HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Zijlstra: eind 2012 landelijke bibliotheek voor e-books
Bart Janssen
07-12-2011
Staatssecretaris Zijlstra schrijft vandaag in een brief aan de Kamer dat er eind 2012 één landelijke digitale bibliotheek moet zijn, voor de realisering waarvan de bibliotheekwetgeving aangepast dient te worden en gelden uit het Gemeentefonds beschikbaar komen, te weten 15 miljoen euro.
Eén landelijke digitale bibliotheek is efficiënter en goedkoper dan wanneer elke bibliotheek zijn eigen digitale collectie moet opzetten en beheren, en bovendien geeft het de bibliotheken een betere positie bij de aankoop van licenties voor e-books bij uitgevers. Voor individuele bibliotheken, vooral in kleinere gemeenten, is het moeilijk om die ontwikkeling bij te benen. Door de krachten te bundelen bereiden ze zich voor op de toekomst, aldus de staatssecretaris.

Zijlstra gaat daarom de wetgeving aanpassen. Het is de bedoeling dat eind 2012 alle bibliotheken zijn aangesloten. Ook de Koninklijke Bibliotheek en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DNBL) doen mee. Hierdoor kan Iedereen die lid is van de plaatselijke bibliotheek al eind volgend jaar vanachter zijn computer e-books lenen uit de digitale collecties van vrijwel alle bibliotheken in het land, zo stelt Zijlstra.

Zoals op 14 september reeds gemeld in onze berichtgeving over de conceptversie van de brief van de staatssecretaris is een belangrijk element in Zijlstra's voorstel het onttrekken van gelden uit het Gemeentefonds om daarmee de landelijke inkoopkracht van het openbare bibliotheekwerk voor digitale content te versterken.

Zijlstra schrijft daarover in de brief:
'Ik ben (...) tot de conclusie gekomen dat de branche er langs deze weg onvoldoende in zal slagen betekenisvolle digitale content voor het publiek beschikbaar te krijgen. Als alternatief stel ik het volgende model voor:
  • Op lokaal niveau is bij de media-uitgaven van bibliotheken een verschuiving van fysiek naar digitaal zichtbaar;
  • De inkoop van digitale content beschouw ik als een taak die uit efficiencyoverwegingen beter landelijk dan lokaal kan worden uitgevoerd;
  • De inkoop van digitale content komt als lokale taak te vervallen. Individuele bibliotheken en gemeentebesturen hoeven daar niet meer over te besluiten;
  • Via een groeipad wordt een daarmee samenhangend bedrag uit het gemeentefonds genomen en op centraal niveau aan de bibliotheekbranche ter beschikking gesteld. Op landelijk niveau komt daarmee een toereikend budget voor digitale content beschikbaar;
  • De bibliotheeksector kan met dit budget in collectief verband ten gunste van alle bibliotheken content inkopen. De openbare bibliotheeksector en de KB werken daarbij samen;
  • Inkoop van content en het afsluiten van licenties kunnen zodoende op een professioneel niveau worden uitgevoerd.'
De staatssecretaris voegt daar aan toe dat deze structuur de instemming heeft van de VNG, de branchevereniging voor de openbare bibliotheken (VOB) en de Minister van BZK. Een toevoeging die nog ontbrak in de conceptversie van de brief.

In de Kamerbrief zelf worden geen concrete bedragen genoemd, maar in het persbericht over de brief wordt gesteld dat naast de 15 miljoen die het Rijk structureel beschikbaar stelt voor de infrastructuur, het beheer en de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek, er nog eens 15 miljoen beschikbaar komt uit het Gemeentefonds.

Waar in de conceptversie nog gesteld werd dat er onderzocht gaat worden of bij het beëindigen van provinciale activiteiten in het digitale domein middelen vrijvallen die zouden kunnen worden ingezet voor de landelijke digitale bibliotheek, ontbreekt deze suggestie in de brief die nu door de staatssecretaris naar de Kamer is gestuurd.

Een ander opmerkelijk verschil is dat er in de conceptversie nog werd gesteld dat er geen aanleiding zou zijn tot aanpassing van de taken van het Rijk, terwijl Zijlstra nu schrijft: 'Op grond van paragraaf 3.4 wordt hier de verantwoordelijkheid voor de subsidiëring van e-content aan toegevoegd. De rol van het Rijk in het bibliotheekstelsel blijft in de kern ongewijzigd, namelijk het verrichten van landelijke taken. In het digitale domein behoort daartoe de verantwoordelijkheid voor de landelijke digitale infrastructuur en voor de subsidiëring van e-content.'

De gehele tekst van Zijlstra's brief is hier te vinden.
Zie ook het bericht van 14 september


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening