HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Toch internetfilter in Capelle aan den IJssel
Martin de Jong
01-03-2011
De impasse tussen de Bibliotheek aan den IJssel, die geen internetfilter wilde, en de gemeente Capelle aan den IJssel, die wel een filter wilde, is doorbroken, nadat een commissie van wijze mensen had geadviseerd op één pc voor de jeugd een filter te installeren. De bibliotheek ziet zich genoodzaakt het advies op te volgen.
Toch internetfilter in Capelle aan den IJssel
In oktober vorig jaar (zie Bibliotheekblad 21, 2010) zegt Irmgard Reijntjes (destijds Irmgard Gunneweg), directeur Bibliotheek aan den IJssel, binnenkort met de wethouder ‘een goed gesprek op initiatief van de bibliotheek’ te gaan houden over het aanbrengen van internetfilters op pc’s van de bibliotheek. De fractie van Leefbaar Capelle had daarop aangedrongen. De zaak trok landelijk de aandacht, de bibliotheekwereld was unaniem in de veroordeling van de plannen. In opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken schreef Tom Barkhuysen Internetfilters en veilig internettten: juridisch advies over van overheidswege verplicht internetfilteren. Barkhuysen maakt hierin korte metten met maatregelen die de toegang tot informatie beperken.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verklaarde het advies van Barkhuysen te onderschrijven. ‘Een verplichting om een internetfilter te gebruiken als voorschrift voor een subsidie is juridisch niet toegestaan. Een dergelijke verplichting is in strijd met de grondrechten vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid vastgelegd in zowel het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens als de Grondwet. Een dergelijke maatregel is bovendien niet proportioneel en in strijd met het censuurverbod vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet,’ zo stelde de VNG.

De Bibliotheek aan den IJssel is nu toch overstag gegaan?

Reijntjes: ‘Helaas wel. Er is heel veel gedoe over geweest. De politiek hield vast en wij hielden vast en er zat weinig beweging in. Toen kwam het juridisch advies van Tom Barkhuysen, een geschenk uit de hemel. Maar ja, je moet nog wel met je gemeente kunnen overleggen over bepaalde zaken. Er is een commissie van wijze mensen gekomen, twee van de gemeente en twee uit de Raad van Toezicht van de bibliotheek. Die hebben een advies opgesteld: er komt in de centrumvestiging voor de jeugd tot 14 jaar één computer met een filter. Met het advies van Tom Barkhuysen in de hand heb ik alle gelijk van de wereld, ik kan op alle fronten aantonen dat de gemeente niet gerechtigd is om dit te doen. Maar ik heb een organisatie met drie vestigingen en nog een andere gemeente waar ik mee te maken heb en ik ben voor 80% afhankelijk van subsidie. Leefbaar Capelle is een machtige partij in Capelle, dus hoe ver moet je gaan? Ik ben het absoluut niet eens met het advies, ik heb tegen de wethouder en de Raad van Toezicht gezegd dat ik onder protest akkoord ga. Maar dit is het minst slechte wat eruit te slepen viel. Op een gegeven moment moet je afwegingen maken en hoewel het niet goed voelt, heb ik de afweging gemaakt het hierbij te laten.’

Een filter voor jongeren tot 14 jaar. Terwijl jongeren van 15 niet minder belangstelling voor prikkelende zaken zullen hebben.
‘Natuurlijk. Ik heb gezegd tegen de wethouder: mijn mensen gaan geen politieagentje spelen. Als kinderen achter de niet-gecensureerde pc zitten, dan moet het personeel wel extra alert zijn, maar ze gaan ze daar absoluut niet wegsturen. We gaan ook geen legitimatiebewijs vragen. De ouders hebben hier een bepaalde verantwoordelijkheid in, de medewerkers hebben de verantwoordelijkheid dat ze in de gaten houden wat er op de schermen gebeurt. Die staan allemaal in het zicht.’

Tekst: Martin de Jong
Foto: Gerrit SernéPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening