HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
SIOB wil rolverdeling beoordeling projecten
Wim Keizer
05-02-2011
Het Sectorinstituut (SIOB) heeft OCW in een brief van 24 november 2010 een voorstel gedaan over de wijze waarop beoordeeld wordt of de resultaten van de projecten* die in 2009 door OCW zijn gehonoreerd uit de subsidieregeling bibliotheekinnovatie (iets meer dan € 7,5 miljoen) een plek kunnen krijgen in het ‘landelijke servicenetwerk’ (ofwel: in aanmerking kunnen komen voor aansluiting op de digitale infrastructuur van Bibliotheek.nl, zoals Bibliotheek.nl het zelf noemde in haar subsidieaanvraag 2011).

In de brief, die Bibliotheekblad verkreeg uit vrije nieuwsgaring, staat dat het SIOB met de ontvangers van de subsidie gesprekken heeft gevoerd en dat daar scenario’s zijn geschetst over overdracht en borging. ‘Die scenario’s raken de discussies die met de PSO’s gevoerd worden over beheer, exploitatie en implementatie en de afspraken die in het charter tussen de overheden zijn gemaakt’, zegt de brief. ‘Tegelijk raakt die discussie de rolverdeling zoals deze tussen VOB, SIOB en Bibliotheek.nl wordt vormgegeven. Het SIOB zal in overleg met de andere centrale partijen de criteria opstellen op basis waarvan beslist wordt of een product of dienst een plek krijgt in het landelijke servicenetwerk.’

De brief stelt de volgende rolverdeling voor:
 • De VOB spreekt zich uit over de wenselijkheid van een product;
 • Het SIOB beoordeelt en prioriteert ontwikkelingen, vanuit zijn coördinatierol;
 • Het “landelijk servicenetwerk”, waar uitvoerende partijen deel van gaan uitmaken, ontwikkelt, beheert en exploiteert.
Het SIOB meldt OCW dat de organisaties die de projecten uitvoerden graag snel duidelijkheid krijgen over de wijze waarop het eigenaarschap, het beheer, de exploitatie en de implementatie van hun producten belegd worden. Zoals bekend, heeft OCW in 2009 in de subsidieregeling in een apart artikel vastgelegd dat de intellectuele eigendomsrechten die bij het verrichten van de gesubsidieerde activiteiten worden gevestigd na afronding aan de Staat worden overgedragen. Dat artikel was opgenomen omdat het van belang is dat de Staat de rechten krijgt, met het oog op het streven alle bibliotheken gebruik te kunnen laten maken van wat er ontwikkeld is.
Het SIOB heeft OCW gevraagd hoe dat overdragen van rechten aan de Staat precies gaat en wie er namens de Staat afspraken kan maken over verder gebruik en exploitatie van deze rechten bij de uitrol en doorontwikkeling van de met subsidie ontwikkelde producten en diensten.

In haar subsidieaanvraag 2011 (gepubliceerd in de Nieuwsbrief Nieuw Bibliotheekwerk van november 2010) schreef Bibliotheek.nl dat het SIOB primair verantwoordelijk is voor de monitoring van deze projecten op de vastgestelde criteria: herhaalbaar en opschaalbaar. ‘Bibliotheek.nl en SIOB zullen gezamenlijk grondig evalueren welke projecten op grond van deze criteria in aanmerking komen voor aansluiting op de digitale infrastructuur van Bibliotheek.nl. De structurele betaalbaarheid van deze projecten speelt daarin een belangrijke rol.’


SIOB ziet in 17 projecten een innovatienetwerk

‘In het licht van een sector die gekenmerkt wordt door een veelheid aan organisatorische dwarsverbanden stellen wij u in deze fase voor om de gezamenlijke innovatieprojecten te beschouwen als een eerste uitwerking van de netwerkgedachte. Het Sectorinstituut heeft in de ontwikkeling van deze 17 projecten de facto een innovatienetwerk zien ontstaan. Met de focus op toepasbaarheid, opschaalbaarheid en de dialoog daarover is de basis gelegd voor een functionerend innovatienetwerk na de oplevering van de projecten eind december.’
 
Dat schreef het Sectorinstituut (SIOB) in dezelfde brief van 24 november 2010 aan OCW waarin werd ingegaan op de rolverdeling bij de beoordeling van de resultaten van de 17 projecten. Bibliotheekblad kreeg de brief uit vrije nieuwsgaring.
OCW had het SIOB gevraagd een nadere uitwerking te geven van innovatienetwerken. De aanleiding was dat het rapport-Calff indertijd sprak over de noodzaak van ‘innovatiecentra’ maar dat OCW, IPO en VNG dat later afzwakten tot ‘innovatienetwerken’.

In zijn brief van 6 december 2010 aan de Tweede Kamer schreef staatssecretaris Halbe Zijlstra: ‘In het Algemeen overleg van 17 maart 2010 is gesproken over innovatienetwerken in het veld van openbare bibliotheken. De Kamer is toen een nadere uitwerking toegezegd op basis van een plan van het Sectorinstituut. Onlangs heb ik een eerste voorstel van het Sectorinstituut ontvangen. Ik ga daarover in gesprek met het Sectorinstituut en zal de Kamer in het voorjaar 2011 nader informeren.’
Dat eerste voorstel van het SIOB blijkt nu de visie te zijn die in de brief van 24 november aan OCW is vermeld: rondom de 17 projecten zou, zo meent het SIOB, al een innovatienetwerk zijn ontstaan.

Desgevraagd zei OCW het verhaal van het SIOB niet als afgerond te beschouwen. ‘Er komt nog een apart plan voor innovatienetwerken.’*) De gehonoreerde projecten waren:
 • Formuleorganisatie (zachte franchise), initiatief 10 directeuren, met penvoerder Bibliotheek Utrecht € 1.998.000
 • Boek1boek, Schunck* (Bibliotheek Heerlen) € 1.065.000
 • Kristallisatiepunt datawarehouse, Biblionet Groningen € 699.444
 • 1250 romans, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) € 607.500
 • Standaard webmodules, Bibliotheek Deventer € 581.450
 • Zes 2.0-dingen voor laagopgeleiden, ProBiblio € 445.212
 • Biebsearch landelijk toepasbaar, Bibliotheek Zwolle € 320.000
 • Toegang tot digitale Koninklijke Bibliotheek, KB € 289.876
 • Boekenkast persoonlijke collecties, DOK Delft € 286.080
 • Digitale etalages, WSF € 274.500
 • Biebwijz mediawijsheid, Flevomeer Bibliotheek € 200.080
 • Website oude prenten- en kinderboeken, Bibliotheek Rotterdam € 193.329
 • Biebsearch opleidingstraject, OBD € 181.000
 • Expertisecentrum cross-mediaal, Biblionet Groningen € 147.000
 • Gepersonaliseerde dienstverlening, Biblionet Groningen € 138.200
 • Meertalige functionaliteit trefwoorden, Bibliotheekservice Fryslân € 115.300
 • Uitwisseling collecties, Bibliotheeknetwerk ZH ZO € 15.550
Totaal (te besteden uiterlijk 31-12-2010) € 7,55 milj.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening