HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Onderzoek financiële effecten bibliotheekinnovatie begonnen
Wim Keizer
23-05-2011
In opdracht van OCW is de DSP-groep begonnen met onderzoek naar de financiële effecten van de bibliotheekinnovatie. De VNG heeft met de opzet van het onderzoek ingestemd. Het wordt begeleid door een commissie waarin o.a. de VNG, vertegenwoordigd door haar beleidsmedewerker Jamil Jawad, deelneemt. Projectleider van het onderzoek is Rento Zoutman van de DSP-groep. Al eerder werd gemeld dat ook VOB en SIOB betrokken zijn bij het onderzoek

Met het onderzoek wordt uitvoering gegeven aan een voornemen uit het in december 2009 getekende Bibliotheekcharter. Dat Charter meldt in het algemene hoofdstuk over de rollen van de drie partijen (OCW, VNG en IPO) o.a.: 'Partijen onderzoeken in 2010 de huidige en toekomstige financiële structuur van het bibliotheekwerk op de verschillende overheidsniveaus. Het onderzoek brengt de bestaande financiële stromen in kaart en beschrijft op de verschillende overheidsniveaus de effecten van het proces van bibliotheekinnovatie, zoals de verschuiving van fysieke naar digitale diensten en certificering. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen partijen afspraken maken over de financiële consequenties.'

Nulmeting 2007/2009
Het onderzoek van DSP begint met een nulmeting, waarbij uitgegaan wordt van de financiële gegevens in 2007 en 2009. De gemeenten hebben een digitale enquête gekregen waarin gevraagd wordt in te vullen:
  • de subsidies die de gemeente voor de bibliotheekvernieuwing ontving van het Rijk;
  • de gemeentelijke exploitatiesubsidie of budgetsubsidie voor de basisbibliotheek in 2007 en 2009;
  • projectsubsidies voor de basisbibliotheek;
  • het aantal ambtelijke fte’s;
  • de belangrijkste doelen van het bibliotheekbeleid;
  • de subsidies per kernfunctie;
  • de wijze van subsidiëren.
Gemeenten is gevraagd de enquête voor 1 juni in te vullen.

Heden en toekomst
Later in het jaar wil de DSP-groep de actuele ontwikkelingen in beeld brengen. In de toekomst zal monitoring plaatsvinden. Dan komt ook het effect van de digitalisering op de toekomstige financieringsbehoefte aan bod.
Dit betekent dus dat de onderzoekers een idee moeten hebben over het vraagstuk hoe de toekomstige bibliotheek er uit zal zien, ofwel: in welke mate de digitalisering ingrijpt op boeken en gebouwen en of de digitalisering meer of minder (subsidie-)gelden vraagt.
Zoals bekend zijn ook VOB en SIOB bezig met de vraag hoe de toekomstige bibliotheek er uit zal zien

Meer over het onderzoek op de site van de VNGPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening