HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
VNG aan Tweede Kamer: eens met taakverdeling Rijk en gemeenten; instapniveau achterhaald
Wim Keizer
29-12-2011
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan zich goed vinden 'in de heldere taakverdeling die door de staatssecretaris wordt voorgesteld en die de Raad voor Cultuur heeft aanbevolen: de digitale bibliotheek die onder regie van de stichting Bibliotheek.nl wordt opgebouwd is een verantwoordelijkheid van het Rijk, de lokale fysieke bibliotheek is er één van de gemeenten.'
Dat schrijft Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG, in een brief aan de Vaste commissie van OCW in de Tweede Kamer, als reactie op de brief die staatssecretaris Halbe Zijlstra 7 december aan de Kamer stuurde.

Instapniveau achterhaald
Zoals al eerder dit jaar gebeurde, zegt de VNG dat het instapniveau gebaseerd was op 'het klassieke bibliotheekconcept' maar dat dit spoedig achterhaald zal zijn door de nieuwe diversiteit aan invullingen die voor de fysieke bibliotheek aan het ontstaan is. De VNG vindt het niet nodig wettelijk verplicht te stellen dat gemeenten een bibliotheek in stand houden. Vrijwel alle gemeenten doen dat volgens de VNG nu al zonder die verplichting, omdat het om een gewaardeerd maatschappelijk instituut gaat. 'De digitale bibliotheek zal het lezen van e-books stimuleren en nieuwe gebruikersgroepen aantrekken. Zij vormt echter geen volwaardig substituut voor de fysieke bibliotheek, maar een aanvulling,' zegt de VNG.
De VNG voelt zich ook aangesproken door een functionele omschrijving van de bibliotheektaak waarbij bij de nadruk ligt op 'lezen, leren, informeren' en de functies 'kunst en cultuur' en 'ontmoeting' als facultatief worden aangemerkt.
'Juist nu is van belang de organisatievorm en de spreiding van de voorziening niet rigide vast te leggen. De klassieke bibliotheek met hoofd- en nevenvestigingen maakt in menige gemeente plaats voor nieuwe concepten met een sterk centrale of juist decentrale invulling, onbemenste locaties of samenwerking met scholen, banken en winkels. Er is een zoektocht gaande naar de ideale invulling: dat zal er steeds één zijn die past bij de gemeente die door de bibliotheek wordt bediend. De wetgeving moet deze eigentijdse vormgeving mogelijk maken.'

Provincies voor ondersteuning fysieke bibliotheek
De VNG is het er mee eens dat de provincies in het beheer van de digitale bibliotheek geen plaats hebben. 'Wij gaan er daarbij van uit dat de provincies onverminderd een bijdrage leveren aan de ondersteuning van de fysieke bibliotheek, zoals zij nu ook doen. Het gaat hier om noodzakelijke en nog relevante taken van de Provinciale Steunorganisaties als regionale kennisinstituten voor de lokale bibliotheken en in de bevordering van het interbibliothecaire leenverkeer.'
De VNG vindt het 'juister' dat de Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF) gecentraliseerd wordt, omdat het gaat om collecties die landelijk van belang zijn.

Digitaal lezen op scholen bevorderen
Wat de uitname uit het Gemeentefonds ten behoeve van e-content betreft, wijst de VNG erop dat deze een groeipad zal volgen om gelijke tred te houden met de ontwikkeling van het aanbod en de markt en dat in 2016 een maximumbedrag (plafond) bereikt zal worden. 'Over het groeipad en de hoogte van het maximumbedrag zijn wij nog in overleg.'
De VNG vraagt aandacht voor de digitalisering van scholen voor primair onderwijs, waarmee bibliotheken nauw samenwerken. 'Voor optimaal gebruik van het nieuwe aanbod van e-content is het van belang dat het onderwijs digitaal lezen voldoende faciliteert en ondersteunt. Het verdient aanbeveling dat OCW het initiatief neemt om afspraken hierover met de onderwijskoepels te maken.'
De hele brief (d.d. 15 december) staat op de VNG-site (bericht van 19 december).

Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening