HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport: steun voor uitname gemeentefonds voor digitale content
Wim Keizer
19-09-2011
De VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport (OCS) geeft steun aan het idee van OCW om een bedrag uit het Gemeentefonds te nemen om daarmee op centraal niveau voor de openbare bibliotheken digitale content te laten aanschaffen. De commissie heeft er 15 september over vergaderd.
Jamil Jawad, die bij de VNG bibliotheken en archieven in z’n portefeuille heeft, meldde desgevraagd dat de vergadering akkoord is met de centralisatie van digitale collectievorming, mits de beoogde uitname wordt gefaseerd (dus niet in één keer uitlichting uit het fonds).

Ook voor de beperking van de rol provincies is er steun, al er zijn wel zorgen over de continuïteit van de provinciale betrokkenheid.

De VNG-commissie Gemeentefinanciën (GF) moet zich nog over het OCW-voorstel uitspreken. Die commissie wilde eerst weten wat de uitkomst van de bespreking bij de commissie OCS was.

De directie en het bestuur van de VNG nemen een definitief standpunt in als ook bekend is wat de commissie GF ervan vindt.

Voor- en nadelen
In de notitie die de commissie OCS donderdag heeft behandeld staat dat het OCW-voorstel over digitale content voor- en nadelen heeft. Als argumenten contra worden genoemd dat een nieuwe rol van het Rijk bij digitale collectievorming het decentrale karakter van het bibliotheekbestel kan uithollen. Ook is het volgens sommigen zo dat bibliotheken geen gebrek aan inkoopkracht hebben, maar dat er een gebrek aan e-books is (ook door auteursrechtelijke problemen die er nog zijn). Daarnaast speelt een rol dat uitgevers terughoudend zijn vanwege onbekendheid van de effecten van nieuwe media. Tot slot is een argument contra dat uitname uit het Gemeentefonds ten koste gaat van de lokale bibliotheekfunctie. Dit speelt vooral waar sprake is van een beperkte bibliotheekfunctie, bijvoorbeeld leesbevordering voor de jeugd. 'De uitname zal dan in de praktijk ten koste gaan van het kleine budget voor de toch al beperkte bibliotheekfunctie.'

Argumenten pro ziet de notitie ook. De efficiëntie wordt vergroot: voor e-content hoef je maar één digitale bibliotheek in te richten. Het huidige, door de notitie als omslachtig aangemerkte omslagstelsel voor e-content kan dan worden afgeschaft.
Ook wordt de slagvaardigheid vergroot. Gemeenten krijgen eerder zicht op een moderne bibliotheekvoorziening die door een andere manier van opslag van informatie minder huisvesting nodig heeft.
De notitie vindt ook dat gemeenten belang hebben bij een landelijke autonome digitale bibliotheek, waar mensen lid van kunnen worden zonder dat ze lid hoeven te zijn van een fysieke bibliotheek. Tot slot wijst de notitie er op dat als partijen als uitgevers er niet in slagen ook voor bibliotheken een goed e-book-aanbod te regelen er een omvangrijk illegaal circuit van e-content zal ontstaan.

OCW blijft servicekosten betalen
Wat de financiële kant van de zaak betreft, wijst de notitie erop dat het Rijk bereid is de 'servicekosten' van de landelijke infrastructuur ook te dragen voor de periode na het Bibliotheekcharter 2010-2012. Dan gaat het om kosten als die van de webtemplate, het gebruik van de Nationale Bibliotheek Catalogus en dergelijke. De notitie denkt dat dit gunstig is voor de gemeenten, want de lokale bibliotheken hebben dan zo goed als geen kosten meer voor 'de digitale bibliotheek'.
Overigens heeft OCW de VNG laten weten de servicekosten alleen te willen blijven betalen als de VNG akkoord gaat met acceptatie van centralisatie van inkoop van digitale content door een uitname uit het Gemeentefonds.

Tekst: Wim Keizer


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening