HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Het DNA van de LibrarySchool
Eimer Wieldraaijer
30-09-2011
De aanloop was lang en moeizaam, maar op 29 september was het toch zover: 'Drie jaar geleden begonnen met een zootje ongeregeld, vieren we vandaag de start van de LibrarySchool', aldus initiatiefnemer Rob Bruijnzeels bij de opening in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).
Het DNA van de LibrarySchool
Gastheer Hans van Velzen: 'We beleven vandaag de aftrap van een langgekoesterde wens, de officiële lancering van de LibrarySchool. De bibliotheken hebben met veel ontwikkelingen te maken. Enerzijds de verkrapping van de overheidsmiddelen, anderzijds de grote technologische vernieuwingen waardoor zekerheden verdwijnen, er meer aanbieders komen en het gedrag van de consument verandert. Met zijn allen moeten we daar een antwoord op zien te vinden en we moeten eigenlijk dus meer doen met minder middelen. Om dat te realiseren, moeten we alle krachten mobiliseren en letterlijk het beste uit onszelf halen. Een van de middelen daartoe is de LibrarySchool, waar we een platform bieden aan de high potentials in de branche om tot nieuwe plannen en producten te komen, die de bibliotheken ook in de komende periode de plaats geven die hen toekomt.
De OBA steunt het initiatief van de LibrarySchool op diverse manieren. We zijn de formele vestigingsplaats van de LibrarySchool, we nemen deel aan het bestuur en we leveren een deelnemer.'

Inspireren, creëren, participeren, organiseren
Bevlogen en creatief als altijd schetste Rob Bruijnzeels vervolgens vijf redenen om je als student in te schrijven op de LibrarySchool. Kort samengevat: 'Stel je bent jong en je komt in de bibliotheek werken. Dan tref je veel collega's aan die 63 jaar zijn en eindeloos discussiëren, terwijl de situatie vraagt om actie en doorpakken. Met Michel Wesseling, de nieuwe directeur van de NVB, zeg ik: "Het bibliotheekwerk is niet veranderd, het is een ander vak geworden". Ons eerste idee bij de opzet van de LibrarySchool was dan ook: wat zou het fantastisch zijn als we nieuwkomers in bibliotheken bij elkaar kunnen zetten om na te denken over de bibliotheek van de toekomst. Deze school moet een broedplaats voor innvatieve ideeën zijn. Maar ook voor mensen die al langer in de branche werkzaam zijn, is er de LibrarySchool. Mensen van pakweg veertig of vijftig die hun professionaliteit verder willen ontdekken. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen datgene wat hij of zij leert, deelt met collega's, met de branche en zelfs met andere sectoren. Met het oog daarop is er in het leertraject de zogeheten vrije ruimte gecreëerd. Het gaat om het scheppen van meerwaarde, mensen op ideeën brengen, anderen inspireren. Het DNA van de LibrarySchool is inspireren, creëren, participeren, organiseren. Als we daarin slagen, lossen we met elkaar een even interessante als moeilijke puzzel op.'

Bibliothecarissen in het hart van de Nederlandse samenleving
Bert Mulder, curator van de vrije ruimte: 'De LibrarySchool gaat in wezen niet over bibliotheken maar over de samenleving. Het probleem dat de LibrarySchool aanpakt is niet het probleem van bibliotheken, maar het probleem van de samenleving. Anders gezegd: de LibrarySchool gaat niet over de binnenkant maar over de buitenkant. De verantwoordelijkheid van de bibliotheek komt hierop neer: een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de maatschappij. Ik zie de bibliotheek als een levend organisme, als onderdeel van een vitaal netwerk. Richting bezuinigende overheid voeg ik daar dan ook deze waarschuwing aan toe: wie de bibliotheek nu uitzet, kan haar straks niet zomaar weer aanzetten. Richting Josje Calff en andere critici van de LibrarySchool wil ik dit kwijt: ik verbaas me over de drie paradigma's in bibliotheekland die elkaar te vuur en te zwaard bestrijden: marketingconcept, digitale-bibliotheekconcept en cultureel concept. Maar dat raakt niet de kern van de zaak. Laatst kwam naar buiten dat de overheid het over dertig jaar moet doen met nog slechts dertig procent van het aantal medewerkers dat er nu in dienst is. Door deze en andere ontwikkelingen is de samenleving als geheel fundamenteel in transitie. Gegeven die enorme uitdaging is samenwerking in de branche essentieel. Al was het maar om antwoord te vinden op de vraag: wat is straks de mogelijke rol van de bibliotheek? Ik heb het dan niet over wel of geen boeken, wel of geen kopje koffie. De context is een wezenlijk andere, vereist reflectie van een ander kaliber. Die vraag is geconcentreerd in de LibrarySchool. Gek genoeg roept deze cruciale conceptuele vraag in onze kring de nodige weerstand op. Het is aan ons daar adequaat op in te spelen door de komende jaren bibliothecarissen op te leiden die niet alleen in het hart van de bibliotheek staan, maar in het hart van de Nederlandse samenleving.'

Bestuur
Het voorlopige bestuur van de Library School bestaat uit Hans van Velzen, Anne Rube, Frans Meijer en Henk Das. Frans Meijer over laatstgenoemde: 'Namens NBD/Biblion heeft Henk Das zich vanaf het begin enthousiast getoond over dit initiatief en zich ook financieel ruimhartig opgesteld. Helaas is de directeur van de VOB vandaag niet bij deze bijeenkomst aanwezig, maar de vereniging wil wel graag op de hoogte blijven van de verdere gang van zaken en dat biedt perspectief.'

Voor meer informatie over het studieprogramma, zie de website van de LibrarySchool: hier en hier (PDF's)

Tekst: Eimer WieldraaijerPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie