HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Leeskr8!: interactieve leesbevordering voor vmbo
Eddy Kielema
31-01-2012
Hoe laat je vmbo-leerlingen het plezier van lezen (her)ontdekken? De Bibliotheek Den Haag heeft daarvoor in samenwerking met de bibliotheken van de vier grote steden (G4) Leeskr8! ontwikkeld.. In maart komt dit leesbevorderingsprogramma aan de orde tijdens Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen.
Saskia Kuus, onderwijsmedewerker van de Bibliotheek Den Haag, legt uit dat Leeskr8! uit drie onderdelen bestaat. ‘Er is een film waarin acht jongeren vertellen wat zij hebben met boeken, lezen en de bibliotheek. De film bestaat uit korte, flitsende elementen en is afgestemd op de leefwereld van jongeren. De film is bedoeld om ze te stimuleren tot lezen. Daarnaast hebben we een Leeskr8!-website voor deze doelgroep, met een aantal filmpjes over lezen en de zogenoemde kr8voermachine waar persoonlijke boekentips uitrollen. Tot slot is er een website voor docenten, waarop interactieve lessen kunnen worden samengesteld.’

Versnellerskamer
De docentensite bevat een database met meer dan 150 actuele boektitels, 10 verschillende vragen en 3 antwoordvormen. Kuus: ‘Er kunnen enorm veel opdrachten samengesteld worden. Met de computer stelt de docent vragen, die de leerlingen, ook met behulp van de computer, beantwoorden. Dat is het principe van de versnellerskamer, een methode om online te brainstormen. Het schoolbord, het krijtje, het schrift en de pen zijn vervangen door het toetsenbord en het beeldscherm. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld stemmen op hun favoriete kaft, aangeven waarom ze een boek wel of niet zouden willen lezen, of hun mening geven over een boekfragment dat de docent voorleest. De leerling kan dit fragment meelezen op het beeldscherm. De docent ontvangt alle reacties en stuurt ze allemaal of deels terug naar de leerlingen, zodat ze elkaars reacties kunnen lezen. Alle leerlingen worden gehoord en gekend in een les Leeskr8! Dat laatste is belangrijk voor deze leeftijdscategorie. Docenten ontdekken via Leeskr8! de leesvoorkeuren van leerlingen en komen soms te weten wat er speelt in een klas. Hoe beter docenten kunnen aansluiten bij het referentiekader van leerlingen, hoe eerder een boekentip raak is.’

G4
Leeskr8! bestaat sinds 2007, toen de directies van de bibliotheken van de vier grote steden besloten meer voor vmbo-leerlingen te gaan doen. Kuus: ‘Toen is de film gemaakt en een jaar later de websites voor leerlingen en docenten. Het idee achter Leeskr8! is te laten zien dat leerlingen meer lezen dan ze denken en dat lezen ook leuk kan zijn. Uit het behoeftenonderzoek Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik, uitgevoerd onder vmbo-docenten Nederlands, over het bevorderen van lezen, komt de aanbeveling dat het goed zou zijn als er voor leerlingen en docenten een wervende, interactieve website zou zijn met een actueel aanbod van geschikte titels. Leeskr8! voldoet daaraan. Vorig jaar zijn zowel de leerlingen- als de docentensite vernieuwd en is er een introductiefilmpje gemaakt.'

Woordenschat
Leeskr8! is ontwikkeld voor onderbouwleerlingen van het vmbo en praktijkonderwijs (13 - 15 jaar), voor docenten vmbo en praktijkonderwijs en voor educatieve medewerkers van (school)bibliotheken. Kuus: ‘De doelstelling van Leeskr8! is het vergroten van het leesplezier bij jongeren, het vergroten van de innerlijke wereld en de verbeeldingskracht en het vergroten van de woordenschat. Onderzoek wijst uit dat vrij lezen bijdraagt aan het vergroten van de woordenschat. Kinderen die gemiddeld een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat met 1000 woorden per jaar uitbreiden.’

App
De ervaringen van de gebruikers zijn volgens Kuus positief, maar het aantal gebruikers blijft achter bij de verwachting, ondanks het gratis gebruik. ‘Wij willen komend jaar benutten om Leeskr8! meer onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld door publiciteit in de vakbladen en op platforms voor zowel onderwijs als bibliotheken. In maart staat het op het programma van Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen. En we hebben bijna een app, voor zowel de iPhone en iPad als de android, waarop de kr8voermachine staat. Deze app is puur bedoeld als promotie. Uit gebruikersonderzoek bleek dat veel mensen wel de leerlingenpagina kennen, maar niet de hele interactieve lesmodule.’

Tekst: Eddy Kielema

Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening