leestafel; hulp bij (digi)taal (ondersteuning bij taal- en digitale vragen, inclusief E-overheid); activiteiten gericht op basisvaardigheden, verhalen en ontmoeting. Omdat er frictiekosten kunnen worden bespaard, denkt de bibliotheek binnen het budget daarnaast ook in elke school voor primair onderwijs in Zoetermeer een Bibliotheek op school te kunnen realiseren.

De bibliotheek geeft in een reactie op haar website aan blij te zijn met de inspanningen van de fracties en in de uitkomst goede kansen te zien voor de toekomstige wijkdienstverlening. ‘In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de bewoners van Rokkeveen en Oosterheem graag de bibliotheek in de wijk willen houden. Nu komt er een onderzoek om te kijken hoe dit mogelijk gemaakt kan worden. De Bibliotheek werkt hier graag aan mee!’ aldus Bibliotheek Zoetermeer.

De door het college in mei voorgestelde sluiting van de wijkvestigingen riep veel weerstand op. Een door de bibliotheek geïnitieerde online petitie leverde bijna 2100 steunbetuigingen op. Verschillende politieke partijen voerden daarnaast acties voor het behoud van de wijkbibliotheken. Zo organiseerden PvdA, Zó!, SP en FvdB op 22 juni een ludieke voorleesactie om mensen te wijzen op de plannen voor de voorgenomen sluiting van de filialen en publieke steun te vragen voor hun inspanningen ze open te houden. ‘Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van mensen, met name natuurlijk voor kinderen. Wijkbibliotheken zijn laagdrempelig en toegankelijk. Je kunt er niet alleen boeken lenen, maar ook informatie krijgen over zorg en welzijn, of over wat er in de stad allemaal te doen is. Het college wil meer wijkgericht gaan werken. Maar de wijkposten worden gesloten. Dan is het juist belangrijk dat je de bibliotheken open houdt en niet wegbezuinigt. De bibliotheek kan gaan fungeren als spil in de wijk: bieb, ontmoetingspunt, informatiepunt, buurthuis, inloop en activiteitencentrum in één. Als het Stadhuis-Forum succesvol kan zijn in een gecombineerde functie, dan kan dat ook voor de wijkbibliotheken gaan gelden,’ aldus de actievoerende partijen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie