HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Bibliothecarissen pakken online vraagbeantwoording op vrijwillige basis op
Patricia de Ryck
03-08-2012
Kan men op dit moment online nog met vragen bij de bibliotheek terecht? Al@din is ruim twee jaar geleden gestopt. Begin juli is de stekker uit ibi.bibliotheek.nl getrokken en de inlichtingenfunctie van Bibliotheek.nl laat nog op zich wachten. Esther Valent heeft daarom het initiatief genomen om samen met bibliothecarissen uit het hele land, op vrijwillige basis, de digitale vraagbeantwoording nieuw leven in te blazen. 
‘Op dit moment is er op het gebied van digitale vraagbeantwoording niets met landelijke uitstraling. Dat gaat mij erg aan het hart. Nu ik sinds twee jaar weer in de front-office aan het werk ben, merk ik dat mensen veel vragen hebben. Ik maak daarbij geen onderscheid tussen de wijze waarop ze deze stellen. Of ze dit nu per mail, telefonisch of aan de balie doen; ieder heeft recht op een antwoord’, stelt Esther Valent, die naast projectleider provinciaal collectiebeleid bij ProBiblio ook medewerker informatie en advies bij de Bibliotheek Kennemerwaard en informatiemedewerker bij de Bibliotheek Haarlem en omstreken is.

Zichtbaarheid
‘Vraagbeantwoording hoort voor mij echt bij onze functie. Als bibliothecaris wil ik mensen van dienst zijn. Dat was een van de redenen waarom ik 27 jaar geleden voor het bibliotheekwerk heb gekozen. Dat oude vuur is in volle hevigheid weer opgelaaid. De bieb moet de plek zijn waar mensen iedere vraag kunnen stellen. Ook online. Zeker in deze tijd, waarin iedereen op internet naar informatie zoekt. De bibliotheek moet zich ook daar manifesteren als een betrouwbare partij die je van de juiste informatie voorziet. Het is tevens de ideale manier om de zichtbaarheid van de bibliotheek te vergroten. Een gratis vorm van reclame.’
Valent beantwoordt online al vragen sinds de aankondiging dat Al@din zou stoppen. ‘Met een aantal enthousiastelingen, onder wie Tineke Datema van de Overijsselse Bibliotheek Dienst, hebben we op Goeie Vraag - een website van Sanoma Media, waarop iedereen vragen kan stellen en beantwoorden - een account geopend. Als De Bibliotheek zijn we daar vragen gaan beantwoorden (www.goeievraag.nl/profiel/DeBibliotheek). Binnen niet al te lange tijd werden we aangemerkt als expert (bij Goeie Vraag ‘Kennispartner’ genoemd) en hadden we een groot aantal punten vergaard met een goede beoordeling door de samenstelling. Dat deden we toen onder werktijd, maar inmiddels zijn die uren wegbezuinigd. Niet vreemd, want Bibliotheek.nl had aangegeven een inlichtingenfunctie te starten die geen beslag zou leggen op het bibliotheekpersoneel.'
 
Nieuw leven
Het initiatief om online vragen te beantwoorden, werd in maart 2012 tijdens de unconference Library Camp nieuw leven ingeblazen. ‘Vele aanwezigen reageerden enthousiast. Men was het met me eens dat er iets moest gebeuren. Op dit moment, enkele maanden later, beantwoorden we met in totaal zeventien mensen, die werkzaam zijn voor veertien verschillende organisaties verspreid over het hele land, online op vrijwillige basis vragen. We zoeken nog naar de ideale werkwijze. In dit stadium hebben we tegen elkaar gezegd: we kijken hoe ver we komen met het beantwoorden van vragen via Goeie Vraag. Ieder die een uurtje vrij heeft, kan aan de slag. Helaas loopt het nog niet storm; het blijft toch vrijwilligerswerk. Daarnaast merk ik dat mensen nog moeten wennen. Zo’n antwoord is openbaar; dat schrikt af. Maar dat hoeft helemaal niet. Op Goeie Vraag kunnen we nu freewheelen; dat account was er toch al.’
Volgens Valent draait het niet alleen om het beantwoorden van de vragen. Het gaat ook om de wijze waarop de online vraagbeantwoording door bibliotheken verder wordt opgepakt. ‘We discussiëren over hoe de informatievoorziening eruit moet komen te zien. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden; er zijn veel verschillende mogelijkheden. Een eigen site is misschien niet eens nodig. Ik denk persoonlijk aan een samenwerking met Bibliotheek.nl, maar vanuit die hoek hebben we tot op heden niets gehoord. Ook kunnen we ervoor kiezen om alleen via social media te werk te gaan; kijk bijvoorbeeld naar Twitter waarop we actief zijn onder @DeBibliotheek1. Via die weg probeer ik ook contacten buiten de branche te leggen. Misschien moeten we het hele plan zelfs breder trekken, zodat er meer draagvlak voor komt.’

Strijd tegen Google
Vanuit de bibliotheekwereld wordt volgens Valent positief gereageerd op haar initiatief, al zijn de managers en directeuren terughoudend, op een enkele uitzondering na. ‘Zij vragen zich af of de digitale beantwoording gemist wordt en of het onze taak wel is. Ik denk dat zij eens vaker de (digitale) werkvloer op zouden moeten gaan, dan zien ze de reacties als je iemand met een vraag helpt. Daar doe je het voor. Daarnaast wordt er ook getwijfeld aan de kennis; je moet tenslotte gedegen antwoorden geven. Daarmee ben ik het eens. De strijd tegen Google kun je natuurlijk niet winnen, maar je kunt mensen wel direct op het juiste spoor zetten. Via een zoekmachine ontdekken ze een wirwar aan informatie. Als we er gespecialiseerde medewerkers voor inzetten, dan hoeven we ons daar geen zorgen over te maken.’

Bibliotheek Nederland
Wat de toekomst betreft, droomt Valent over een groot landelijk informatieteam. ‘Bibliotheekmedewerkers moeten elkaar zien als collega’s van de Bibliotheek Nederland. We zijn allemaal collega’s. We moeten ons niet laten verdelen door de financiering per gemeente. Door de bezuinigingen wordt de inlichtingenservice op vele plekken wegbezuinigd. Toch hoeft dit niet verloren te gaan als we de handen ineenslaan.’

Tekst: Patricia de Ryck

Zie ook de oproep van Esther Valent op Bibliotheek 2.0 om vrijwillers te werven voor haar initiatief.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie