HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting bibliotheken Utrechtse Heuvelrug en Renkum van de baan
18-07-2019
De enige tijd dreigende sluiting van de bibliotheken in Maarn en Amerongen (gemeente Utrechtse Heuvelrug) lijkt van de baan. Verantwoordelijk wethouder Hans Waaldijk heeft tijdens de raadsvergadering van 15 juli toegezegd de wens van de raad en de inwoners om de bibliotheken open te houden te zullen volgen. Enkele weken geleden werd ook al duidelijk dat de voorgenomen sluiting van twee bibliotheekvestigingen in de gemeente Renkum niet meer aan de orde is.
Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (circa 50.000 inwoners) maakte in april bekend in het kader van een breder pakket aan bezuinigingen door sluiting van de bibliotheekvestigingen in Maarn en Amerongen bijna 110.000 euro te willen besparen. De bezuinigingen werden mede ingegeven door de tegenvallende kosten voor de jeugdzorg. De gemeente Utrechtse Heuvelrug (circa 50.000 inwoners) heeft op dit moment bibliotheken in Amerongen, Maarn, Doorn, Driebergen en Leersum, die beheerd worden door Bibliotheek Z-O-U-T.  
 
De plannen voor de sluiting van de bibliotheekvestigingen in Amerongen en Maarn leidden de afgelopen maanden tot veel weerstand. Zo kwamen er protesten van het lokale Seniorenplatform, werden er actiegroepen voor het behoud van de bibliotheken opgericht en werden er in zowel Amerongen als Maarn petities georganiseerd om te protesteren tegen de voorgenomen sluiting. Uit een door de gemeente georganiseerde enquête over de bezuinigingsplannen kwam naar voren dat de meest genoemde posten waar gesneden kan worden volgens de inwoners moeten zijn de gemeentelijke organisatie zelf en de kosten ter bevordering van het toerisme in de gemeente, maar dat zij het onaanvaardbaar vinden dat voorzieningen zoals de bibliotheken uit de dorpen verdwijnen.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug was voornemens tijdens de raadsvergadering van 15 juli een amendement (pdf) in te dienen waarin gevraagd wordt om instandhouding van de functie van bibliotheek, maar dit kon weer worden ingetrokken toen verantwoordelijk wethouder Waaldijk met de toezegging kwam dat het sowieso de bedoeling is dat de bibliotheekfunctie in beide dorpen behouden blijft. Onduidelijk is in hoeverre de bezuiniging hiermee van de baan is en in welke vorm de bibliotheekfunctie blijft voortbestaan. Directeur Mariet Wolterbeek van Bibliotheek Z-O-U-T gaf op 16 juni tegenover het Algemeen Dagblad aan mogelijkheden te zien tot besparen door dingen samen te doen met andere instellingen binnen gedeelde multifunctionele accommodaties. ‘Je kunt verschillende functies van het nieuw te bouwen dorpshuis in Maarn samenvoegen, zo blijft het betaalbaar. We hebben nu een aparte wc, eigen keukenblok en een opslag. Die dingen kun je ook samen gebruiken. In die richting moet je denken.’ De bibliotheek in de Allemanswaard in Amerongen is eigenlijk te groot. Wolterbeek: ‘We zouden wel wat ruimte kunnen inleveren. Maar de voorziening moet blijven.’

Overigens is ook in de gemeente Renkum de voorgenomen sluiting van twee bibliotheekvestigingen - mede naar aanleiding van verzet vanuit de bevolking - teruggedraaid. Eind mei kondigde het college van Renkum aan 160.000 euro te willen bezuinigen door twee van de drie vestigingen van Bibliotheek Veluwezoom in de gemeente te sluiten. De gemeente Renkum (circa 31.000 inwoners in zes kernen) kent op dit moment drie bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Veluwezoom (die ook nog de bibliotheekvoorziening in de gemeente Rheden verzorgt): een jeugdbibliotheek met een afhaalpunt te Doorwerth (circa 5000 inwoners) en twee volwaardige vestigingen in respectievelijk Oosterbeek (circa 11.000 inwoners) en Renkum (circa 9000 inwoners). De bezuinigingsplannen leidden tot massale protesten vanuit de bevolking, onder andere in de vorm van een petitie. In reactie daarop schaarde een meerderheid van de gemeenteraad zich op 26 juni achter een door D66, GroenLinks en CDA Renkum ingediende motie (pdf) waarin wordt aangegeven dat de bibliotheekvestigingen behouden dienen te blijven. De bezuinigingen zijn daarmee echter niet van de baan. In welke vorm de bibliotheek verder gaat, zal de komende maanden duidelijk moeten worden. ‘Het college gaat met de bibliotheek en met inwoners in gesprek om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen, met behoud van de drie vestigingen als uitgangspunt. En natuurlijk zijn wij zelf ook actief om te kijken welke mogelijkheden wij zien. En spreken we met alle betrokkenen, waaronder het actiecomité, dat actief mee wil denken,’ zo meldt Bibliotheek Veluwezoom, die verwacht dat het college in september met nieuwe voorstellen zal komen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie