HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Forse bezuiniging dreigt voor bibliotheken Tytsjerksteradiel
24-10-2019
Vanwege dreigende bezuinigingen is de toekomst onzeker geworden voor een of meerdere van de drie bibliotheken in de Friese gemeente Tietjerksteradeel. Het college stelt een korting van 15 procent voor. 
Tytsjerksteradiel stelt de komende jaren te willen focussen op financieel herstel, onder andere omdat net als in andere gemeenten de zorgkosten sterk toenemen en de vergoedingen vanuit het rijk niet voldoende zijn om de uitgaven te dekken. ‘Omdat kosten toenemen is het college genoodzaakt keuzes te maken binnen en buiten het sociaal domein,’ aldus de gemeente in een persbericht. Het gaat om een tekort van ruim 4 miljoen euro. Het college van Tytsjerksteradiel heeft daarom een pakket aan maatregelen voorgelegd om de tekorten te bestrijden, waaronder ook een korting op de bijdrage aan de bibliotheekvoorziening. Het zou gaan om een bezuiniging van jaarlijks 100.000 euro met ingang van 2021, zo blijkt uit de Programmabegroting (pdf). Dat betekent een korting van 15 procent. (Er gaat nu nog jaarlijks 670.888 euro naar de bibliotheek.)

De gemeente Tytsjerksteradiel (circa 32.000 inwoners) heeft op dit moment drie bibliotheekvestigingen, in de kernen Burgum, Hurdegaryp en Gytsjerk. De bibliotheekvoorziening wordt verzorgd door Bibliotheken Midden Fryslân - dbieb, die ook verantwoordelijk is voor de bibliotheken in de gemeente Leeuwarden.

De PvdA (in Tytsjerksteradiel oppositiepartij) noemt de kans zeer groot dat als de bezuiniging doorgaat de bibliotheken in Burgum, Hurdegaryp en Gytsjerk zullen moeten sluiten. Ruim een week geleden sprak Gosse Terpstra, oud-voorzitter van de Stichting Bibliotheken Tietjerksteradeel, in een open brief aan de gemeenteraad zijn zorg uit over de toekomst van de bibliotheken in de gemeente. Hij vreest voor het voortbestaan van de vestigingen in Hurdegaryp en Gytsjerk.Terpstra schrijft onder andere dat hij het maatschappelijk niet verantwoord vindt dat bibliotheken dicht moeten en pleit voor het oprichten van een investeringsfonds, zodat de bibliotheken in Tytsjerksteradiel open kunnen blijven, en in ieder geval vraagt hij om meer tijd te nemen om tot een oplossing te komen, zo bericht Omrop Fryslân. Verder verwijt Terpstra in zijn open brief de landelijke overheid hypocriet te zijn door enerzijds drie miljoen uit te trekken voor bibliotheken in kleine kernen, waarmee in het hele land zes bibliotheekvestigingen gered konden worden, terwijl ze anderzijds de gemeenten laat opdraaien voor de tekorten op de jeugdzorg, wat betekent dat dezelfde gemeenten moeten bezuinigen op het bibliotheekwerk.

De gemeenteraad zal op 31 oktober een besluit nemen over de begroting.

De Leeuwarder Courant meldde in juni overigens al dat de Friese gemeenten samen 35 miljoen euro tekortkomen op de jeugdzorg. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie