HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Michel Wesseling: ‘Vertel je gemeente waar je het verschil maakt’
Femke van den Berg
11-09-2012
De NVB viert dit jaar haar eeuwfeest. Voorzitter Michel Wesseling, in het dagelijks leven hoofd bibliotheek en ICT-services bij het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, blikt terug en vooral vooruit.  
De NVB werd in 1912 opgericht als de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekambtenaren. Honderd jaar later verenigt de NVB informatieprofessionals van diverse pluimage onder haar paraplu: bibliothecarissen, maar ook documentalisten, informatiespecialisten, kennismanagers, literatuuronderzoekers, mediathecarissen, vakreferenten. De circa 400 leden uit de openbare bibliotheeksector hebben een eigen afdeling en er zijn nog zes afdelingen. ‘Tussen de clusters staan geen Chinese muren’, stelt Wesseling. ‘Er is juist veel onderling contact. De NVB moedigt dat ook aan. Door met elkaar van gedachten te wisselen, kunnen informatieprofessionals van elkaar leren.’

Mijlpalen
Wesseling vindt dat de NVB in haar honderdjarig bestaan de nodige mijlpalen heeft bereikt. ‘Wat zeker niet onvermeld mag blijven, is de leerstoel Documentaire Informatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Deze is mede dankzij de NVB tot stand gekomen’, vertelt hij. ‘Ook zijn we er trots op dat we anno 2012 ongeveer 2000 leden hebben - al mogen dat er nog veel meer worden, want naar schatting zijn er zo’n 10.000 informatieprofessionals in Nederland. De komende tijd willen we actief aandacht gaan schenken aan werving. Een ander wapenfeit is ons altijd drukbezochte jaarlijkse congres. Vorig jaar waren er zo’n 1100 deelnemers.’ Wesseling vertelt dat de ontwikkeling van het beroep steevast centraal staat op de NVB-congressen. ‘Daarin zit het verschil met de Bibliotheektweedaagse, die vooral over de ontwikkeling van de bibliotheeksector gaat. De beide congressen vullen elkaar aan.’

Jubileumcongres
In het kader van het jubileumjaar worden er in 2012 verschillende activiteiten georganiseerd: een internationale conferentie (in samenwerking met IFLA) begin augustus, diverse regionale bijeenkomsten en - als klapstuk - een jubileumcongres op 15 november in Utrecht. ‘Dat wordt een inspirerende bijeenkomst met interessante sprekers, een goed gevulde beursvloer waar leveranciers de nieuwste tools presenteren en volop gelegenheid tot netwerken’, verwacht Wesseling. ‘Het congresthema is: ImPact: informatie die ertoe doet. We poneren de stelling dat informatieprofessionals ertoe doen, omdat zij mensen de informatie geven die voor hen werkt. Tegenwoordig denken veel burgers dat ze zelf de juiste informatie wel kunnen vinden met behulp van internet. Als informatieprofessionals weten wij beter, maar tegelijkertijd zijn we te bescheiden om burgers onze hulp op te dringen. Terwijl ze die goedbeschouwd wel nodig hebben. Dat moeten we hen, maar vooral ook de politici, beleidmakers en directies, als beroepsgroep duidelijker gaan maken door te laten zien wat we in huis hebben. Een voorbeeld: bij het ISS verzorgen bibliothecarissen cursussen informatievaardigheden voor studenten. Ik denk dat de openbare bibliotheken dergelijke cursussen aan het primair en voortgezet onderwijs zouden moeten geven. Van gewone leerkrachten kun je immers niet verwachten dat ze de razendsnelle ontwikkelingen op informatiegebied kunnen bijhouden. Net zoals ze voor gymnastiek een vakleerkracht inhuren, zouden ze dat ook voor “informatievaardigheid” moeten doen.’
Tijdens het congres in Utrecht zullen diverse sprekers ingaan op de rol van de informatieprofessional: de Amerikaanse deskundigen Michelynn McKnight, auteur van The agile librarian’s guide to thriving in any institution, en Lee Rainie, die de sociale impact van internet onderzoekt. Ook natuurkundige Vincent Icke en ‘ontdekkingsreiziger’ Redmond O’Hanlon houden voordrachten, internetexpert Alexander Klöpping verzorgt een paar pitches en stand up comedian Murth Mossel is verantwoordelijk voor een luchtig intermezzo.

Meerwaarde
Ook in de toekomst blijft de NVB investeren in de continue ontwikkeling van het beroep. ‘Dat doen we door het organiseren van congressen, workshops en reizen. Ook geven we korting op cursussen en workshops van partnerorganisaties’, zegt Wesseling. ‘Zo willen we onze leden helpen “een leven lang leren” daadwerkelijk invulling te geven. Dat wordt steeds belangrijker voor de beroepsgroep, want de ontwikkelingen in het vak gaan snel. Vroeger beschermden informatieprofessionals de schaarse informatie, nu dienen ze mensen wegwijs te maken in de overvloed. Om welke competenties vraagt dat? Zijn we het daar al over eens? En kunnen we ervoor zorgen dat informatieprofessionals deze competenties, die bovendien steeds veranderen, beheersen?’
Wesseling benadrukt hoe belangrijk het is dat de informatieprofessional niet alleen zijn vak bijhoudt, maar ook zijn meerwaarde voor het voetlicht brengt, zeker in deze tijd van bezuinigingen. ‘In de openbare bibliotheken hebben de hoger opgeleide informatieprofessionals zich deels laten verdringen door professionals met andere achtergronden. Daardoor lijkt het alsof informatievaardigheden niet meer van belang zijn. Dat is een misvatting. Laat zien dat je burgers voorziet van de gereedschappen die zij nodig hebben om zich staande te houden in de informatiesamenleving. Vertel je gemeente waar je het verschil maakt. Tijdens het congres krijgen deelnemers - juist ook functionarissen in het openbare bibliotheekwerk! - tips hoe zij dat in de praktijk kunnen doen.’

Aanmelden voor het congres kan via de NVB-website 

Tekst: Femke van den Berg 

In Bibliotheekblad nummer 10 verschijnt een exclusief interview met Redmond O'Hanlon, spreker op het lustrumcongres van de NVB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie