HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
FNV-leden wijzen eindbod werkgevers gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken – Kunsteducatie af
07-11-2019
Met een ruime meerderheid (61,5%) hebben de FNV-leden het eindbod van de werkgeversorganisaties Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en Cultuurconnectie voor een gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken – Kunsteducatie afgewezen. 
De FNV meldt dat het eindbod (pdf) van de werkgevers voor een nieuwe gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken.door zijn leden op drie punten nadrukkelijk werd verworpen:
  • Verlaging van de zondagtoeslag van 70% naar 25%.
  • Definitief rooster pas 7 dagen van tevoren bekend.
  • Meerwerk (zonder overwerktoeslag) is ook op de dag zelf nog mogelijk.
De FNV stelt dat vooral de uitholling van de zondagtoeslag op grote bezwaren stuit. De vakbond heeft tientallen e-mails van bibliotheekmedewerkers ontvangen, waarin ze aangeven onder deze voorwaarde niet meer op zondag te willen werken. In vergelijking met andere sectoren kent de bibliotheeksector een zeer beperkte onregelmatigheidstoeslag voor alleen zon -en feestdagen, aldus de FNV.

De FNV voegt er aan toe in 2018 een enquête onder de bibliotheekmedewerkers te hebben gehouden over de wens van de VOB en Cultuurconnectie om de cao’s Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie samen te voegen. 80% gaf aan nut en noodzaak van één cao niet te zien. De medewerkers zijn uiteindelijk alleen akkoord gegaan met het samenvoegen van de cao’s onder de strikte voorwaarde dat de arbeidsvoorwaarden niet zouden verslechteren. Met het verwerpen van het eindbod bevestigen de FNV-leden de uitkomst van de enquête, aldus de FNV. Frans de Haan, FNV-woordvoerder voor de openbare bibliotheken: ‘De FNV heeft vanaf het begin ook duidelijk gemaakt dat wij alleen wilden meewerken aan deze nieuwe cao als aan dit verzoek zou worden voldaan.’ (Zie ook het commentaar (pdf) van de Brancheraad Bibliotheek van de FNV, met 24 vertegenwoordigers uit bibliotheken verspreid over Nederland)

De FNV gaat ook in op de onderhandelingen over de pensioenregeling. Door de lage rente dreigt in 2020 een premiedekkingsgraad van circa 70%, waar 85% de ondergrens zou moeten zijn. ‘Om op de minimale premiedekkingsgraad van 85% uit te komen zou de pensioenpremie in 2020 met 4% verhoogd moeten worden (van 20% naar 24%). Het alternatief is de pensioenopbouw in 2020 te verlagen van 1,738% naar 1,397%. Dit betekent 20% minder opbouw in 2020. Het POB-bestuur heeft aan FNV, CNV en VOB voor 2020 een compromisvoorstel gedaan: een premieverhoging van 2% waarbij POB de pensioenopbouw in 2020 niet zal verlagen en een premiedekkingsgraad van 78% accepteert. FNV en CNV zijn bereid dit compromis te aanvaarden. Door de VOB is het van tafel geveegd. De werkgevers zijn niet bereid tot een beperkte premieverhoging,’ aldus de FNV.

FNV en CNV zullen de komende tijd bijeenkomsten houden waarvoor leden en niet-leden worden uitgenodigd om de ontstane situatie en vervolgstappen te bespreken.
 
Update11 november
De VOB meldt op 8 november in een reactie dat op dinsdag 5 november alle cao-partijen bij elkaar zijn geweest en dat tijdens deze bijeenkomst bleek dat ook de leden van de Kunstenbond en Alternatief voor Vakbond met een grote meerderheid hebben ingestemd met het resultaat.
'Bij de FNV aan bibliotheekzijde heeft helaas een meerderheid tegen het resultaat gestemd.
De CNV achterban wordt de komende weken nog geraadpleegd. Er heeft onder hun leden een stemming plaatsgevonden waarvan de uitslag verdeeld is. Deze stemming was echter niet op basis van het definitieve resultaat, waarin de onregelmatigheidstoeslag op zondag voor de zittende medewerkers is gecontinueerd, een grote laatste tegemoetkoming van werkgeverszijde. Eind november horen wij of de CNV kan instemmen of niet.,' aldus het bericht op de website van de VOB.

In de komende editie van Bibliotheekblad (nr. 9) verschijnt een interview met Rob Pronk, bestuurslid van het POB. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie