HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Sluiting dreigt voor bibliotheek Velp door bezuinigingen
11-10-2019
Onlangs maakte de gemeente Rheden bekend een ton te willen bezuinigen op de bibliotheek. Dit kan betekenen dat de vestiging in Velp moet sluiten, aldus de bibliotheek. De korting past binnen een totaalpakket aan bezuinigingen van zes miljoen euro. 
Bibliotheek Veluwezoom, verantwoordelijk voor het bibliotheekwerk in de gemeente Rheden (circa 45.000 inwoners), meldt in een bericht op haar website op 26 september van de gemeente vernomen te hebben dat het college van plan is 100.000 euro (circa 10%) te bezuinigen op de bibliotheek. De gemeente Rheden heeft bibliotheekvestigingen in de kernen Dieren, Velp en Rheden. Uit de door het college ingediende programmabegroting (pdf) blijkt dat het voorstel is om in 2021 75.000 euro te bezuinigen en daarna jaarlijks 100.000 euro.

‘Wij verwachtten natuurlijk wel dat de gemeente Rheden met een bezuinigingsvoorstel zou komen, maar dat het bedrag zó hoog zou worden, dat hoop je natuurlijk nooit,’ aldus bibliotheekdirecteur Lianne Busser. In de Gelderlander voegt ze daaraan toe: ‘Bij de vorige bezuinigingsronde, in de periode van de economische crisis, hebben wij al 30 procent in moeten leveren. Dat was gigantisch. We hebben toen de bibliotheek van Rheden af moeten bouwen tot een kleine vestiging in een klaslokaal met alleen jeugdboeken en een afhaalpunt voor volwassenen. We zijn daar nog maar zes uur per week aanwezig. En in Velp zijn we verhuisd van Den Heuvel in het centrum naar het Astrum College in Zuid en is de bibliotheek een stuk kleiner geworden.’
Volgens Busser ligt de maximaal haalbare bezuiniging voor de bibliotheek rond de 30.000 euro. Ze noemt het ondenkbaar dat er bezuinigd wordt op de educatieve afdeling die de bibliotheek in de afgelopen jaren heeft opgericht en uitgebreid. Volgens Busser rest dan alleen sluiting van een van de drie vestigingen, waarbij Velp het meest in aanmerking komt aangezien de vestiging in Dieren pas verbouwd is en de bibliotheek er vastzit aan een huurcontract van tien jaar en het filiaal in Rheden nog maar zes uur open is en sluiting daar te weinig oplevert.

Bibliotheek Veluwezoom geeft in een reactie aan zich tot het uiterste in te zullen spannen om de vestiging in Velp open te houden en roept het publiek op zich te laten horen door een brief te sturen naar een van de raadsleden of door in te spreken op de informatieavond van de gemeente Rheden over de bezuinigingen op 22 oktober. Op 12 november zal de gemeenteraad beslissen over de bezuinigingen.

De bezuiniging op de bibliotheek maakt deel uit van een totaalpakket aan bezuinigingen van zes miljoen euro die de gemeente nodig acht omdat zij zich geconfronteerd ziet met grote tekorten, mede als gevolg van sterk gestegen kosten voor jeugdzorg, Wmo en de participatiewet.

Bibliotheek Veluwezoom verzorgt de bibliotheekvoorziening in de gemeente Rheden en in de gemeente Renkum (circa 30.000 inwoners), waar zij vestigingen heeft in de kernen Doorwerth, Oosterbeek en Renkum. In Renkum kreeg Bibliotheek Veluwezoom vijf maanden geleden ook te maken met een ingrijpende bezuiniging (van 160.000 euro) waardoor sluiting van twee van de drie vestigingen in de gemeente dreigde. De sluiting van deze filialen kon echter worden afgewend, mede door protesten vanuit de bevolking. De gemeenteraad nam op 26 juni een motie (pdf) aan waarin het college wordt opgeroepen om in overleg te gaan met de bibliotheek, die de gelegenheid moet krijgen om een plan te maken voor het in stand houden van de vestigingen in de kernen Renkum en Doorwerth, in samenwerking met het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties en voorzieningen bijvoorbeeld voor ouderen. De bezuiniging lijkt daarmee niet volledig van de baan, maar kan wel lager uitpakken. Op 30 oktober is er een besluitvormende vergadering over de begroting en zal meer duidelijk worden over de hoogte van de uiteindelijke bezuinigingsopgave. Bibliotheek Veluwezoom maakte op 27 augustus in een bericht op haar website duidelijk waar zij nog mogelijkheden tot besparen ziet. Daarbij wordt gedacht aan mogelijk lagere huisvestingslasten, de inzet van betaalde bibliotheekmedewerkers verminderen door aanvullende inzet van vrijwillige medewerkers, openingstijden van de Bibliotheek Oosterbeek verminderen en het verkleinen van het aanbod van kranten en tijdschriften in de drie Renkumse vestigingen. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

FG.Vennema
20-10-2019 21:00
 Geachte mevr/heer
Graag wil ik protesteren tegen de suiting van de(onze)bieb in Velp.
U kunt best wel nagaan dat u hiermede de gebruikers van de bieb erg dupeert.
Als er hoognodig bezuinigd moet worden zijn er legio mogelijk binnen uw budget te vinden.(dat weet u  best maar dit is de gemakkelijkste.
Ik ben gepensioneerd en heb de bieb hard nodig en niet alleen om een boek tel .
Eerlijk gezegd  gezien de contibutie is niet echt gratis maar de bieb dient wel alle lagen van de bevolking.
Hierbij verzoek ik u dan ook om dit onzalige plan te laten varen

 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie