HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bezuiniging dreigt voor bibliotheek Lelystad
10-10-2019
Het college van Lelystad stelt in zijn onlangs gepresenteerde programmabegroting voor de jaren 2020 - 2023 voor jaarlijks een ton te bezuinigen op de bibliotheek. De bezuiniging past binnen een totaalpakket aan bezuinigingen die de gemeente nodig acht omdat zij zich geconfronteerd ziet met een structureel tekort oplopend tot 10 miljoen euro.
Het Lelystadse college heeft in de programmabegroting (pdf) een bezuiniging voor de bibliotheek ingeboekt die oploopt van 50.000 euro in 2021 naar 100.000 euro in 2023. (De bibliotheek ontvangt nu jaarlijks overigens ruim 2 miljoen euro.)
Daarnaast komt het college ook met een onderzoeksopdracht waarbij de FlevoMeer Bibliotheek, die de bibliotheekvoorziening in Lelystad verzorgt, het Agora Theater, het centrum voor kunstzinnige vorming De Kubus en poppodium Corneel moeten onderzoeken of ze meer kunnen samenwerken en wellicht in één organisatie kunnen opgaan. Te denken valt daarbij volgens het college aan mogelijke (fysieke) samenvoegingen van instellingen in één gebouw, maar wellicht ook één directie en één cultuurdirecteur in Lelystad. De resultaten moeten in de loop van volgend jaar bekend zijn, aldus verantwoordelijk wethouder John van den Heuvel tegenover Omroep Flevoland.  
 
Het is aan de bibliotheek zelf om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave van 100.000 euro, maar wethouder Van den Heuvel hoopt dat de directie niet kiest voor een snelle en gemakkelijk beperking van de openingstijden, maar gaat zoeken naar extra inkomsten en andere kostenbesparingen, zo meldt Omroep Flevoland. ‘We dagen de bibliotheek daarbij uit dat niet op te lossen door te snijden in de openingsuren, maar door meer inkomsten te genereren uit wat men te bieden heeft en de geweldige locatie die men heeft.’ Eind 2017 kreeg de bibliotheek extra geld (110.000 euro) om de openingstijden uit te breiden, nadat de gemeenteraad een motie van het CDA had aangenomen.

Het college heeft in de maand september aan de inwoners overigens gevraagd mee te denken over de bezuinigingsopgave. Uit deze peiling bleek dat de bibliotheek veel steun geniet onder de bevolking: ruim 80% gaf aan dat de bibliotheek moet blijven.

Dat de gemeente Lelystad moet bezuinigen, is met name terug te voeren op twee oorzaken. De gemeente ontvangt minder geld uit het gemeentefonds terwijl anderzijds de kosten voor de jeugdzorg zijn gestegen.

De gemeenteraad van Lelystad zal zich op dinsdag 5 november en dinsdag 19 november buigen over de programmabegroting..


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie