HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Asscher vraagt in motie om uitbreiding regeling kleine kernen
20-11-2019
Tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 18 november is door Lodewijk Asscher (PvdA) samen met Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) een motie ingediend waarin gevraagd wordt om het stimuleringsfonds voor bibliotheken te verruimen en ook open te stellen voor bibliotheken in financiële problemen buiten de kleine gemeenten,  
Lodewijk Asscher diende twee jaar geleden een motie in waarin gevraagd wordt om maatregelen voor het behoud van bibliotheken in kleine kernen die op 21 november 2017 werd aangenomen. In vervolg daarop werd begin oktober van dit jaar bekendgemaakt dat met de uit de motie voortgekomen zogeheten Asscher-gelden (jaarlijks een miljoen gedurende drie jaar) in zes kleine kernen een nieuwe bibliotheek gerealiseerd kan worden en in zes andere kernen met extra investeringen de huidige bibliotheek kan worden behouden. De eerste daarvan opende op 7 oktober in het Westfriese Wognum.

Tijdens de bespreking van de Cultuurbegroting op 18 november vraagt Asscher het stimuleringsfonds dat is voortgekomen uit zijn eerste motie te verruimen. ‘Het zou passend zijn om te kijken of we dat fonds verder kunnen vullen, zodat meer kinderen, meer mensen in Nederland de bibliotheek als toegang tot de cultuur kunnen ervaren.’ In een samen met Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) ingediende motie (pdf) stelt Asscher te constateren dat het aantal gemeenten zonder bibliotheek dreigt toe te nemen en dat ruim 40 bibliotheken zich bij het ministerie gemeld hebben voor een stimuleringssubsidie, maar dat slechts twaalf daarvan in aanmerking zijn gekomen. De drie indieners van de motie verzoeken de regering daarom ‘zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken en het stimuleringsfonds te verruimen en ook open te stellen voor bibliotheken in financiële problemen buiten de kleine gemeenten.’

In een reactie verzoekt verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven Asscher de motie aan te houden en te wachten op de evaluatie van de Bibliotheekwet, die volgens haar vlak na de kerst verwacht kan worden, omdat dan breder gekeken kan worden naar de knelpunten rond de Bibliotheekwet en naar waar de urgentie ligt. Van Engelshoven: ‘Via het eerdere stimuleringsfonds hebben we twaalf gemeenten drie jaar lang kunnen ondersteunen bij het opzetten en heropenen van een bibliotheekvestiging. Wat zijn dan de voorwaarden daarvoor? Ja, we hebben daarvoor geld beschikbaar. Dat betekent niet dat we van rijkswege die bibliotheek structureel gaan openhouden. We ondersteunen bij het in stand houden of de nieuwe opstart, maar dan moet de gemeente wel bereid zijn om voor de verdere continuïteit te zorgen. Dat doen we via het Gemeentefonds (...). De heer Asscher zegt dat we dat op meer plekken zouden kunnen doen, als we dat fonds verder uitbreiden. Binnenkort, eind dit jaar, komt de evaluatie van de Bibliotheekwet eraan. Na de kerst zal ik u daarover informeren. We gaan dan breder kijken naar de knelpunten rondom de Bibliotheekwet. Natuurlijk kunnen we het huidige fonds verlengen, maar ik heb daar twee aarzelingen bij. We moeten dan geld uit de begroting daarvoor inzetten dat we niet voor iets anders, bijvoorbeeld voor podiumkunsten, kunnen inzetten. Je kan geld maar één keer uitgeven. Het moet ook geen uitnodiging worden aan gemeenten om het werk te laten liggen: "dan komt de minister wel langs om daar de boel te redden". Ja, het kan, maar het is niet gratis. We moeten dan andere dingen laten liggen. Het zou mij een lief ding waard zijn om even te kunnen wachten tot we de evaluatie van de Bibliotheekwet hebben, want dan kunnen we breder kijken naar welke knelpunten er zijn en welke het meest urgent zijn. Ik doe een beroep op de heer Asscher om nog even te wachten tot die evaluatie, want ik weet nog niet of dit het meest dringende knelpunt is waar we middelen in willen steken,’ aldus Van Engelshoven (word-document).

Asscher geeft echter aan niet in te willen gaan op het verzoek van de minister, zodat de motie binnenkort in stemming zal worden gebracht. De minister zegt toe dat de Kamer na het kerstreces in ieder geval een brief inzake de evaluatie van de Bibliotheekwet zal ontvangen. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie