HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB: bibliotheken bereiken ruim 13.000 burgers met belastinghulp
07-10-2019
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt dat uit onderzoek blijkt dat met de belastinghulp die vrijwel alle bibliotheken bieden in de aangifteperiode van 2019 ruim 13.000 burgers zijn bereikt 
De Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst sloten in 2016 een samenwerkingsconvenant waarin werd afgesproken dat de bibliotheken burgers ondersteuning zullen bieden bij hun digitale contact met de Belastingdienst.
 
Via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is deze vorm van dienstverlening nu in kaart gebracht aan de hand van de drie pijlers uit het convenant: ICT- en printfaciliteiten, digivaardigheidscursussen en belastingspreekuren.
Op basis hiervan concludeert de KB dat in de aangifteperiode 2019 91% van de bibliotheekorganisaties (132 van de in totaal 145 bibliotheken) deelneemt aan het convenant met de Belastingdienst. Uit het onderzoek (pdf) blijkt verder dat met de belastinghulp in de aangifteperiode 13.350 burgers zijn bereikt, een toename in vergelijking met voorgaande jaren. 'Deze groei laat zien dat het tijd nodig heeft voordat burgers weten dat ze voor hulp bij de belastingaangifte bij de bibliotheek terechtkunnen. Daarom blijft het bereiken van burgers een belangrijk aandachtspunt in de samenwerking,' aldus de KB.
In 2017 meldde de KB nog dat in de aangifteperiode 2016 5000 mensen nen beroep op bibliotheken hadden gedaan voor belastinghulp.
 
Naast de onderzoeksrapportage zijn de resultaten van de BOP-meting verwerkt in een landelijke infographic (pdf) en zijn er per provincie infographics beschikbaar voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). Uit de infographic blijkt verder dat 85% van de deelnemende bibliotheken zelf belastinghulp organiseert, terwijl de resterende 15% doorverwijst. De meest aangeboden vormen van hulp zijn: invulhulp belastingaangifte (64%), spreekuur belastingaangifte (54%) en informatiebijeenkomsten (21%).
Belangrijkste partners bij de uitvoering van de belastinghulp zijn met name maatschappelijke dienstverleners (81%), vrijwilligers (18%) studenten van hogescholen en universiteiten (15%) en commerciële aanbieders (12%).

De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de BOP-meting beschikken tevens over een eigen individuele rapportage en een individuele infographic, waarmee de samenwerking met de Belastingdienst ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie