HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Minister en gemeenten ondertekenen afspraken vervolgaanpak laaggeletterdheid
12-09-2019
Tijdens de aftrap van de Week van de Alfabetisering op 9 september hebben minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken ondertekend over de vervolgaanpak laaggeletterdheid. Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld: 5 miljoen euro in 2020, oplopend tot 7,3 miljoen euro in 2024.
Het kabinet kondigde in maart in een kamerbrief over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid in de periode 2020-2024 reeds aan meer geld uit te willen trekken voor het bestrijden van laaggeletterdheid.
 
Het is de bedoeling dat gemeenten de extra financiën inzetten om de hulp aan laaggeletterden te intensiveren. Medewerkers van de gemeente worden bijvoorbeeld ingelicht over hoe zij signalen van laaggeletterdheid kunnen herkennen. Zo kunnen ze mensen sneller en doelgerichter helpen, bijvoorbeeld door iemand die aanklopt voor schuldhulpverlening indien nodig ook door te verwijzen naar een taalcursus. Daarbij komt extra aandacht voor de doelgroep met Nederlands als eerste taal, zo stelt het ministerie van OCW in een persbericht.
 
Meer specifiek staat in de bestuurlijke afspraken (pdf) waaronder minister Van Engelshoven en de VNG op 9 september hun handtekening hebben gezet onder andere dat gemeenten:
  • meer mensen gaan bereiken die moeite hebben met taal, rekenen of de computer;
  • extra hun best gaan doen om mensen te bereiken met Nederlands als moedertaal;
  • nog meer gaan samenwerken met organisaties en bedrijven waar de mensen komen, die we willen bereiken;
  • iedereen die bij, of voor, de gemeente werkt, vragen om mensen die een cursus nodig hebben, door te verwijzen;
  • steeds controleren of de cursussen van goede kwaliteit zijn en passen bij wat mensen willen leren;
  • aan elkaar laten weten wat het beste werkt om mensen te bereiken en naar les te laten komen;
  • na ieder jaar kunnen vertellen hoeveel mensen ze hebben bereikt en wat zij hebben geleerd.
Uiteindelijk doel is dat er in alle gemeenten eind 2024 een integrale aanpak van laaggeletterdheid is gerealiseerd. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Als de overkoepelende programmanaam voor alle maatregelen die de overheid landelijk ter bestrijding van laaggeletterdheid neemt en financiert, wordt de titel 'Tel mee met Taal' gehanteerd. In dit programma verenigen vier ministeries zich in de aanpak tegen laaggeletterdheid. Het gaat om de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie