HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Einde dreigt voor bibliotheken op school Grave
29-10-2019
Het college van de gemeente Grave heeft aangegeven 50.000 euro te willen bezuinigen door de bibliotheken op de zeven basisscholen in de gemeente te schrappen. De bibliotheek geeft aan dat de bezuinigingsplannen zijn ‘ingeslagen als een bom’. Op 5 november beslist de raad over de plannen.
De gemeente Grave kampt met aanzienlijke tekorten en stelt daarom in de onlangs gepresenteerde Programmabegroting 2020-2023 forse bezuinigingen voor. Het college heeft alle ombuigingsvoorstellen voorzien van een ‘positief’, ‘neutraal’ of ‘negatief’ preadvies. Wethouder Financiën Rick Joosten zegt daarover in een persbericht onder andere: ‘De voorstellen die wij als “positief” hebben aangemerkt, zijn in feite de minst pijnlijke voor onze inwoners. Sommige van deze voorstellen zullen inwoners niet direct raken, maar er zitten voorstellen bij die we toch echt gaan voelen met z’n allen. De broekriem moet strakker. Onze voorstellen? Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van alle subsidies met 10%, het schrappen van de activiteiten voor “Graafs Geheugen” en het uitvoeringsbudget voor de Vestingvisie, of het stoppen met de subsidiëring van schoolbibliotheken.’ Wethouder Joosten geeft aan dat de gemeente geld tekort komt omdat veel rijkstaken de afgelopen jaren naar gemeenten zijn overgeheveld zonder dat dit in gelijke mate gepaard ging met meer middelen uit het gemeentefonds. Joosten: ‘Veel rijkstaken zijn de afgelopen jaren naar gemeenten overgeheveld. En terwijl het geld in Den Haag op dit moment zogezegd “over de plinten klotst”, neemt de Rijksoverheid niet de verantwoordelijkheid om gemeenten voldoende geld te geven, zodat zij belangrijke taken zoals Wmo en jeugdzorg fatsoenlijk kunnen uitvoeren. Het is lang geleden dat het economisch zo goed ging met ons land. En tegelijkertijd moeten wij als gemeente bezuinigen op schoolbibliotheken. Dat vind ik echt onverteerbaar.’

Uit de Ombuigingsvoorstellen (pdf) blijkt onder andere dat het college van Grave (circa 12.500 inwoners) vanaf 2021 jaarlijks bijna 51.000 euro wil besparen door de Bibliotheken op school te schrappen en ruim 5000 euro door een streep te zetten door het activiteitenbudget voor ‘Graafs geheugen’, een programma met lezingen en informatieverstrekking aan scholieren door middel van spreekuren die de bibliotheek organiseert in samenwerking met het Graafs Museum.

Directeur-bestuurder Cyril Crutz van BiblioPlus, verantwoordelijk voor de bibliotheekvoorziening in de gemeente Grave, stelt in de Gelderlander dat de bezuiniging is ingeslagen als een bom. Crutz: ‘De bibliotheek op school is veel meer dan een boekenkast. Zo slagen we erin, ook met leesbevorderingsprojecten, om ook de kwetsbare kinderen te bereiken waar lezen thuis weinig aandacht krijgt. Zo proberen we te voorkomen dat deze kinderen straks de nieuwe generatie laaggeletterden zijn.’

Volgens de Gelderlander zijn ook de scholen hevig geschrokken. Bestuurder Harrie van de Ven van stichting Optimus, verantwoordelijk voor zes van de zeven basisscholen in de gemeente Grave: ‘Wij leren kinderen lezen. We willen ook vaardige lezers, wat weer cruciaal is voor de verdere ontwikkeling en emancipatie van onze kinderen. Juist nu verschillende betrokken partijen in het Land van Cuijk met elkaar hebben afgesproken laaggeletterdheid te bestrijden.’ Van de Ven en zijn collega-bestuurder Fransje van Veen van stichting Invitare die in Grave één school beheert heeft een brandbrief gestuurd naar het Graafse college om te pleiten voor behoud van de Bibliotheken op school. De schoolbibliotheken tellen jaarlijks meer dan duizend gebruikers en ruim 20.000 uitleningen.

BiblioPlus kreeg in 2017 ook al te maken met een structurele bezuiniging van 120.000 euro door de gemeente Grave. In 2017 sloot BiblioPlus met de zeven gemeenten in haar werkgebied - Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis - een samenwerkingsovereenkomst waarin onder andere werd afgesproken dat de gemeenten tot en met 2019 niet verder zouden bezuinigen op de bibliotheek. De bibliotheek zou zich moeten gaan verbreden tot een ‘maatschappelijk informatieknooppunt’. BiblioPlus had in 2017 en de voorafgaande jaren vanuit de betrokken gemeenten te maken gekregen met zes ton aan bezuinigingen, een vijfde van de totale begroting.

De begroting en de bezuinigingsplannen zullen op 5 november besproken worden door de gemeenteraad.
 
Update: Na protesten van scholen en vanuit de bevolking besloot de Graafse gemeenteraad op 12 november om tot eind 2020 de tijd te nemen om te zoeken naar alternatieven om de bibliotheken op school te kunnen handhaven.
 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie