HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Rob Pronk maakt plaats
Martha de Bruin
07-08-2012
Op 1 juli 2012 heeft Rob Pronk afscheid genomen als voorzitter van de raad van bestuur van Biblionet Groningen, een functie die hij twaalf jaar lang bekleedde. In een roerige periode draagt de founding father van de Groningse netwerkorganisatie en het Groninger Forum nu het stokje over.
Rob Pronk maakt plaats
Pronks vertrek is het gevolg van een ‘noodzakelijke en intensieve organisatiewijziging’ en zorgt voor de ‘noodzakelijke continuïteit’. Zo staat het in het persbericht van Biblionet Groningen. De ‘noodzakelijkheid’ van deze bestuurswisseling wordt hierin tot drie keer toe benadrukt. Vanwaar die noodzaak? ‘Er is geen hoofdreden voor mijn vertrek’, vertelt Pronk, ‘maar de bezuinigingen, twee langlopende dossiers en mijn gezondheid spelen de grootste rol om afstand te doen van de operationele leiding. Bovendien’, vervolgt hij, ‘bereik ik medio 2013 de pensioengerechtigde leeftijd en het getuigt van fatsoen dat ik door weg te gaan ruimte schep voor een doorgaande bestuurlijke lijn voor de toekomst.’  

Biblionet Groningen
In het Jaarverslag van Biblionet Groningen 2011 (p. 35) werd deze ontwikkeling al voorspeld: het ‘vraagstuk van de bestuurlijke inrichting en de inhoudelijke samenwerking’ zou in 2012 verder worden uitgewerkt. Niets blijkt minder waar. Die uitwerking betekent het vertrek van Pronk, die in 2000, na functies als boekhandelaar en bij verschillende uitgeverijen, de overstap naar de bibliotheeksector maakte. Hij kreeg toen de opdracht om van de Provinciale Bibliotheekcentrale Groningen en de Openbare Bibliotheek Groningen één organisatie te maken. Pronk: ‘Dat is gelukt. Biblionet Groningen is nu één organisatie en de enige in Nederland die tegelijkertijd PSO én basisbibliotheek is. Daarmee is het de derde basisbibliotheek van Nederland, plaag ik Den Haag en Utrecht weleens. Ik ben heel actief geweest en heb van de bibliotheek een huis van de letteren gemaakt, door het literaire leven in Groningen echt te verbinden met de bibliotheek.’

Groninger Forum
Biblionet Groningen en het Groninger Forum zijn beide mede vormgegeven door Pronk en hebben al jaren een ingewikkelde verhouding met de Bibliotheek Groningen. Na jarenlang getouwtrek over het dossier Groninger Forum, heeft de gemeente recentelijk de regie naar zich toe getrokken en besloten dat de Bibliotheek Groningen onderdeel wordt van het nieuwe Groninger Forum. Gevolg hiervan is dat de bibliotheek dus moet worden losgeweekt van Biblionet Groningen. Dit terwijl Pronk de bibliotheek bij Biblionet wilde houden. ‘Maar’, vervolgt Pronk, ‘ik geloof niet dat dit besluit helemaal kan worden waargemaakt’.
‘Rob Pronk verloor de strijd om de Stadsbibliotheek' kopte de Groninger Gezinsbode op 15 juni 2012 in een artikel over zijn vertrek. ‘Ik voer geen strijd’ reageert Pronk. ‘Ik loop er niet voor weg en het is geen nachtmerrie, maar een keuze’, zegt Pronk over zijn afscheid. Is hij blij dat hij niet meer direct betrokken is bij dit inmiddels politieke dossier? Na een korte stilte: ‘Het voelt wel vreemd dat wat je hebt opgebouwd nu een andere kant op gaat’.

Arend Middelveld
Naast het dossier Groninger Forum, speelt de fusie tussen Biblionet Drenthe en Biblionet Groningen ook een grote rol. ‘Die fusie staat nu op een laag pitje. Door de bezuinigingen moeten we eerst de eigen tent op orde brengen, anders brengt fuseren alleen maar meer problemen. Dit is bovendien een meerjarenplan. Het is hun toekomst en niet meer de mijne en het heeft dus geen zin om hier op dit moment nog aan te gaan sleuren.’
Pronk blijft als adviseur verbonden aan Biblionet Groningen en voormalig bestuurslid Arend Middelveld neemt het voorzitterschap van hem over. Middelveld is al 38 jaar werkzaam in de bibliotheeksector, waarin hij begon als assistent-bibliothecaris. Waar Pronk, om gezondheidsredenen, niet meer de volle en noodzakelijke ‘120% inzet’ zegt te kunnen geven, denkt Middelveld dit wel te kunnen: ‘Ik fiets nu tijdens dit interview door het open Groningse landschap met straffe tegenwind, ben zelfs onderweg naar mijn werk aan het werk en onderhoud zo ook nog mijn conditie’. Middelveld vertelt dat de ‘expansieve strategie’ van Biblionet Groningen de komende maanden vervangen wordt door een ‘behoudende strategie’, die nodig is om de financiën op orde te brengen. Tot medio 2013 zal de fusie met Biblionet Drenthe moeten blijven rusten, verwacht Middelveld.

Andere rol
Als consultant draagt Pronk niet meer de verantwoordelijkheid voor Biblionet Groningen, maar volgt hij de ontwikkelingen vanuit een andere rol. Wel blijft hij actief in het VOB-bestuur, blijft hij voorzitter van Stichting Literaire Activiteiten Groningen, schrijft hij nog een advies voor de Bibliotheek Groningen en bereidt hij een conferentie voor over waar de Bibliotheek Groningen over vijf jaar staat. ‘Blijf dicht bij waar de bibliotheek honderd jaar geleden was’, adviseert hij. ‘Destijds ging het om de verheffing van het volk, om een bijdrage aan de emancipatie, om de cultuur van het lezen en om een waardevrije toegangspoort tot informatie. Bibliotheken zijn de grootste verenigingen van Nederland. Groter dan de ANWB. Daar kun je veel mee bereiken.’

Tekst: Martha de Bruin


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening