HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur: halveer budget SIOB; breng Bibliotheek.nl onder bij SIOB
Wim Keizer
29-04-2011
De Raad voor Cultuur adviseert staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW het budget van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) in 2015 te halveren en de Stichting Bibliotheek.nl onder te brengen bij het SIOB. Dat staat in het op 29 april verschenen advies over het Cultuurbeleid 2013-2016
In dit advies doet de Raad voor Cultuur voorstellen voor een nieuwe infrastructuur van culturele instellingen, waarvoor het budget € 125 miljoen lager ligt dan bij de huidige basisinfrastructuur. De Raad zegt dat de adviesvraag van de staatssecretaris de Raad voor de uitzonderlijke opdracht stelde meer dan een kwart te bezuinigen op het bestaande budget. “De voorstellen die de Raad doet zijn ingrijpend. Wanneer deze worden uitgevoerd, zal het culturele aanbod aanzienlijk verschralen. Toegangsprijzen gaan fors omhoog met als gevolg dat minder mensen naar voorstellingen en tentoonstellingen gaan. De werkgelegenheid van enkele duizenden werknemers en minstens zo veel zzp’ers in de culturele sector en aanpalende sectoren komt op de tocht te staan. De kansen voor toptalent zullen sterk verminderen en de mogelijkheden voor innovatie en experiment lopen terug.”
De Raad zegt de voorstellen zodanig ingericht te hebben dat de schade enigszins kan worden beperkt, De Raad heeft gekozen voor een kleinere landelijke infrastructuur.

Minder bestuurlijke drukte
Over het SIOB merkt de Raad op: “Er is een sectorinstituut voor bibliotheken dat binnen zijn stelseltaken doet wat de brancheorganisatie en eventuele andere partijen niet voor de sector doen. Voor de invulling van deze taken kan, naar de mening van de Raad, het huidige budget gehalveerd worden. Vanwege de omvang van de bezuiniging dient deze gefaseerd te worden uitgevoerd. Het sectorinstituut heeft als opdrachtgever en initiator de verantwoordelijkheid voor innovatie en ontwikkeling van het digitale bibliotheekwerk. Mede hierom, en om transparantie te bevorderen en bestuurlijke drukte te verminderen dient de Stichting Bibliotheek.nl. onder het instituut te vallen. Het instituut is daarmee de enige opdrachtgever van Bibliotheek.nl. Naast het digitale bibliotheeknetwerk richt het instituut zich onder meer op samenwerkingsverbanden met verwante sectoren, zoals scholen en archieven.”
De Raad adviseert een richtbedrag van € 3.269.000 voor het SIOB. Het budget van Bibliotheek.nl dient er volgens de Raad dan nog bijgeteld te worden.

Het hele advies staat op de website van de Raad voor Cultuur, www.cultuur.nl. Hierbij in PDF. Het SIOB wordt genoemd op pagina’s 21 en 22.

Begroting 2010
De begroting 2010 van het SIOB is volgens het beleidsplan 2010-2012 € 18,1 miljoen. Daarvan is € 11,3 miljoen gemoeid met leesgehandicapten en € 6,8 miljoen met de andere besteltaken. Als de Raad over halvering spreekt, gaat het om dit laatste bedrag.
Bibliotheek.nl wordt bekostigd uit de OCW-innovatiemiddelen (enveloppegelden). In 2010 en 2011 was en is er jaarlijks € 9,1 miljoen voor diensten en producten en € 2 miljoen voor de personeels- en kantoorlasten mee gemoeid.

VOB-standpunt
Ook in juli 2010 adviseerde de Raad voor Cultuur al om het SIOB de enige opdrachtgever voor Bibliotheek.nl te laten zijn. De VOB was daartegen en liet weten mede-opdrachtgever te willen blijven (door middel van de voordracht van twee bestuursleden in de Stichting Bibliotheek.nl).

OCW betaalt informatie-infrastructuur
De Stichting Bibliotheek.nl liet 29 april weten dat OCW in 2011 en 2012 de beheerslasten van de digitale infrastructuur zal betalen, zonder overigens de bedragen die daarmee gepaard gaan te noemen. Zie het bericht op de site van Bibliotheek.nl.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Jeroen Seeverens, Directeur Bibliotheekhuis Limburg
29-4-2011 20:04
Moedig dat de Raad de knuppel in het hoenderhok gooit, iemand moest iets doen aan de bestuurlijke drukte. En passant adviseert men de provinciale bemoeienis te beëindigen en de PSO's onder Bibliotheek.nl (en dus SIOB?) te schikken. Maria krijgt het druk. Deze kalkoen ziet desondanks uit naar het Kerstdiner... Voordien is er wel nog wat werk in het verder optuigen van volledig zelfvoorzienende basisbibliotheken.
Wim Keizer
30-4-2011 11:50
Wat Jereoen meldt over PSO's staat in de sectoranalyse Bibliotheken en Letteren van de Raad voor Cultuur. (Alle sectoranalyses zijn  bijlage bij het advies. Voor Bibliotheken en Letteren zie pag. 32 e.v.): http://www.cultuur.nl/Upload/Docs/RvC_advies_bijlagen4.pdf.
Komen we in Bibliotheekblad op terug.

Overigens gedragen de provincies zich noch als melkkoe noch als kerstkalkoen. Een aantal is het nu al niet eens met het bestuursakkoord, omdat ze niet willen opdraaien voor tekorten van het Rijk (taken decentraliseren zonder voldoende financiële middelen).
Als er voor bibliotheekwerk al ge(re)centraliseerd wordt, zullen ze dat niet toestaan zonder compensatie op andere terreinen.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening