HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Vakbonden zetten in op 2% salarisverhoging
Wim Keizer
10-06-2011
De vakbonden zetten voor een nieuwe CAO in op een salarisverhoging van minimaal 2% in 2012 en geen gedwongen ontslagen bij de sluiting van bibliotheken.
Dat staat in een brief die vakbondsbestuurders Hanan Yagoubi (Abvakabo) en Eldert Grootendorst (CNV Publieke Zaak) op 8 juni aan hun leden stuurden. De huidige CAO loopt tot en met 2011.
De vakbondsbestuurders wijzen erop dat het medio augustus te beginnen CAO-overleg in het teken zal staan van de bezuinigingen van de Rijksoverheid. 'Deze heeft een uitstraling naar de Openbare Bibliotheken. De bezuinigingen die de overheid zichzelf heeft opgelegd, worden vervolgens verschoven naar de gemeenten en de provincies. Zowel de gemeenten als de provincies hebben vervolgens minder geld ter beschikking voor o.a. bibliotheken.'
Het gevolg is: overleg over een nieuwe CAO dat onder grote financiële druk zal staan.

De vakbonden wijzen er echter op dat het met de economie van Nederland goed gaat. Maar door die positieve ontwikkelingen loopt de inflatie ook hard op. 'De eerste inzet zal dan ook moeten zijn dat tenminste de inflatie over 2011 in de nieuwe CAO zal worden afgedekt. Daarnaast is het redelijk en billijk om in ieder geval uit te gaan van een verbetering van de financiële positie van de werknemer. Samengeteld dient de inzet te zijn dat voor 2012 een salarisverhoging tot stand zal komen van minimaal 2%.'

Aanpassing sociaal plan
De vakbonden willen het ook hebben over het minimum sociaal plan. 'In toenemende mate worden wij geconfronteerd met de reactie dat de werkgevers in het kader van de bezuinigingen weinig of niets doen met de toegekende speelruimte. Dat betekent voor de bonden dat zij zich zullen inzetten om te komen tot een essentiële aanpassing van het sociaal plan. De inzet zal zijn en blijven: geen gedwongen ontslagen bij sluiting van de bibliotheken en aanpassing van het sociaal plan.'

Werken op zaterdag en roosteren
Yagoubi en Grootendorst merken verder op dat het inroosteren op zaterdag nog steeds een onderwerp van discussie is. 'Vele werkgevers misbruiken de positie en houden zich niet aan de bedoeling van de gemaakte afspraken, zoals verwoord in de CAO. Wij zullen inzetten op een verduidelijking en een aanscherping van deze minimumregeling.'
De kaderregeling werktijden, bijlage C in de CAO (PDF), bepaalt t.a.v. de zaterdagen: 'Bij wijziging van de werktijdenregeling wordt vastgelegd dat werknemers tenminste een zaterdag in de drie weken kunnen worden ingeroosterd, tenzij anders overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.'
Ook bepaalt deze regeling dat de werkgever op verzoek van de meerderheid van de werknemers in publieksfuncties overlegt over stapsgewijze invoering van individueel roosteren. In 2010 lopen er bij enkele bibliotheken pilots, waarvan de ervaring gedeeld moet worden met andere bibliotheken. De pilots worden eind 2011 geëvalueerd, om te bekijken of individueel roosteren in de CAO kan worden opgenomen.

De vakbondsbestuurders zeggen: 'De wet Arbeid en Zorg zou ertoe moeten leiden, dat de werkgever op basis van deze wet medewerk(st)ers de ruimte biedt tot toepassing van de wet. Helaas is gebleken dat niet wordt gehandeld in de geest van de wet. Dat leidt ertoe dat de bonden erop inzetten dat een aantal reguliere activiteiten, zoals dat in het verleden in de CAO stond vermeld, weer in de nieuwe CAO moet komen.'

Meer samen dan tegenover elkaar
De VOB (nu tevens werkgeversvereniging) schreef in een verslag over de inzet voor de CAO 2012 de onderhandelingen, gezien de ernstige bedreigingen van het openbare bibliotheekwerk, meer samen met de vakbonden dan tegenover elkaar te willen voeren. Zie het verslag van de regiobijeenkomsten van de VOB (PDF) op de VOB-site.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening