HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Onduidelijkheid over toekomst Karmac-bibliotheek Buren
03-10-2019
Twee weken geleden kondigde verantwoordelijk wethouder Daan Russchen nog aan dat de gemeente Buren met ingang van 2020 wil stoppen met de door Karmac verzorgde bibliotheekvoorziening en in plaats daarvan ‘de boeken naar de inwoners wil brengen’, maar het lijkt er op dat hij - na door de raad op de vingers te zijn getikt - mogelijk weer moet terugkomen op dit voornemen. 
Op 18 september maakte verantwoordelijk wethouder Daan Russchen bekend een nieuwe aanpak te willen voor het bibliotheekwerk in de gemeente Buren. Met ingang van 2020 zouden de boeken naar de mensen gebracht moeten worden in plaats van andersom. Door deze nieuwe aanpak voor leesstimulering, die gericht is op het investeren in jeugdbibliotheken op alle scholen en het ontwikkelen van leespunten in Lienden, Maurik, Buren en Beusichem, kunnen de beschikbare middelen voor leesstimulering efficiënter en effectiever ingezet worden, aldus de gemeente. ‘Het vermoeden is dat het aandeel hoogopgeleiden groot is onder bieb-leden. Moet je die ton daar op inzetten, of ga je op zoek naar de mensen die echt moeite hebben met lezen? Wij kiezen voor het laatste. (...) Met een groot gebouw en een verzameling boeken ben je er echt niet. Laaggeletterden gaan niet naar de bieb, de drempel daar is voor hen enorm.’ aldus wethouder Russchen.
Het zou betekenen dat het huidige bibliotheekpunt van Karmac in Lienden en de drie servicepunten in Beusichem, Buren en Maurik eind dit jaar in hun huidige vorm stoppen. De leespunten zouden moeten komen bij de huidige Leerpunten in Beusichem, Buren, Lienden en Maurik, waar inwoners met een leervraag terecht kunnen. Hier zouden boeken beschikbaar moeten komen en wordt het mogelijk om tijdschriften en de krant te lezen. Ook is er dan ruimte om elkaar te ontmoeten en komen er leesactiviteiten. Maar ook denkt de wethouder aan het beschikbaar stellen van boeken in bijvoorbeeld drukbezochte winkels en in voetbalkantines in de verschillende kernen. Hierover worden afspraken gemaakt met verenigingen, kinderopvang en winkels. Op deze manier hebben alle inwoners op laagdrempelige wijze toegang tot boeken, aldus de wethouder.

Tot 2013 werd de bibliotheekvoorziening in de gemeente Buren (ca 26.000 inwoners met als grootste kernen Beusichem, Buren, Lienden en Maurik) verzorgd door Bibliotheek Rivierenland, die zich, door bezuinigingen gedwongen, genoodzaakt zag de samenwerking met de gemeente niet te verlengen. Daarna nam de gemeente Karmac in de arm, dat een bibliotheekpunt in Lienden opende en servicepunten in Buren, Maurik en Beusichem. De gemeente stelt nu dat uit een evaluatie is gebleken dat ‘een zeer beperkt aantal inwoners gebruikmaakt van deze bibliotheekvoorzieningen. Om de toegang tot boeken en leesstimulering te vergroten is het ontwikkelen van een nieuwe aanpak noodzakelijk. Voor de Karmac-leden betekent dit, dat hun lidmaatschap eind 2019 eindigt,’ aldus de gemeente. Dat de Karmac-bibliotheken niet erg goed liepen, suggereren cijfers over 2017. In het vierde kwartaal van 2017 telde de bibliotheek in Lienden 695 leden die samen 6424 boeken leenden. Het servicepunt in Buren kende in die periode 7 leden die samen 92 boeken leenden. In Beusichem werden 9 leden geteld die 81 boeken kwamen halen en in Maurik zijn het 25 leden die 314 boeken lazen, zo meldde Stad Buren.nl, dat eveneens aangaf dat Karmac Bibliotheekservices jaarlijks van de gemeente Buren zo'n honderdduizend euro ontving om de bibliotheekvoorziening op peil te houden. Overigens bestrijdt Theo Doreleijers van Karmac in de Gelderlander dat het gebruik van de bibliotheek en de servicepunten in Buren tegenvalt. ‘Vorig jaar zijn we met 19 procent gegroeid,’ aldus Doreleijers. Karmac gaat in Buren richting de 1000 leden. Ruim 90 procent daarvan woont vlak bij de bibliotheek in Lienden. Doreleijers geeft tevens aan zich overvallen te voelen door het besluit van de gemeente.

Tijdens de raadsvergadering op 1 oktober bleken de plannen van wethouder Russchen echter op grote weerstand te stuiten bij verschillende partijen in de gemeenteraad, ook al omdat zij van niets wisten tot het moment dat de gemeente een persbericht naar buiten bracht over de plannen. Het contract met Karmac was al opgezegd en met de scholen was al overleg gestart over de geplande schoolbibliotheken, maar de gemeenteraad vraagt Russchen nu zijn plannen te heroverwegen. Na een felle discussie moest de wethouder op aandringen van onder andere D66, PvdA en het CDA toezeggen in gesprek te zullen gaan met de schoolbesturen en Karmac over uitstel van de bestuurlijke afspraken dan wel een eventuele verlenging van het contract met Karmac om zodoende de raad in de gelegenheid te stellen eind dit jaar of begin volgend jaar een inhoudelijk debat over de plannen te voeren. ‘Ik weet niet of ik het kan terugdraaien, maar ik ga met alle liefde kijken of we voor de zesde keer een korte verlenging kunnen realiseren met Karmac,’ aldus Russchen, zo meldt de Gelderlander.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie