HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gebruikersonderzoek jongeren jeugdbibliotheek.nl
20-11-2019
In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft het bureau UXkids een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar om inzicht te krijgen in hoeverre de website jeugdbibliotheek.nl aansluit bij hun wensen. De jongeren blijken over het algemeen positief over de site, maar geven wel aan nog enkele verbeterpunten te zien. 
Omdat komend jaar de focus ligt op de doelgroep 12-18 jaar werd specifiek gekeken naar de onderdelen voor 12-15 jaar en 15-18 jaar. Voor het gebruikersonderzoek werden 24 uitgebreide gesprekken gevoerd met jongeren van 12 tot 18 jaar, waarbij werd gelet op een goede spreiding op het gebied van leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en leefomgeving, aldus de KB.

Volgens de KB waren de jongeren over het algemeen enthousiast en positief over de uitstraling van de site, de etalages en de content, maar zagen ze ook enkele verbeterpunten. Dan gaat het met name om het zoeken op mobiel, het hoofdmenu-item ‘Weten’ en de huidige opzet van de postzegelbanners.

De KB constateert verder: ‘Het was interessant om te zien dat de jongeren van 12-15 jaar vrijwel niet scrollen op desktop en hierdoor alleen content boven de fold van de pagina zien en gebruiken. Jongeren van 15-18 jaar exploreren meer en bekijken meer op jeugdbibliotheek.nl. Mobiel scrollen wordt door zowel de doelgroep 12-15 als 15-18 jaar als logisch ervaren. Hierdoor krijgen beide leeftijdscategorieën automatisch meer van een pagina mee. Verder zijn vrijwel alle jongeren heel visueel ingesteld: ze zijn vooral bezig met beeld op de site en veel minder met tekst.’

Het primaire doel van jongeren op jeugdbibliotheek.nl is het zoeken en vinden van boeken. De focus van de doelgroep gaat uit naar content waarin boeken worden aangeboden.

De KB stelt dat de redactie van jeugdbibliotheek.nl aan de hand van de door de respondenten genoemde verbeterpunten aanpassingen gaat doorvoeren in de site, en waar nodig wijzigingen zal aanvragen voor de WaaS. Daarnaast gaat de redactie verbetermogelijkheden onderzoeken voor het zoeken en vinden op de site. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie