HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Rijnbrink en Graafschap Bibliotheken tekenen overeenkomst over bibliotheekinnovatie
26-11-2019
Gerard Huis in ’t Veld, directeur Graafschap Bibliotheken, en Tineke van Ham, directeur Rijnbrink, hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst over bibliotheekinnovatie in de gemeenten Lochem en Zutphen ondertekend. In de overeenkomst is vastgelegd hoe Rijnbrink inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning zal verlenen. Het is de eerste bibliotheek waarmee Rijnbrink een dergelijke overeenkomst afsluit. Er lopen gesprekken met andere bibliotheken over het afsluiten van soortgelijke samenwerkingsovereenkomsten.
In de ondertekende samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe beide instellingen gezamenlijk vorm gaan aan innovatie. Rijnbrink zal Graafschap Bibliotheken ondersteunen bij een nieuwe meerjarenvisie, ondersteuning verlenen bij dienstverlening aan VO-scholen en het MBO, ondersteuning geven in regionaal verband rond laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio en in het kader van het project Digitaal Noaberschap. Naast deze inhoudelijke ondersteuning wordt ook geholpen bij flankerend beleid rond innovatie als het gaat om vernieuwing van een marketingplan en de opzet van een programmabegroting. De overeenkomst beslaat de jaren 2020 en 2021, zo meldt Rijnbrink.
 
Gerard Huis in ’t Veld, directeur Graafschap Bibliotheken, zegt over de samenwerking: 'Bibliotheken zijn bezig met een stille revolutie. We pakken nieuwe rollen en verzetten de bakens stevig. We mogen onszelf daarbij wel wat steviger profileren want misschien is het wel een té stille revolutie. Bibliotheken zijn van enorme waarde en Rijnbrink gaat ons helpen om dat voelbaar en zichtbaar te maken.'
Tineke van Ham, bestuurder van Rijnbrink,vult aan: ‘Ik ben blij dat we veel goeds betekenen voor de Graafschap bibliotheken. Het is de eerste bibliotheek waar we deze overeenkomst nu mee sluiten maar we doen dit graag met alle bibliotheken in Gelderland! Innovatie in het netwerk is innovatie op vele plaatsen waarbij we van elkaar en met elkaar leren. Met veel bibliotheken zijn we nu in gesprek over soortgelijke samenwerkingsovereenkomsten’.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie