HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Grensoverschrijdend project aanpak laaggeletterdheid Zeeland-Vlaanderen
08-10-2019
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland heeft samen met samenwerkingspartners uit de regio Waasland (Vlaanderen) en Zeeuws-Vlaanderen een uniek grensoverschrijdend project opgezet met als doel enerzijds onderzoekskennis te delen over de aanpak van laaggeletterdheid in beide regio’s en anderzijds nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het onderzoek dat in het kader van het project is gedaan zal op vrijdag 11 oktober gepresenteerd worden tijdens het bibliobusfestival Buzz in Middelburg.
De algemene doelstelling van het project is preventie en bestrijding van laaggeletterdheid in een aantal plattelandskernen in Zeeland en in de gemeenten behorend tot de EGTS1 Linieland van Waas en Hulst (dat wil zeggen de Belgische gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en het Nederlandse Hulst). Daarnaast kent het project ook specifieke doelstellingen. Een eerste is leren van elkaar. Hieronder wordt een grensoverschrijdende kennisdeling verstaan voor professionals met een uitwisseling van best practices in Nederland en Vlaanderen. Een tweede specifieke doelstelling is het invoeren van samenwerking om nieuwe methoden te ontwikkelen om de problematiek rond laaggeletterdheid aan te pakken. Uiteindelijk zal dit leiden tot pilotprojecten aan Vlaamse en aan Zeeuwse zijde. Daarbij wordt onder andere gedacht aan de ontwikkeling van een zogeheten taalbus.

Aan de Nederlandse kant participeren in het project de bibliotheken ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, samenwerkend met onder meer het Taalhuis Walcheren en de Stichting Lezen en Schrijven. Aan de Vlaamse kant participeren verschillende bibliotheken in het Waasland (de regio ten westen van Antwerpen tegen de Nederlandse grens aan, in de provincie Oost-Vlaanderen) aangesloten bij Bibliowaas, in samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie en Leerpunt Waas en Dender. 
Het project richt zich met name op de doelgroep van autochtone ouders in rurale gebieden

In het kader van het project is onderzoek gedaan door de Universiteit van Gent in samenwerking met het UCR (UniversityCollege Roosevelt Middelburg). In het onderzoeksrapport worden verschillende cijfers en onderzoeksresultaten met betrekking tot laaggeletterdheid samengebracht, waarbij ook wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen Zeeland en het Waasland. Daartoe zijn onder andere focusgesprekken gevoerd met professionals. 
De onderzoekers concluderen onder andere dat er zowel in het Vlaamse Waasland als ook in Zeeland er reeds heel wat materialen, workshops, projecten en instanties voorhanden zijn, maar daarbij valt het wel op dat de bestaande projecten en methodieken vaak nog niet erg bekend zijn bij de beoogde doelgroep en vaak gericht zijn op allochtone (moeders) en senioren.
Het rapport beveelt daarom met name aan zich met het project te richten op het ondersteunen van autochtone laaggeletterde ouders en ouderen in landelijke gebieden opdat ze uit hun isolement geraken. De bibliotheek kan in die rurale gebieden middels onder andere de inzet van een bibliobus fungeren als loket om kwetsbare mensen te bereiken - ouderen, allochtonen, eenzamen - en ze de weg wijzen naar taalaanbieders
Het onderzoeksrapport wordt gepresenteerd tijdens het bibliobusfestival BUZZ dat ZB| Planbureau en Bibliotheek (ZB) van Zeeland en Bib Leuven op 11 en 12 oktober organiseren in Middelburg en Leuven. Tijdens het bibliobusfestival zal ook officieel de nieuwe bibliobus van ZB in gebruik genomen worden. Het is een kleiner exemplaar dat aansluit bij het grensoverschrijdende project en dat met name ingezet zal gaan worden in de strijd tegen laaggeletterdheid in rurale gebieden. In de Provinciale Zeeuwse Courant verscheen op 8 oktober een uitgebreid artikel over de Zeeuwse bibliobussen en het festival.

Het project werd mogelijk gemaakt door de Scheldemondraad, het permanent overlegorgaan van de provincie Oost- en West Vlaanderen (B) en Zeeland (NL) en de gemeenten in de Euregio Scheldemond. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie