HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
VVBAD trekt aan de bel in aanloop verkiezingen
Eimer Wieldraaijer
06-07-2012
In 1517 timmerde de Duitse monnik Maarten Luther zijn befaamde 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg met als doel het wijzigen van de in het Vaticaan uitgezette koers. Bijna vijfhonderd jaar later, in de aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012, richt de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) haar pijlen op de toekomstige beleidsmakers in de vorm van een 15 punten tellend memorandum waarmee eveneens een omslageffect wordt beoogd.
Een greep uit het verlanglijstje van onze Vlaamse vakgenoten, dat als titel meekreeg: Bibliotheken & archieven: onmisbaar voor een sterk beleid. Onze zuiderburen steken als volgt van wal: 'De Bibliotheken en de archiefdienst moeten in de meerjarenplanning een plaats krijgen bij alle doelstellingen die ze mee kunnen realiseren. De VVBAD vraagt de garantie dat de bibliothecaris en de archivaris/archiefverantwoordelijke betrokken worden bij de opmaak van dit meerjarenplan.'
Ander aandachtspunt voor de heren en dames politici: 'De VVBAD vraagt lokale besturen om in te tekenen op de Vlaamse beleidsdoelstelling om een laagdrempelige bibliotheek in te richten, aangepast aan de hedendaagse noden, en deze doelstellingen duidelijk te vermelden (of uit te werken) in de meerjarenplanning.'

Ten aanzien van de bestuurlijke organisatie pleit de VVBAD ervoor de uniformiteit in de sector te bewaken en ervoor te zorgen dat de lokale bibliotheken aansluiten bij het regionale en Vlaamse bibliotheeknetwerk. Men propageert actieve participatie van lokale bibliotheken in een interbestuurlijk overleg om het Vlaamse netwerk mee vorm te geven.
Daarnaast wil de VVBAD dat de lokale en provinciale overheden voldoende personeel en middelen faciliteren opdat de bibliotheken en archieven hun opdrachten naar behoren kunnen uitvoeren. Maar niet alleen de kwantiteit telt: 'Het personeel moet beschikken over de juiste competenties en goed opgeleid zijn'.

Ondersteuning vanuit de erfgoedcellen wordt aanbevolen, evenals blijvende investeringen in toekomstgerichte bibliotheekgebouwen. Anders gezegd: de infrastructuur moet 'aan de nodige eisen' voldoen en de laagdrempelige toegang van de bibliotheek dient gewaarborgd te blijven.
'De VVBAD pleit voor een voorzichtige omgang met prijsdifferentiatie in de bibliotheek. Er moet over gewaakt worden dat diegenen die de bibliotheek echt nodig hebben niet afgeschrikt worden. De VVBAD pleit in het bijzonder voor het behoud van de kostenloosheid voor kinderen en jongeren en voor bijzondere doelgroepen.'

Tevens breekt de belangenorganisatie een lans voor het ontwikkelen van kwaliteitsvolle provinciale bibliotheeksystemen met inspraak van de lokale bibliotheken en merkt daarbij op: 'De VVBAD stelt vast dat er bij de ontwikkeling van deze systemen nog te weinig rekening gehouden wordt met de noden van de bibliotheekbezoeker en dus die van de lokale bibliotheken’.
Verder dient het streekgericht bibliotheekbeleid van de provincies onderling afgestemd te worden met het oog op een optimale dienstverlening. 'Het decreet Lokaal Cultuurbeleid verplicht elke provincie en de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) tot het uitbouwen van een streekgericht bibliotheekbeleid. Elke provincie doet dit volgens eigen inzicht en vermogen. De VVBAD stelt vast dat de gemaakte keuzes soms erg verschillen, terwijl de noden van de lokale openbare bibliotheken in Vlaanderen niet afhankelijk zijn van de provincie waarin ze zich bevinden, maar van andere factoren. Ook roept de VVBAD de provincies op hun stimulerende en ondersteunende rol inzake professionele opleiding van bibliothecarissen en archivarissen voort te zetten en waar mogelijk verder uit te bouwen.'

Zie ook dit berichtPrint deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening