HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Geen schriftelijke reactie VOB-bestuur op SIOB-stukken
Wim Keizer
02-10-2012
Wat vindt het VOB-bestuur van het meerjarenplan 2013-2016 van het SIOB? En van de SIOB-reactie op de VOB-strategie? En van de Contourennnotitie Digitale Bibliotheek van het SIOB (waarin voor zowel infrastructuur als contentverwerving van een landelijke Digitale Bibliotheek – waar ook de Koninklijke Bibliotheek (KB) bij betrokken is – drie scenario’s worden geschetst en een uitname uit het Provinciefonds wordt bepleit voor de contextualisering van content)?
 
Het antwoord op deze vragen laat op zich wachten. Op de VOB-site verscheen 20 september het volgende bericht: 'Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft het Meerjarenplan 2013 - 2016 van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) in goede orde ontvangen. De VOB ziet in het meerjarenplan van het SIOB goede mogelijkheden tot samenwerken en uitwisselen. Vooral op het thema bestuurlijke vernieuwing in de bibliotheekbranche. Het bestuur van de VOB heeft besloten in gesprek te gaan met het SIOB i.p.v. een uitvoerige schriftelijke reactie op te stellen. Zo kan de VOB verbindingen maken tussen de ambities die openbare bibliotheken zelf hebben en de plannen van het SIOB. Als uitgangspunt gebruiken we de net uitgekomen branchestrategie 2013-2016 De Bibliotheek levert waarde. Nog vragen? Neem contact op met Ap de Vries, directeur VOB via devries@debibliotheken.nl o.v.v. "Reactie VOB op SIOB-meerjarenplan".'

Constructieve afstemming
Op de vraag aan Ap de Vries met welke boodschap het VOB-bestuur het gesprek met het SIOB in gaat en wat het VOB-bestuur vindt van de SIOB-opmerkingen over de VOB-strategie, antwoordde hij: 'Het lijkt me dat het bestuur zijn boodschap m.b.t. het SIOB-beleidsplan eerst deelt met het SIOB. Wees ervan overtuigd dat we op zoek zijn naar constructieve afstemming en samenwerking om zo de krachten te bundelen ten faveure van de ontwikkeling van de branche. De reactie van het SIOB op het strategische VOB-plan is door het bestuur voor kennisgeving aangenomen; er is geen behoefte om daar diepgaander op te reageren.'

Wel of geen herstructurering?
Zoals bekend wil de VOB-strategie geen grote herstructeringsoperaties, terwijl het SIOB (met de VNG) voorstander is van grepen in het Gemeentefonds (voor e-content) en het Provinciefonds (voor contextualisering, met als voorbeeld de digitale etalages van de Plusbibliotheken). Het SIOB vindt ook 'dat de bestuurlijke drukte nog steeds zorgt voor versnippering in aanpak en activiteiten.' Het SIOB wil een meer gestroomlijnde aanpak en het opnieuw naar de structuur kijken niet schuwen.

Aparte Digitale Bibliotheek(-organisatie) of niet?
Het SIOB werkt met de KB aan één landelijke Digitale Bibliotheek(-organisatie) (waar mensen die dat graag zouden willen rechtstreeks lid van kunnen worden of diensten/producten van kunnen afnemen). De VNG staat daar achter, maar wil wel draagvlak van de openbare bibliotheeksector. De VOB (en Bibliotheek.nl) vinden dat de digitale en de fysieke bibliotheek een twee-eenheid vormen. Er is of komt in hun opvatting 'geen separate, landelijke digitale bibliotheek', zoals ze samen in een brief van 10 juli (PDF) aan de VOB-leden en hun relaties lieten weten. De VOB probeert de aanduiding 'digitale bibliotheek' zo veel mogelijk te vermijden, zoals Ap de Vries liet weten in een reactie op het bericht over de Contourennotitie: 'Diverse keren hebben we geschreven (of woorden van gelijke strekking, ik doe het nu uit mijn hoofd): er komt een gezamenlijke digitale performance van de openbare bibliotheken, website, digitale diensten, e-contentpakket; omdat dat efficiënt is en om de ontwikkelkracht van de bibliotheken te benutten gebeurt dat vanuit één centrale plek, maar dat betekent nog niet dat er één landelijke digitale bibliotheek komt; er zijn 168 basisbibliotheken die gezamenlijk de digitale dienstverlening centraal laten ontwikkelen en implementeren.
De VOB benadrukt dit op deze manier omdat in de huidige tijd van bezuinigingen de term "de digitale bibliotheek" of "landelijke digitale bibliotheek" of ook gehoord "rijksgefinancierde digitale bibliotheek" kennelijk door gemeentebestuurders (en de VNG) wordt gelezen als een uitnodiging om extra te bezuinigen op hun lokale bibliotheek of de legitimatie voor hun financiële verantwoordelijkheid geheel ter discussie te stellen. Dat is een uiterst vervelend en in 2009 niet te voorzien neveneffect van het gebruik van deze term. De VOB probeert hem dan ook zo veel mogelijk te vermijden en het is een bewuste keuze dat hij in de nieuwe strategische brancheagenda niet of nauwelijks gebezigd wordt.'

Tekst: Wim Keizer 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening