HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
OBA trekt aan de bel over halvering nominale compensatie
13-11-2019
Touria Meliani, wethouder Cultuur van Amsterdam, wil 2% extra subsidie voor culturele instellingen terugbrengen naar 0,9%. Het gaat om de zogeheten nominale compensatie, een extra vergoeding waarmee instellingen hun jaarlijkse extra kosten - zoals huurverhogingen en stijgende personeelskosten - mee kunnen betalen. Hierdoor komt er bij veel kunstinstellingen veel minder subsidie binnen dan waarop ze hadden gerekend. Ook de OBA wordt hard getroffen door dit besluit, reden waarom bibliotheekdirecteur Martin Berendse nu aan de bel trekt om te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen. 
De gemeente heeft besloten te korten op de indexatie van de subsidies voor de bijna 190 Amsterdamse cultuurinstellingen vanwege een teruglopende rijksbijdrage en extra uitgaven aan het herstellen van kades en bruggen in de stad. Na 2020 is vooralsnog helemaal niet voorzien in een nominale compensatie.

De OBA stelt in een bericht op haar website dat vanwege de 26 vestigingen in de stad huisvesting en personeel voor haar de grootste kostenposten vormen, samen goed voor zo’n 80% van het budget. Martin Berendse stelt dat het besluit van wethouder Meliani betekent dat de OBA het in 2020 met ruim 250.000 euro minder zal moeten doen; voor de jaren erna betekent het een gat in de begroting van zes ton. En dat, terwijl de nominale compensatie volgens Berendse eigenlijk al te weinig was om de loon- en prijsstijgingen te compenseren. Berendse: ‘Dan moeten we snijden in of huisvesting of personeel, en dat willen we niet. Als je kijkt naar huisvesting heb je het voor zes ton over of één grote locatie of anderhalve kleine vestiging.’

Tegenover de Amsterdamse stadszender AT5 geeft Berendse aan enigszins moedeloos te worden van de opeenstapeling van bezuinigingen de afgelopen jaren. ‘We worden er een beetje treurig van. Het dwingt ons te kijken naar onze grootste kostenposten: huisvesting en personeel. Snijden in het personeelsbestand of in de programma- en collectiebudgetten wil Berendse vermijden. ‘Maar dreigen met het sluiten van vestigingen doe ik liever niet, omdat ik weet dat de gemeenteraad en het college graag willen dat wij in alle wijken aanwezig blijven. Wij zien de OBA als een basisvoorziening voor de stad, en mijn motto is: zorg nou eens goed voor je basisvoorzieningen,’ aldus Bersendse.

De OBA voegt toe dat ze elk jaar voor 1 oktober bij de drie subsidiërende gemeenten (Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel) een begroting voor het volgende jaar moet inleveren. Dit jaar is met de gemeente Amsterdam afgesproken om ook een meerjarenbegroting voor de resterende looptijd van de Beleidsvisie 2019-2022 in te dienen. In de onderhandelingen werd de verwachting gewekt dat de OBA op de 2% nominale compensatie kon rekenen. Martin Berendse: ‘Pas in de derde week van september werd duidelijk dat deze compensatie wordt teruggeschroefd. Wij hebben de gemeente nu wel laten weten dat we opnieuw moeten gaan rekenen, want we kunnen nu geen sluitende begroting inleveren. Wij zullen ons in alle bochten moeten gaan wringen om dit op te lossen.’

De Amsterdamse Kunstraad schaart zich in een recent advies achter de OBA. De kunstraad wijst op het cumulerende effect van dit type bezuiniging. ‘Door de stijging van de vaste lasten, vooral voor personeel en vastgoed, worden de culturele instellingen in een krimpscenario geduwd, terwijl het coalitieakkoord voorziet in extra investeringen in het kunstenplan,’ aldus de Kunstraad.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie