HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Half miljoen euro voor innovatieproject bibliotheken Brainportregio
02-09-2020
Negen bibliotheken in de regio Eindhoven en Cubiss ontvangen gezamenlijk vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven een half miljoen euro voor het uitvoeren van het innovatieproject ‘de Bibliotheek van de toekomst’. Doel van dit project is de bibliotheek nog laagdrempeliger te maken en een duurzame verbinding aan te gaan met de inwoners van de Brainportregio
De Regio Deal Brainport Eindhoven is een eenmalige financiële impuls die door het kabinet beschikbaar is gesteld om de economische kracht van de Brainportregio te versterken. Hiermee worden voorzieningen geoptimaliseerd, wordt talent aangetrokken en behouden en worden maatschappelijke innovaties zoals het project ‘de Bibliotheek van de toekomst’ ondersteund.

Het project ‘de Bibliotheek van de toekomst’ ging in augustus van start en loopt tot augustus 2023. Het doel van het project is de bibliotheek nóg toegankelijker maken, en gebruikers nog meer te binden en boeien door beter in te spelen op de informatiebehoefte van de inwoners, aldus Bibliotheek Eindhoven. Te denken valt aan innovaties als een platform voor kennisdeling, een pasloze bibliotheek of digitaal boekadvies, maar ook aan een modern systeem om de gebruiker meer op maat relevante informatie te bieden. ‘De kennisuitwisseling zou bovendien niet alleen vanuit de bibliotheek en haar netwerk naar de gebruikers moeten zijn maar ook tussen gebruikers onderling. Zo ontstaan communities, groepen mensen met iets dat hen gezamenlijk bindt.’ 
Vorig jaar gaven de betrokken bibliotheken reeds aan de bijdrage mogelijk te willen gebruiken voor onder andere het creëren van een gratis basisabonnement voor iedereen.

De financiële bijdrage is toegekend aan een samenwerkingsverband van de Bibliotheek Eindhoven, BiblioPlus (Boxmeer + omgeving), Cultuurspoor Best, Bibliotheek de Kempen, Bibliotheek Veldhoven, Bibliotheek Helmond Peel, Bibliotheek Dommeldal, Bibliotheek De Lage Beemden, Bibliocenter (Weert + omgeving) en Cubiss. Initiatiefnemer en penvoerder is de Bibliotheek Eindhoven.

Albert Kivits, directeur/bestuurder van Bibliotheek Eindhoven, stelt dat De Monitor Brede Welvaart die recent in Eindhoven is gelanceerd goed laat zien welke pijnpunten er zijn in de stad. ‘Lang niet iedereen deelt in de welvaart van Brainport. Dat zie je in inkomen maar ook het aantal sociale contacten dat iemand heeft is in Eindhoven een stuk lager dan landelijk gemiddeld. De bieb is bij uitstek een plek waar mensen elkaar ontmoeten, er ontstaan vriendschappen tussen gelijkgestemden, mensen werken er samen en leren van elkaar. Wij zien dat in de praktijk gebeuren. We kunnen dat nog beter vormgeven als we de binding met de inwoners vergroten. Deze bijdrage maakt dat mogelijk. Met “de Bibliotheek van de toekomst” bouwen we aan een inclusieve maatschappij en een samenleving waarin iedereen actief mee kan doen, zichzelf kan ontwikkelen en de bibliotheek voor iedereen laagdrempelig toegankelijk is. Zo vergroten we zelf- en samenredzaamheid,’ aldus Kivits. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie