HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Read2Me!: meer deelnemers maar minder geld
Agnes Klitsie
15-05-2012
In maart 2011 was ik aanwezig bij de zinderende finale van Read2Me! in Den Haag en ik was verbaasd over het aantal jongens en het aantal allochtone leerlingen dat meedeed. Langzamerhand begint Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers, zich over Nederland te verspreiden. Zo deden aan de afgelopen editie in Noord- en Zuid-Holland tien bibliotheken mee, met 130 klassen. In het komende, vierde seizoen hoopt de organisatie op nog meer deelnemers.
Initiatief
In 2009 organiseerde Cubiss in samenwerking met de Brabantse basisbibliotheken voor het eerst deze jaarlijkse voorleeswedstrijd. Het idee daarvoor kwam van de Bibliotheek VANnU en het Jan Tinbergen College uit Roosendaal en het werd met groot enthousiasme begroet door de rest van de Brabantse basisbibliotheken. In het eerste jaar deden tien bibliotheken mee met een groot aantal scholen. In het tweede jaar werden Read2Me!-wedstrijden gehouden in Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Ook in deze provincies was men blij met het project. ‘Het is een leuke en gemakkelijke manier om de samenwerking met een vo-school aan te gaan’, aldus Marijke Trienekens, adviseur educatie bij Cubiss.
De wedstrijd vindt eerst op schoolniveau plaats, waarna de winnaars met elkaar strijden binnen het werkgebied van een basisbibliotheek (januari/februari). Ze nemen het tegen elkaar op in de bibliotheekronde, waaruit een lokale voorleeswinnaar naar voren komt. De winnaars van die lokale wedstrijden gaan vervolgens op provinciaal niveau met elkaar de competitie aan. Dit wordt georganiseerd door de provinciale bibliotheekcentrales (april). Na de provinciale ronde komt er uiteindelijk een ‘beste voorlezer van de provincie’ uitrollen.
Taken van de bibliotheken hierbij zijn: boeken te leen aanbieden aan leerlingen (alle boeken van de afgelopen 5 jaar komen in aanmerking; dit om de keuzevrijheid van vmbo’ers te vergroten), boeken leveren aan scholen, scholen ondersteunen bij de organisatie van de schoolkampioenschappen, organiseren van de regionale voorleeswedstrijd.

Subsidie 2012-2013
  • Kunst van lezen laat weten dat de huidige subsidie gezien moet worden als een steuntje in de rug en dat Read2Me! over een paar jaar onafhankelijk moet worden. Daarom zal de subsidie de komende jaren afgebouwd worden. Voor de editie 2012-2013 is er per provincie nog maximaal 5000 euro beschikbaar. Per deelnemende klas mag er 100 euro uitgekeerd worden, zodat er per provincie voor maximaal 50 klassen subsidie is. De PSO’s zorgen voor de verdeling van de subsidie onder de bibliotheken. Voor de provinciale finales is er per provincie 500 euro beschikbaar. De bijdragen voor de finales van de grote steden zijn vervallen.
  • Voor 1 oktober moet het aantal klassen dat meedoet bekend zijn bij de organisatie (Peter van Duijvenboden van Stichting Lezen en Marijke Trienekens, projectleider van Read2Me!). Deelnemende bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland moeten voor 15 september bekend zijn bij ProBiblio. Bibliotheken zijn vrij om een bijdrage te vragen aan de deelnemende school.

Reacties
Geerten Hage (docent): ‘We doen volgend jaar beslist weer mee. De leerlingen die durfden te lezen waren enthousiast en wij als organisatoren zagen wel degelijk het voordeel van de extra aandacht voor het lezen. Ik vond het geweldig dat leerlingen met elkaar over de gelezen boeken gingen praten en dat ze elkaar die boeken gingen aanraden.’
Tip van Hage: begin tijdig (maak een tijdpad), maak reclame, communiceer goed met de docenten die niet meedoen en die geconfronteerd worden met lesuitval door deelname van een hele klas, stel het maximaal aantal leerlingen vast en welke boeken kunnen worden gelezen (welke criteria) en of er nog een follow-up komt.
Andere tip van Hage: laat de publieksprijs vallen! Juist de allochtone leerlingen, die zo hun best deden, kwamen nu niet aan bod en weer ging er een leerling met het Nederlands als moedertaal met de prijs aan de haal.’
Saskia Kuus (bibliothecaris): ‘Ik vond het een zeer geslaagd project. De leerlingen waren zenuwachtig, maar het niveau was verrassend hoog.’


Tekst: Agnes KlitsiePrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening