HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Gelderse bibliotheken geven moeders gouden tips
Eddy Kielema
31-05-2012
Biblioservice Gelderland start de laatste twee weken van juni een reclamecampagne speciaal gericht op jonge moeders, met als motto ‘De bieb helpt je kind omhoog'.
Gelderse bibliotheken geven moeders gouden tips
Barbara van Stijn, consultant marketing van Biblioservice Gelderland, vertelt dat wetenschappelijk onderzoek steeds weer bevestigt hoe belangrijk lezen voor de jeugd is. ‘Toch zijn belangrijke doelgroepen, zoals moeders van jonge kinderen, vaak onvoldoende op de hoogte van de feiten. Feiten die regelmatig voorbij komen in de vakpers, maar te weinig breed naar buiten toe uitgedragen worden. Zo is door de Universiteit van Amsterdam vastgesteld dat kinderen die in hun vrije tijd regelmatig een goed boek lezen, een hogere score op de Cito-toets behalen. En de conclusie van een recente Amerikaanse studie luidt dat bibliotheken een belangrijke rol spelen op het gebied van leesbevordering bij kinderen, met name bij het ontdekken van boeken. Een onderzoek uitgevoerd door NRC Handelsblad bevestigt het grote maatschappelijke belang van de bibliotheek voor de Nederlandse jeugd. Kortom, de bibliotheek is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Om in Gelderland extra aandacht te vragen voor de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek voor de jeugd, willen we als bibliotheek naar buiten treden en met een aantrekkelijke boodschap een breed publiek bereiken.’

Berg
Om het plan te realiseren heeft Biblioservice reclamebureau TrendsActive gevraagd om met een creatief ontwerp te komen voor een Gelderse overkoepelende marketingcampagne. Van Stijn: ‘Veel kinderen tussen 0 en 12 jaar zijn wel lid van de bibliotheek, maar maken er weinig gebruik van. Het aantal geleende boeken per jeugdlid wordt bijvoorbeeld steeds minder. De campagne heeft als doel het imago van de bibliotheek te verbeteren. De campagne richt zich op ouders en vooral op moeders tussen 20 en 40 jaar die zich aangesproken voelen door de onderliggende boodschap dat door bibliotheekgebruik de ontwikkelingskansen toenemen.'
Volgens Van Stijn willen ouders het liefst dat hun kind het goed doet op school. ‘Het belang van lezen wordt in steeds bredere kring erkend en daarnaast is het volgens trendwatchers ook nog eens in om een whizzkid te hebben. Het zijn met name de moeders die zich bezighouden met de schoolloopbaan en het leesonderwijs van hun kinderen. Zij zullen zich dan ook het eerst aangesproken voelen door de slogan ‘De bieb helpt je kind omhoog’. Het beeld dat in de campagne gebruikt wordt, is een berg die is opgebouwd uit alles waar de bieb voor staat, zoals boeken, computers en bureaus. De berg wordt beklommen door kinderen van verschillende leeftijden.'

Boekje
De campagne is primair gericht op het imago en de positionering van de bibliotheek. Van Stijn: ‘Het benadrukken van de maatschappelijke relevantie voor de jeugd staat hierbij centraal. De secundaire doelstelling is ledenbehoud door het versterken van de tevredenheid over de bibliotheekfunctie en van de motivatie van de moeder of vader om met het kind gebruik te maken van de bibliotheek. We denken aan een toename van het aantal jeugduitleningen en van het bibliotheekbezoek met kinderen. De interne doelstelling is om een positieve boodschap uit te zenden naar de medewerkers in de bibliotheekbranche: de bibliotheek verricht belangrijk werk voor de samenleving en dat mag vaker hardop gezegd worden.’
Om de boodschap ‘De bieb helpt je kind omhoog’ kracht bij te zetten geeft Biblioservice een boekje uit. Van Stijn: ‘In het Gouden Tipsboekje vindt de doelgroep tips, weetjes en andere informatie waaruit blijkt dat de bibliotheek en dagelijks lezen of voorlezen goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders kunnen het boekje gratis krijgen in onze vestigingen. De boekjes vormen als het ware de munitie van onze claim dat de bibliotheek goed is voor je kind. We zeggen niet zomaar wat, we tonen het aan met de inhoud van het boekje. Er komt ook een online versie van het boekje beschikbaar.'

Abri’s
Naast het boekje komen een week lang door heel Gelderland grote posters in abri’s te hangen. Van Stijn: ‘De verspreiding vindt zoveel mogelijk in een cirkel van een tot twee kilometer rondom de bibliotheken plaats. Om de kans op een succesvolle campagne te vergroten, stoppen we een flyer bij het informatieve blad PrimaOuders.nl, dat gratis wordt verspreid onder de primaire doelgroep. Ook worden de zeven bibliobussen van Biblioservice aan de achterzijde beplakt met de campagne-uiting.’
Als het aan Biblioservice ligt, komt er een vervolg. Van Stijn: ‘Je verbetert het imago niet met een eenmalige actie. Het is een traject waarin we bij de doelgroepen op een consistente en herkenbare manier aandacht vragen voor wie wij zijn en wat wij doen. Alleen op die wijze beïnvloeden we het heersende imago van de bibliotheek op positieve wijze.’

Tekst: Eddy Kielema

Zie ook de brochure Gouden leestips voor ouders, van de bieb, die online te bekijken is, of te downloaden als pdf.
Print deze pagina

Reacties op dit artikel (3)

Gonneke Hendriksen
4-6-2012 20:20
 Geweldig werk van Barbara van Stijn!
Het kan niet genoeg gezegd worden hoe belangrijk het is voor kinderen om te lezen.
Milet Verberne
5-6-2012 13:56

Goed uitgewerkte actie. Ben het met je eens dat we ouders best mogen laten weten dat lezen goed is voor hun kinderen. Als je naar de cijfers kijkt is er ook gewoon keihard bewijs voor. Ben heel benieuwd hoe de campagne aanslaat en wat het resultaat is. Kun je mij op de hoogte houden van de campagne?

Barbara van Stijn
5-6-2012 16:05
Bedankt voor de reactie. Natuurlijk, ik laat graag weten of en in hoeverre de campagne aanslaat.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening