HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Certificering taalhuizen met ingang van 2020
27-09-2019
Met ingang van 2020 worden de taalhuizen in Nederland - ook wel digitaalhuizen of taalpunten genoemd - stapsgewijs gecertificeerd. Dit gebeurt aan de hand van een kwaliteitskader dat is ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de taalhuizen en bij de bestrijding van laaggeletterdheid. 
In Nederland zijn er ruim 200 taalhuizen, waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer, of informatie kunnen krijgen over het beschikbare aanbod. Door heel Nederland zijn vanaf 2012 taalhuizen ingericht in het kader van het landelijke samenwerkingsprogramma ‘Tel mee met Taal’. Bibliotheken vervullen over het algemeen een sleutelrol binnen de taalhuizen.

Met ingang van 2020 worden de taalhuizen in Nederland stapsgewijs gecertificeerd. Hiervoor is een kwaliteitskader ontwikkeld door een groep organisaties die nauw betrokken is bij de taalhuizen en bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Met dit nieuwe kwaliteitskader kunnen taalhuizen zien wat goed gaat en wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit te ontwikkelen. De samenwerkingspartners die het taalhuis samen vormen (gemeenten, vrijwilligersorganisaties, bibliotheek, ROC’s, welzijnsorganisaties etc.) kunnen zo ook hun toekomstplannen afstemmen, zo meldt de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) in een persbericht.

De eerste ervaringen met een certificeringskader zijn opgedaan in een pilot onder een uiteenlopende groep taalhuizen, die liep in de periode 2018-2019 en die belangrijke inzichten heeft opgeleverd om tot een verdere, systematische aanpak te komen. Taalhuizen kunnen flink variëren in organisatie, werkwijze en welke doelgroep in hun naaste omgeving zit. In de pilot is hier bij het opstellen van het nieuwe certificeringskader (pdf) met name rekening mee gehouden. Bij het uitdenken van het nieuwe kwaliteitskader zijn onder andere de Stichting Lezen & Schrijven, de gemeenten, Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en Koninklijke Bibliotheek (KB) en Sociaal Werk Nederland betrokken. Ook de taalhuizen zelf hebben actief meegewerkt aan de totstandkoming. De certificering wordt uitgevoerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). (Zie ook het evaluatierapport (pdf) met de resultaten van de pilot en een voorstel voor een Certificeringskader Taalhuizen

Het nieuwe kwaliteitskader voor taalhuizen maakt deel uit van de landelijke afspraken over de aanpak van laaggeletterdheid (pdf) waarbij het rijk, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties nauw samenwerken.

Op 7 november, op de Landelijke dag basisvaardigheden, komt er meer informatie over het vervolg. Ook wordt bekend gemaakt hoe taalhuizen zich kunnen aanmelden voor deelname aan certificering in 2020 en daarna. Het is de bedoeling om met het nieuwe certificeringskader te starten rond 1 april 2020.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie