HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Sector en branche beide bezig met toekomstvisie
Wim Keizer
06-05-2011
Onder de voorlopige naam Bibliotheek 2016 is het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) begonnen met het ontwikkelen van een visie op het bestel van openbare bibliotheken voor de periode 2013-2016. Het gaat voor wat het Sectorinstituut betreft om een eigen opvolging van de Agenda voor de toekomst 2009-2012. De VOB is begonnen met voorbereidingen voor haar eigen nieuwe Agenda voor de toekomst.
De VOB-commissie strategie presenteert op 19 mei, tijdens een ledencongres, een vlugschrift (pamflet) als tussenstap op weg naar de actualisering van de toekomstagenda. Op 17 maart was er al overleg met de voorzitters van de Provinciale Directie Overleggen (PDO’en). De strategiecommissie is in de versnelling geschoten. Bibliotheekblad berichtte daar over.

Het SIOB ontwikkelt een visie op basis van zijn eigen en van externe expertise. Het SIOB vraagt experts uit een breed spectrum rondom de bibliotheekwereld om hun ideeën over de toekomst te belichten.
Er worden zeven stappen doorlopen:
  1. Een SWOT-analyse. Die is er al, zie de website van het SIOB (PDF).
  2. Selectie van hoofdthema’s en subthema’s (mei 2011);
  3. Expertbijeenkomsten (mei 2011);
  4. Uitwerking belangrijkste thema’s (mei/juni 2011);
  5. Synthese (juli/augustus 2011);
  6. Mini-conferentie (september 2011);
  7. Presentatie definitieve visie ( 8/9 december 2011).
Krachtenbundeling noodzakelijk
Het SIOB zegt: 'Bundelen bibliotheken hun krachten niet, dan dreigen zij hun positie en hun bestaansrecht te verliezen door de snelle ontwikkelingen in onze informatiemaatschappij. Meer dan ooit moeten ze daarom initiatieven delen en gezamenlijk investeren in innovatie.'
En: 'Dat krachten bundelen noodzakelijk is, was al duidelijk in de Agenda voor de Toekomst 2010-2012. De vraag is nu hoe de sector dit na volgend jaar vorm gaat geven. Met welke ontwikkelingen in de samenleving hebben bibliotheken te maken en hoe moeten zij daarop inspringen? Belangrijk is dat de nieuwe visie uitgaat van hoe mensen zich bewegen en ontwikkelen in de informatiemaatschappij en wat dit betekent voor de positie en de dienstverlening van de bibliotheek. Het SIOB heeft de opdracht om de strategische ontwikkeling en innovatie van het bibliotheekstelsel te regisseren. De nadruk ligt op focus, regie en tempo. Het instituut streeft naar centrale innovatie en ontwikkeling van diensten. Lokale bibliotheken zullen daarbij gemakkelijk kunnen aanhaken.
Op basis van een gedegen analyse van de uitdagingen van de sector kan het SIOB scherpe keuzes maken in zijn beleid. De visie zal een ijkpunt zijn voor het meerjarenbeleidspan voor de sector en kan ook het beleid van individuele bibliotheken inspireren.'
Meer op de website van het SIOB.

Draagvlak noodzakelijk
Op 19 mei gaat de VOB-commissie strategie met de VOB-leden in gesprek over de toekomst. VOB-directeur Ap de Vries zegt in de uitnodigingsbrief voor 19 mei: 'De toekomststrategie is een belangrijk onderwerp, zeker in tijden van digitalisering en financiële krimp, waarbij commissie en bestuur graag alle leden betrekken. De branchestrategie moet immers door alle leden gedragen kunnen worden. Ik wil deze plenaire sessie dan ook in uw bijzondere aandacht aanbevelen. Een nieuwe strategie in turbulente tijden: bezuinigingen, decentraal stelsel, sterke lokale/regionale invulling van het bibliotheekwerk, druk vanuit de overheden, centrale arrangementen m.b.t. de digitale bibliotheek. Om tot een gezamenlijke strategie te komen waarin alle leden, in al hun verschijningsvormen, zich kunnen vinden en die ook bruikbaar is voor de eigen bibliotheek/organisatie, is het nodig om eerst een analyse te maken, een gedeelde analyse te krijgen van kansen en bedreigingen en mogelijke toekomstopties. De analyse van externe factoren (trends, ontwikkelingen) en van interne sterkten en zwakten leidt tot een aantal strategische opties voor verschillende bibliotheeksegmenten. Hierin kan de basis worden gezocht van een strategie die alle bibliotheken en bibliotheekstelselorganisaties bindt.'
De hele brief staat op de website van de VOB (PDF).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (3)

PWJ Offermans
7-5-2011 12:39
Interessant. Zie ook http://storiesguy.blogspot.com/2011/05/we-voeren-de-verkeerde-discussie.html en de bijhorende comments.
Wim Keizer
9-5-2011 14:44
Om niet de onjuiste indruk te wekken dat SIOB en VOB beide met hetzelfde bezig zijn (n.l. de nieuwe Agenda voor de toekomst) is op verzoek Ap de Vries van de VOB verduidelijking aangebracht.

De oorspronkelijke kop "Sector en branche beide bezig met nieuwe Agenda voor de toekomst" is gewijzigd in: "Sector en banche beide bezig met toekomstvisie".
In de aanhef is duidelijker aangegeven dat het SIOB met een eigen opvolging van de Agenda voor de toekomst 2009-2012 bezig is en de VOB werkt aan haar Agenda voor de toekomst 2012-2016.

Kortste samenvatting is: het sectorinstituut werkt aan een sectorstrategie, de branchevereniging aan een branchestrategie.
Johan Stapel
17-5-2011 17:46
http://zomer65.blogspot.com/2011/05/een-aansprekende-visie-op.html?spref=tw 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening