HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Literatuurplein wordt beëindigd
19-07-2019
Literatuurplein, de door de Koninklijke Bibliotheek (KB) beheerde website met informatie over literatuur en literaire activiteiten, houdt per 1 januari 2020 op te bestaan. Als reden voor het stopzetten noemt de KB het feit dat Literatuurplein inmiddels onvoldoende meerwaarde zou hebben ten opzichte van andere websites en diensten. 
Literatuurplein.nl werd in 2002 opgericht door Jef van Gool, die in 2016 afscheid nam, en groeide in de jaren die volgden uit tot een gezaghebbende online bron voor informatie over literatuur en literaire activiteiten. Literatuurplein biedt tal van rubrieken: actueel, interviews, columns, literaire prijzen (met juryrapporten), recensies, leestips, video’s met en dossiers over auteurs en een literaire wereldkaart. In ‘thema’s’ sluit Literatuurplein aan op de actualiteit en op landelijke acties als de Poëzieweek, de Boekenweek en 4 en 5 Mei. Een ‘vaste’ special is de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. Bij ieder van de vijftig vensters van die canon biedt Literatuurplein een uitgebreid, geannoteerd en steeds geactualiseerd overzicht van titels. In 2017 kreeg Literatuurplein nog een nieuwe vormgeving en werden er ook inhoudelijk enkele veranderingen doorgevoerd, onder andere in de vorm van het samenvoegen en schrappen van een aantal onderdelen.
 
De KB stelt bij wijze van toelichting over het beëindigen van Literatuurplein: ‘Literatuurplein was op een aantal gebieden zijn tijd vooruit. Veel van de concepten uit Literatuurplein hebben inmiddels ook in andere bibliotheekdiensten van de KB een plek gekregen. Natuurlijk in de eerste plaats in de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) die alle boektitels bevat die zich in Nederlandse bibliotheken bevinden en die steeds beter en aantrekkelijker wordt. Voor leestips, inspiratie – en nog veel fijner misschien, de boeken zélf - kunnen lezers bij de Online Bibliotheek terecht. Voor meer specifieke literaire titels en schrijversinformatie is er de DBNL. Literatuurplein is dus inmiddels “ingehaald” en heeft onvoldoende meerwaarde ten opzichte van andere websites en diensten om de stijgende kosten voor onderhoud en beheer te kunnen verantwoorden.’
 
De KB wil proberen de via Literatuurplein bijeengebrachte informatie zoveel mogelijk elders onder te brengen. Zo wordt alle informatie over literaire prijzen ondergebracht in Wikipedia en blijven de literaire podcasts behouden op het iTunes-kanaal van de KB. Biografische informatie, zoals geboorte- en sterfdata van auteurs, zal worden geïntegreerd in andere diensten van de KB. Over sommige andere rubrieken, zoals het literaire nieuws en de interviews, wordt nog nagedacht. De KB geeft een voorlopig overzicht van de ideeën met betrekking tot de verschillende rubrieken.

Een jaar geleden werd overigens ook het door de KB beheerde Leesplein beëindigd. Een deel van de binnen deze website samengebrachte informatie werd overgebracht naar de website Jeugdbibliotheek.nl, ten aanzien waarvan de KB onlangs in een bericht op haar website de laatste ontwikkelingen schetste.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (3)

Esther Valent
31-8-2019 18:38
Typisch dat dit bericht door KB midden in de zomervakantie is geplaatst, nu heeft niemand tijd gehad zich er goed in te verdiepen en nu we terug zijn van vakantie is het uit het zicht verdwenen. Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen: ik vind het een slecht idee om te stoppen met LIteratuurplein, net zoals ik dat vond bij Leesplein, omdat de informatie nu versnipperd gaat raken. Ik mis van Leesplein nog dagelijks de leessuggesties (als je hier van houdt, lees ook dat) en de zoekmogelijkheden op AVI niveau. Het is zo mooi een bibliotheeksite te hebben met deze onderwerpen en niet de onderwerpen versnipperd te hebben op allerlei plekken.
Peter Nugteren
1-9-2019 18:10
Eens met Esther. Heel veel fijne informatie over literatuur stond op Literatuurplein zo lekker bij elkaar. Zocht een boek of een auteur en je had alles binnen één site. Als ik lees waar je nu naar toe moet... Wikipedia zelfs.
Geen goed doordachte zet, vind ik.
HansKrol
6-9-2019 09:24
Met Esther Valent en Peter Nugteren betreur ik de stopzetting per 1-1-2020 van de website Litertuurplein. Zelf heb ik er meermaals gebruik van gemaakt. Ik vroeg om een opgave van het aantal weergaven en bezoekers per dag en of die aantallen de laatste jaren zijn gestegen, gedaald dan wel ongeveer gelijk gebleven. Intussen ontving ik bericht dat de aantallen al jaren daalden en nog wordt geprobeerd de cijfers op de site te plaatsen. Afwachten dus, maar een voortdurende daling is een veeg teken. Als een belangrijke doelgroep mogen toch werkers in het bibliotheekvak worden verondersteld. Mijn eerdere veronderstelling dat mogelijk het vertrek van Jef van Gool met de vermindering te maken zou kunnen hebben kan ik vooralsnog niet staven.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie