HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Versnelling in aanpak VOB-commissie Strategie
Wim Keizer
18-03-2011
Wat moet een moderne openbare bibliotheek wel of niet doen en aan de hand van welke criteria bepaal je dat? Een van de vragen waar de voorzitters van de Provinciale Directie Overleggen (PDO’en) zich op 17 maart mee bezig hielden, samen met de leden van de Strategiecommissie van de VOB. Ook de voorzitter van de Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SSPN) en een vertegenwoordiger van het Sectorinstituut (SIOB) waren uitgenodigd.
Reden voor de commissie om met dit gezelschap bijeen te komen, was dat er versnelling moet komen in het voornemen om in de VOB-ledenvergadering van december een geactualiseerde branchestrategie te presenteren. De Agenda voor de Toekomst loopt t/m 2012 en een actualisering vaststellen in december 2011 zou nog ruim de tijd hebben gegeven met SIOB en Bibliotheek.nl in 2012 een gezamenlijke agenda te bereiken voor het startjaar 2013. (Zie ook: werkplan branchestrategie).
Maar zowel de achterban als de overheden vragen om versnelling. De VNG preludeert al op mogelijke gevolgen van de digitalisering voor de huisvestingsbehoefte (instapniveau en certificering ter discussie) en OCW wil zijn Cultuurplanperiode laten aansluiten op die van de VNG. Daar is deze zomer al input voor nodig.

Vragen
Vragen die commissievoorzitter Huub Leenen het gezelschap voorlegde, waren:
  1. Hoe komen wij tot die input voor de Cultuurnota die de overheden op dit moment van ons nodig hebben?
  2. Hoe vormen wij de input in de rest van het jaar om tot een gedragen branchestrategie?
  3. Hoe gaan de PDO-voorzitters een rol spelen in dat proces?
  4. Wat betekent een gedragen strategie voor de organisatie van de branche?
Portefeuillehouder strategie in het VOB-bestuur, Chris Wiersma, had een eerste concept van een pamflet geschreven. Aan het eind van de bijeenkomst werd afgesproken dat dit verhaal, na verwerking van de geleverde input, naar de PDO’en, de SSPN en het SIOB zal gaan ter verdere bespreking. De bedoeling is vervolgens in de VOB-ledenvergadering van 19 mei te komen tot een tekst met veel draagvlak: richtinggevend en inspirerend voor de branche als geheel en de afzonderlijke leden.

T, K, S en F
Onder begeleiding van procesbegeleiders Maarten van Rijn en Frans Scheepens (van silent partners) werd iedereen aan het werk gezet om T’s, K’s, S’en en F’en vast te stellen, ofwel: universele thema’s voor de bibliotheek, de intrinsieke kracht van de bibliotheek, de toegevoegde waarde voor de samenleving en de toegevoegde waarde voor de financiers. De resultaten werden op planborden ingedikt en gebundeld. Per groep zullen de betrokkenen nog voor verdieping zorgen. Op basis van dat geheel komt er een volgend concept dat, zoals gemeld, voor verdere bespreking naar PDO’en, SSPN en SIOB zal gaan. Waarbij Chris Wiersma overigens wel opmerkte dat het wat hem betreft een VOB-pamflet gaat worden, ook al denkt het SIOB mee.

Digitale informatie
Het spreekt vanzelf dat er geen geheel nieuwe universele thema’s of toegevoegde waarden kwamen. De vraag waar natuurlijk wel bij stil werd gestaan, is hoe je ze betekenis en vorm geeft in deze tijd van een overstelpende aanbod van digitale en fysieke informatie. En welke prioriteiten je daarbij stelt.

Lobbyen
Er werd ook stilgestaan bij de vraag of een pamflet (met korte, pakkende tekst) het meest geschikte middel is voor de verschillende doelen die de commissie nastreeft (iets maken voor de kortere termijn wat quick and dirty mag zijn en iets maken voor de langere termijn wat meer uitgewerkt moet zijn). Meegegeven werd ook eens te kijken naar het inschakelen van een professionele lobbyïst, die zich met name richt op de overheden.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening