HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ketenbusinesscase Landelijk Bibliotheeksysteem door adviesbureau Berenschot
25-11-2019
Adviesbureau Berenschot is aangetrokken om een zogeheten ‘ketenbusinesscase’ voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) op te stellen, zo maakt de Koninklijke Bibliotheek (KB) bekend. De ketenbusinesscase moet inzichtelijk maken wat de voordelen van een landelijk bibliotheeksysteem zijn voor de hele keten en daarmee tevens inzicht bieden in de waarde voor de eindgebruiker. 
De KB stelt dat er voor Berenschot is gekozen vanwege hun uitgebreide kennis en ervaring met dit soort vraagstukken en omdat het bureau liet zien een goed beeld te hebben van de dynamiek in de sector. Het is de bedoeling dat de ketenbusinesscase in het eerste kwartaal van 2020 wordt opgeleverd.

Er wordt al enkele jaren nagedacht over de realisering van één collectief landelijk bibliotheeksysteem voor de openbare bibliotheken. Na een haalbaarheidsonderzoek door M&I/Partners, een draagvlakpeiling onder bibliotheken in 2017 en een marktconsultatie (pdf) in 2018/2019 volgt nu de volgende fase in de vorm van de ketenbusinesscase. Deze moet inzichtelijk maken wat de voordelen van een landelijk bibliotheeksysteem zijn voor de hele keten, en biedt daarmee uiteindelijk ook inzicht in de waarde voor de eindgebruiker. ‘Deze meerwaarde wordt bepaald door de mate waarin een CLB de beoogde doelen (ketenverbetering, kostenbesparing en versnelling van innovatie) realiseert,’ aldus de KB.
De ketenbusinesscase wordt door de KB uitgewerkt in samenspraak met de VOB en SPN. Het hele proces met betrekking tot deze ketenbusinesscase -van de gunning aan een adviesbureau tot en met het eindrapport - wordt begeleid door een stuurgroep waarin zitting is genomen door Albert Kivits namens de VOB, Anne Rube namens SPN en Marc van den Berg en Sander van Kempen (secretaris) namens de KB. De stuurgroep wordt ondersteund door een expertgroep die bestaat uit Bert Hogemans, Klaas Gravesteijn (beiden VOB), Anneke Westland, Ineke Goedhart, Henri Huisman, Jan Driessen (allen SPN), Frank Bergsma, Johan Hoenink, Sander van Kempen (secretaris) en Dennis Eijsten (allen KB).
Adviesbureau Berenschot is nu dus in de hand genomen om bij de totstandkoming van de ketenbusinesscase te adviseren.

Ruim een maand geleden gaf de KB aan dat bij de uitwerking van de ketenbusinesscase twee (implementatie)scenario’s zullen worden meegenomen die aan de hand van de marktconsultatie zijn geformuleerd. Scenario A behelst een landelijk bibliotheeksysteem met alle functionaliteit conform de haalbaarheidsstudie, dat wil zeggen dat het de basisfuncties plus de momenteel bij de bibliotheken in gebruik zijnde extra functies en toepassingen bevat. In het andere scenario is het landelijk bibliotheeksysteem gebaseerd op modulaire integratie met de landelijke digitale infrastructuur (LDI) en toepassingen van derde partijen, dat wil zeggen dat het beperkt is tot de basisfuncties, terwijl dan aanvullend de door de bibliotheken gewenste functionaliteit door andere partijen of vanuit de LDI kan worden ingevuld. De KB laat de mogelijkheid open dat er door het adviesbureau als alternatief een derde scenario wordt ingebracht op basis van de inzichten die voortvloeien uit de bovengenoemde scenario’s, waarmee de gewenste doelen (ketenverbetering, versnelling van innovatie en kostenbesparing) beter bereikt kunnen worden. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie