HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
39 medewerkers weg bij Biblioservice Gelderland
Eddy Kielema
27-06-2012
Een turbulente periode voor Biblioservice Gelderland werd onlangs symbolisch afgesloten met een ballontocht voor 19 van de 39 medewerkers die door de reorganisatie hun baan zijn kwijtgeraakt. Door provinciale bezuinigingen is onder meer per 1 juli de unit Bibliotheekdiensten opgeheven.
Directeur Duco van Minnen van Biblioservice Gelderland vertelt dat de reorganisatie een lang traject is geweest, waarover in 2010 veel is gepubliceerd. 'In juni 2010 heeft de Provincie Gelderland namelijk besloten om het bibliotheekwerk te korten met ongeveer 30% (pdf) vanaf januari 2013. Dit als onderdeel van een veel groter pakket aan bezuinigingen op alle ondersteuningsinstellingen. Tegelijk heeft de provincie kaders gemaakt, waarin ze onder meer aangegeven heeft dat ze geen eerstelijns dienstverlening meer wil subsidiëren. Dit betekende dat de subsidie op de wisselcollecties en die op de bibliobussen kwamen te vervallen.'

Van Minnen denkt dat door de bezuiniging op de wisselcollecties Biblioservice de prijs had moeten verdubbelen. 'Voor die prijs hadden we ze niet meer kunnen afzetten en dus stoppen we daarmee. De bussen hebben we kostendekkend kunnen maken door ze te voorzien van selfservice en een eenmansbezetting; tot nu toe werkten we met een bezetting van twee: een chauffeur en een bibliothecaris. Hierdoor kunnen we deze dienstverlening continueren, al staat die wel onder druk door lokale, gemeentelijke bezuinigingen.'

Volgens Van Minnen was een dergelijke grote bezuiniging niet geheel via natuurlijk verloop te realiseren. ‘Dus is er helaas sprake van een flinke reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen niet waren te voorkomen. Met de bonden is voor Biblioservice een sociaal plan gemaakt en we hebben in goed overleg met de ondernemingsraad deze reorganisatie doorgevoerd, waarbij ook de structuur is gewijzigd. Vandaar het verdwijnen van de genoemde unit. In totaal betreft de krimp 35 fte en dat is een derde van het totale personeelsbestand.'

De provincie Gelderland heeft in totaal 3 miljoen bezuinigd op een budget van 9 miljoen voor het bibliotheekwerk. Van Minnen: ‘Dat is het gezamenlijk budget voor Biblioservice Gelderland, de WSF bibliotheek en een door de provincie tot 2013 beschikbaar gesteld vernieuwingsbudget. Voor Biblioservice Gelderland is dat een korting van 1,7 miljoen op een totaalbudget van 7 miljoen. Naast de bezuiniging op personele kosten bezuinigen we ook op vrijwel alle niet personele posten. Het gaat te ver om daar nu allemaal op in te gaan, maar een belangrijke post daarbinnen is de post media. Dat zijn met name de wisselcollecties voor scholen en instellingen en de buitenlandse romans. Daar gaven we een paar ton aan uit.’

Tekst: Eddy Kielema


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening