HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheken regio Eindhoven roepen politiek op in te zetten op regionaal leesoffensief
17-12-2019
Negen bibliotheken in de regio Eindhoven roepen de besturen van de gemeenten in hun werkgebied in een open brief op in te zetten op een regionaal leesoffensief en in dat kader te investeren in de bibliotheek, om zo de taal- en leesvaardigheid van mensen in de regio naar een hoger niveau te tillen.
De open brief in het Eindhovens Dagblad is geschreven door Robin Verleisdonk (Bibliotheek Helmond-Peel), Marly Driessens (Bibliotheek De Lage Beemden), Liesbeth Vogelaar (Bibliocenter), Ingrid van Beek (Cultuurspoor Best), Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven-Waalre), Anneke Schellens (Bibliotheek de Kempen), Dorine Prinsen (Bibliotheek Veldhoven), Cyril Crutz (Biblioplus) en Luc Pruijn (Bibliotheek Dommeldal). De negen bibliotheekdirecteuren wijzen in hun brief op de transformatie die openbare bibliotheken de laatste jaren hebben doorgemaakt en de vitale positie die ze daardoor nog steeds innemen binnen de lokale gemeenschap. Zij verwijzen verder naar het onlangs verschenen PISA-onderzoek, waaruit onder andere blijkt dat van bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen het leesniveau onvoldoende is om goed berichtgeving van de overheid, instructies en brieven van school en dergelijke te kunnen lezen, waardoor zij onvoldoende toegerust zijn om als zelfstandige en mondige burger deel te nemen aan de huidige samenleving. De resultaten van het PISA-onderzoek waren twee weken geleden voor de ministers Van Engelshoven en Slob (onderwijs) ook al aanleiding om op te roepen tot een leesoffensief, daarbij teruggrijpend op het advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief (pdf) dat de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in juni van dit jaar uitbrachten.

De directeuren van de negen zogeheten Brainport-bibliotheken wijzen er op dat hun bibliotheken er actief aan bijdragen de leesmotivatie bij kinderen te stimuleren en de taalvaardigheid en digitale geletterdheid te verhogen. Naar aanleiding van de PISA-resultaten werd er in de media veel over de rol van het onderwijs gesproken, maar, zo stellen zij ‘nauwelijks over de rol van bibliotheken in de uitdaging de taal- en leesvaardigheid van onze jongeren op te krikken. Kinderen maken vaak voor het eerst kennis met de verbeeldingskracht van taal en lezen in of via de bibliotheek, of dat nu is via het verkrijgen van een gratis BoekStart-koffer, de VoorleesExpress, de bibliotheek op school of door het contact dat ouders hebben met een leesspecialist van de bibliotheek op het consultatiebureau. Allemaal activiteiten van de bibliotheek gericht op het zo vroeg mogelijk motiveren van ouders en kinderen om met taal aan de slag te gaan.’

De bibliotheken roepen de gemeentebestuurders dan ook op om in actie te komen en te investeren in bibliotheken zodat zij samen met andere instellingen intensief in kunnen zetten op het verhogen van het niveau van taal- en leesvaardigheid in de regio: '[H]et is nu zaak dat we samen met gemeenten, consultatiebureaus, peuterspeelzalen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, bedrijven en andere organisaties de urgentie benoemen en actief aan de slag gaan om de taal- en leesvaardigheid van mensen in onze regio naar een hoger niveau te tillen. Als Brainport-bibliotheken doen wij bij deze de oproep aan bestuurders en beleidsmakers om actief samen te werken en oplossingen te vinden voor een probleem dat anno 2019 niet meer zou mogen bestaan en dat we niet mogen onderschatten, investeringen in de bibliotheek zijn noodzakelijk om deze problemen het hoofd te bieden met een regionaal leesoffensief. Het is nu écht tijd voor actie!'

De negen Brainport-bibliotheken bedienen samen 33 gemeenten met in totaal ruim een miljoen inwoners. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie