HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Bibliotheekplaza: geïnspireerd worden door over de schutting te kijken
Bart Janssen
23-02-2012
Bibliotheekplaza, het jaarlijks door ProBiblio georganiseerde symposium, is weer terug van even weg geweest. Op 12 april zal het als vanouds weer plaatsvinden in de Meervaart in Amsterdam, maar nog grootser dan voorheen. Anne Rube en Manon Ober van ProBiblio leggen uit waarom Bibliotheekplaza weer terug is bij de oude formule en lichten de achtergronden en het programma van de editie van dit jaar toe.
In 2010 besloot ProBiblio te stoppen met Bibliotheekplaza oude stijl en koos voor een nieuwe opzet (zie o.a. het in 2010 verschenen artikel ´ProBiblio wil meer commitment van deelnemers Bibliotheekplaza´ -  inloggen nodig, pdf). Waarom heeft men besloten voor de editie van 2012 weer terug te gaan naar het vertrouwde concept van voor 2010?
Anne Rube, directeur ProBiblio: ‘ Daar hadden we eigenlijk verschillende redenen voor. Ten eerste de nadrukkelijke vraag vanuit het veld naar de terugkeer van het "oude" Bibliotheekplaza. Verder waren er destijds enkele redenen om te kiezen voor een nieuwe opzet. Onder andere omdat we meenden dat er met UGame Ulearn en de toentertijd aangekondigde Bibliotheektweedaagse al vergelijkbare congressen waren en drie van dergelijke evenementen in het jaar leek ons wat te veel van het goede. Maar inmiddels is UGame Ulearn ter ziele en de Bibliotheektweedaagse blijkt qua opzet toch anders dan de symposium-achtige opzet van Bibliotheekplaza. Ook bleek de belangstelling voor Bibliotheekplaza nieuwe stijl (Are you being served? genoemd) enigszins tegen te vallen. De nieuwe opzet ging uit van een meerdaagse bijeenkomst, waarbij beoogd werd bij de aanwezige directeuren een proces van cocreatie op gang te brengen tijdens welke ideeën ontstonden die ook echt uitgevoerd zouden kunnen gaan worden. Maar zoals gezegd was de opkomst van directeuren en staffunctionarissen enigszins tegenvallend, waardoor de nieuwe opzet niet bracht wat wij er van verwacht hadden. Het was wel leuk en niemand heeft geloof ik spijt meegedaan te hebben, maar het was gewoon een vrij kleine groep van deelnemers. Dat soort sessies met kleinere groepen organiseren we nu ook nog steeds, alleen noemen we die dan geen plaza. We hebben er zelf ook wel veel van geleerd doordat we de projecten die we doen nu meer op basis van cocreatie doen.'

Rube: 'Net als in voorgaande jaren is ook voor de editie van 2012 het uitgangspunt inspirerende sprekers uit andere sectoren dan het bibliotheekwerk te presenteren. We hebben in de loop der jaren wel de ervaring opgebouwd om te weten hoe mensen een hele dag te blijven boeien. Ons selectieproces is grondig. We beginnen met een voorselectie, tijdens welke we samen met medewerkers van verschillende bibliotheken en een team van creatieve mensen binnen ProBiblio eerst een groslijst opstellen van onderwerpen en potentiële sprekers die aansluiten bij het thema. Op de groslijst staan dan zo’n 50 à 60 namen, waarna we ons zo grondig mogelijk gaan informeren: op internet informatie over deze mensen gaan zoeken, TED-filmpjes bekijken, links en rechts informeren bij mensen et cetera. Vervolgens maken we een selectie uit de groslijst en hebben een persoonlijk gesprek met de beoogde sprekers. We willen er dan niet alleen van overtuigd raken met begenadigde sprekers van doen te hebben, maar ook met mensen die een zekere affiniteit met en interesse voor de bibliotheek hebben. We zoeken mensen die geïnteresseerd zijn in onze thematiek en die vanuit hun eigen werkveld de vertaalslag naar de bibliotheek kunnen maken. We willen de deelnemers aan Bibliotheekplaza inspiratie bieden door ze even over de eigen schutting te laten kijken, ze kennis te laten maken met visies en ervaringen van inspirerende mensen uit andere sectoren, zodat ze aan het denken worden gezet over hoe ze die eventueel kunnen vertalen naar hun eigen beleid en werkpraktijk.’

Manon Ober, coördinator evenementen bij ProBiblio en projectleider Bibliotheekplaza: ‘Ik denk dat we dit jaar weer een mooi programma hebben. Deze editie staat in het teken van de vraag: Hoe kan het digitale domein het fysieke domein versterken en andersom? We zijn er trots op dat ook voor deze editie weer een aantal interessante nationale en internationale sprekers hebben weten te strikken, mede ook dankzij de betrokkenheid van Erik Boekesteijn van This Week in Libraries. Zo komen Nalden, Patrica Martin, een kanon uit de Verenigde Staten, Petra Lubbers, unitmanager Boeken Bol.com en Ben Hammersley, maar we hebben ook een mooi onderdeel met acht facultatieve themasessies. We hebben ons best gedaan om de keuze welke bij te wonen erg moeilijk te maken, door voor elke themasessie een aansprekende spreker te presenteren.´

Het thema van Bibliotheekplaza is dit jaar ‘Bits and Bricks’. Het congres gaat over de zoektocht naar de juiste verhouding tussen digitale en fysieke dienstverlening. De rode draad in het programma is: kan de fysieke winkel de digitale winkel versterken of juist verzwakken? aldus ProBiblio. Sprekers tijdens het plenaire deel zijn trendwatcher Nalden, die in zal gaan op uiteenlopende nieuwe ontwikkelingen en welke invloed die zullen hebben op de bibliotheek, Patricia Martin, CEO Litlamp Communication, die voorbeelden zal geven van mensen en organisaties die op een innovatieve en creatieve manier bouwen aan een toekomst voor hun gemeenschap, Petra Lubbers, unitmanager Boeken Bol.com, die zal spreken over digitaal lezen, Ben Hammersley, Prime Minister's Ambassador of TechCity at 10 Downing Street, die het zal hebben over de rol van bibliotheken in de ‘post-digital age’ en Mark Mieras, wetenschapsjournalist en auteur, over ‘het misverstand van digitalisering en hoe de droom van internet kan ontaarden in leeghoofdigheid’.
Daarnaast zijn er acht facultatieve themasessies, met als thema’s ‘verdieping’, ‘verstrooiing’, ‘verbinding’, ‘verplaatsing’, ‘verschijning’, ‘vertaling’, ‘vernieuwing’ en ‘verandering’. Sprekers tijdens deze themasessies zijn onder anderen Ron Sterk, directeur van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, Jeroen van der Schenk van Socialbites.com en Seats2meet.com , Maarten Reijgersberg van bureau RauwCC, Bert Mulder, lector Informatie, Technologie en samenleving aan de Haagse Hogeschool en directeur van het eSociety Instituut, Alex Klein, columnist, auteur en docent, Devi van Huijstee van online lokale supermarkt Ruud Maaz en Geert Joris van Boek.be.

Net als voorgaande jaren vindt Bibliotheekplaza ook dit jaar weer plaats in de Meervaart in Amsterdam, deze keer zelfs in een grotere zaal, waardoor meer plaatsen beschikbaar zijn voor medewerkers van bibliotheken die niet in Noord- en Zuid-Holland liggen.

Voor meer informatie, zie de website.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie