HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Bibliotheek.nl: digitaal scenario goedkoper
Wim Keizer
14-11-2011
‘De conclusie van TNO is helder: de totale media-uitgaven van bibliotheken liggen in het digitale scenario aanzienlijk lager dan in het fysieke scenario. Dit terwijl er in het digitale scenario sprake is van een breder aanbod waarmee een groter publieksbereik kan worden gerealiseerd. De lagere kosten worden vooral verklaard door efficiencyvoordelen als gevolg van de centrale inkoop en uitleen van e-books en muziek. Het e-book kan digitaal veel vaker worden uitgeleend als het door alle bibliotheekleden kan worden geleend, in plaats van uitsluitend de lokale leden van de bibliotheek. Bovendien zal een digitaal boek over het algemeen voor een lagere prijs kunnen worden ingekocht dan een fysiek boek. Vanwege het grotere publieksbereik zou het door TNO genoemde “digitale scenario” misschien beter een “meer lezen”-scenario kunnen worden genoemd.”
Dat zei de Stichting Bibliotheek.nl 27 oktober op haar website.
Op verzoek van OCW had Bibliotheek.nl aan TNO de opdracht gegeven te onderzoeken welk bedrag er in de toekomst nodig is voor collectievorming (digitaal en fysiek samen). Volgens de CBS-cijfers is daar thans een kleine € 80 miljoen mee gemoeid. De VNG was betrokken bij de begeleiding van het onderzoek. Het onderzoek is gehouden in het kader van de wens van OCW, waar de VNG inmiddels mee akkoord is gegaan (zie Nieuws Uitgelicht van 11 november), om door middel van een uitname uit het Gemeentefonds gelden beschikbaar te hebben voor de centrale aankoop van digitale content.

Scenario’s
TNO onderscheidt een digitaal scenario (hoge vlucht van digitalisering van collecties), een fysiek scenario (het tempo van de digitalisering stagneert) en een middenscenario (die het midden houdt tussen beide andere scenario’s).
Op haar website meldde Bibliotheek.nl, met een samenvatting van het TNO-rapport erbij, de resultaten.

Geen totaalbedragen
Zowel in de samenvatting van het rapport als in het bericht op de website worden alleen bedragen genoemd van de kosten van digitale content, maar niet van fysieke content en ook niet van de totaalbedragen (kosten digitale en fysieke content samen), waar de conclusie op gebaseerd is.
Navraag bij Bibliotheek.nl leerde dat in 2016 de bedragen zijn:
- Fysiek scenario: digitale content € 7,7 miljoen, fysieke content € 59,8 miljoen; totaal € 67,5 miljoen.
- Middenscenario: digitale content € 14,5 miljoen, fysieke content € 49,2 miljoen; totaal € 63,7 miljoen.
- Digitaal scenario: digitale content € 25,2 miljoen, fysieke content € 37,6 miljoen; totaal € 62,8 miljoen.
De conclusie dat € 62,8 miljoen minder is dan € 67,5 miljoen klopt dus. In de eerdere jaren liggen de bedragen nog dichter bij elkaar.

Quick scan
Overigens zegt TNO dat het onderzoek slechts een quick scan betreft. Er worden slagen om de arm gehouden, waarvan de belangrijkste zijn dat de kosten vooral afhangen van beleid van de bibliotheken zelf en dat beleid, collectie en kosten dus communicerende vaten zijn. Ook merkt het rapport op dat de adoptie van digitale jeugdboeken en educatieve materialen in het onderwijs een belangrijke factor is voor de ontwikkeling van een digitaal aanbod door bibliotheken. Deze is echter in het onderzoek niet meegenomen.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Ronald Huizer
15-11-2011 13:47
Wordt in dit scenario ook rekening gehouden met het feit dat kinderen niet allemaal een iPad van hun ouders krijgen?

Een fysiek boek is voor de belangrijke doelgroep 0-13 nog altijd het meest toegankelijk, juist vanwege de lagere kosten. Natuurlijk komen er ook steeds meer apps voor kinderen, en er zullen uiteindelijk ook wel tablets speciaal voor kinderen komen, maar wees wel zo reeel om hier de feiten te gebruiken:
In 2015 is 85% van de boekenmarkt nog steeds fysiek (Bron: Media outlook PWC 2011).

Het dagdromen over een zo goed als gehele digitale  wereld is nog iets anders dan een goede transitiestragegie. 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening