HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Acht gemeenten tekenen convenant nieuwe fusiebibliotheek West-Brabant
05-12-2019
Bibliotheek VANnU (Roosendaal e.o) en Bibliotheek Het Markiezaat (Bergen op Zoom e.o) gaan per 1 januari 2020 fuseren tot Bibliotheek West-Brabant. Vooruitlopend daarop hebben de acht gemeenten die binnen het werkgebied van de nieuwe bibliotheek zullen vallen op 2 december een convenant getekend waarin afspraken zijn vastgelegd om een goede samenwerking te garanderen. 
De gemeenten die vanaf 1 januari 2020 door de nieuwe Bibliotheek West-Brabant bediend zullen worden zijn: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert (totale werkgebied circa 300.000 inwoners). In het convenant is onder andere vastgelegd dat elke gemeente een fysiek uitleenpunt houdt. Ook is afgesproken dat iedere gemeente die bij de Bibliotheek West-Brabant is aangesloten een basispakket afneemt, waartoe onder andere leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid behoren. Daarnaast kunnen de betrokken gemeenten extra producten en diensten afnemen als deel van een pluspakket.
‘Het hangt van de gemeentes af wat ze voor een plus over hebben,’ aldus Frédérique Assink (VANnU) tegenover BN DeStem. Assink leidt, na het afzwaaien van Harry van der Klink (Het Markiezaat), de fusie tot een nieuwe directeur is gevonden.

Beide bibliotheken gaven begin dit jaar met het ondertekenen van een intentieovereenkomst reeds uitdrukking aan hun voornemen per januari 2020 te fuseren.
Tegenover ZuidWest TV geven Frédérique Assink van Bibliotheek VANnU en Pascale van Zuilen van Bibliotheek Het Markiezaat aan blij te zijn met de fusie en het convenant omdat beide bibliotheken aan de grenzen van hun (financiële) mogelijkheden zaten en er door het samengaan naar verwachting nieuwe ruimte ontstaat om de ambities beter waar te maken en te kunnen innoveren.

De fusie heeft geen gevolgen voor het personeel of het aantal vestigingen. Bij de Bibliotheek West-Brabant zullen ongeveer 90 bibliotheekprofessionals en ruim 200 vrijwilligers werkzaam zijn binnen de 27 vestigingen en servicepunten,  de zes Taalhuizen en ruim 100 scholen die onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe bibliotheek vallen. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie