HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Westfriese Bibliotheken en zes gemeenten ondertekenen nieuw samenwerkingsconvenant
08-11-2019
Op woensdag 6 november hebben de Westfriese Bibliotheken en zes van de zeven West-Friese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec) een nieuw samenwerkingsconvenant getekend voor de jaren 2020-2021. 
De Medemblikse Wethouder Joset Fit, voorzitter van de stuurgroep, stelt met betrekking tot het afsluiten van het nieuwe convenant: ‘Twee jaar geleden ondertekenden we een convenant waarmee de samenwerking tussen de gemeenten en de bibliotheek werd geformaliseerd. Dat was toen een grote stap. Nu zijn we nog maar twee jaar verder en is er al zo veel gebeurd. De bibliotheek is veel zichtbaarder geworden en echt van aanbodgericht veel vraaggerichter gaan werken. Zo is er bijvoorbeeld een nieuw aanbod voor basisscholen gekomen. Die grote stap vind ik een enorme prestatie. Met de ondertekening van dit convenant kan de Stichting Westfriese Bibliotheken de ontwikkelingen nog verder uitbouwen.’

Het nieuwe samenwerkingsconvenant geldt voor de jaren 2020-2021 en heeft een verlengingsmogelijkheid naar 2022-2023. In het convenant is onder andere vastgelegd dat de Stichting Westfriese Bibliotheken aan alle betrokken gemeenten een basispakket aan diensten levert. In het vorige convenant waren gedetailleerde afspraken gemaakt met betrekking tot het basispakket, maar het nieuwe convenant (pdf) is breder geworden en heet nu het ‘pakket voor de maatschappelijke bibliotheek’. Er wordt gewerkt met drie lijnen: Taallab, Digilab en Cultuurlab. Er is meer ruimte voor innovatie en er wordt nog meer vraaggericht gewerkt. Op basis van het convenant heeft de bibliotheek een aanbod samengesteld. Het aanbod is meer in algemene zin geformuleerd en minder op het niveau van details. Dat biedt de bibliotheek de ruimte om meer naar eigen inzicht te programmeren. Het convenant (pdf) formuleert onder andere afspraken met betrekking tot de bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd, het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid, het bieden van een stimulerende leeromgeving en ontmoetingsplekken, de verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek en de bevordering van de culturele infrastructuur. De betrokken gemeenten betalen voor het ‘maatschappelijke bibliotheek pakket’ per inwoner jaarlijks een bedrag van 12,22 euro. De kosten voor de huisvesting maken geen onderdeel uit van het bedrag per inwoner voor het ‘maatschappelijke bibliotheek pakket’ en het ‘maatwerk pakket’.
Gemeenten die aanvullend maatwerk willen op basis van lokale behoeften, maken hierover nog aparte afspraken met de Westfriese Bibliotheken. De gemeenten Koggenland en Medemblik nemen alleen het basispakket af, de overige gemeenten aanvullend daarop ook nog een ‘maatwerk pakket’.

Met het afsluiten van het eerste convenant in 2017 kwam er een einde aan een turbulente periode voor de Westfriese Bibliotheken. In 2016 leek het er nog op dat er een nieuw op te richten Westfries Cultureel Netwerk (WCN) zou komen, waarin de bibliotheek zou moeten opgaan. De vorming van dat netwerk lijkt in 2017 te zijn afgeblazen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie