HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
Fusie OBD, Biblioservice Gelderland en Blauwe Brug in 2013
Eddy Kielema
06-11-2012
De Overijsselse Bibliotheek Dienst, Biblioservice Gelderland en bibliotheekorganisatie Blauwe Brug, die alle drie deel uitmaken van de Rijnbrink Groep, gaan volgend jaar fuseren. Het afgelopen jaar is de onderlinge samenwerking toegenomen en in september hebben alle medewerkers te horen gekregen dat de drie zelfstandige organisaties één uitvoeringsorganisatie worden, met één logo, één merk en één werkgever. Gekozen is voor de naam Rijnbrink vanwege de associatie met vruchtbare grond. Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rijnbrink Groep, Tineke van Ham, licht de plannen toe. 
Wat houdt de fusie precies in?
‘In 2007 vond al een bestuurlijke fusie plaats tussen de Overijsselse Bibliotheek Dienst en Biblioservice Gelderland. Waarna ook het facilitair bedrijf Blauwe Brug is opgericht. De Provinciale Steunorganisaties bleven toen als afzonderlijke PSO’s opereren naar hun bibliotheken, netwerken en provincies. Deze fusie is de vervolgstap en hiermee integreren we de drie organisaties tot één uitvoeringsorganisatie, genaamd Rijnbrink Groep.

Waarom nu een fusie? Door de bezuinigingen is de bibliotheekwereld al behoorlijk in beweging. Worden het niet te veel veranderingen in korte tijd?
‘We denken dat, juist nu bibliotheken uitgedaagd worden om nog slimmer en nog zuiniger te zijn door alle ontwikkelingen in de maatschappij en politiek, wij hen als één organisatie daarbij nog beter kunnen ondersteunen. We zijn ervan overtuigd als Rijnbrink Groep de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen versterken en onze dienstverlening betaalbaar te kunnen houden voor onze bibliotheken. Ook zullen we nog beter in staat zijn om innovatie te bewerkstelligen. We hebben de fusie zorgvuldig voorbereid en intern merken we een grote mate van draagvlak voor deze keuze om gezamenlijk als Rijnbrink Groep verder te gaan. Iedereen ziet dat dit nodig is en draagt graag zijn of haar steentje bij. Uiteraard hebben wij ook onze beide provincies goed geïnformeerd en betrokken bij ons plan en zij ondersteunen deze ontwikkeling van harte.’

Wat gaan de bibliotheken in het werkgebied hiervan merken?
‘Goed luisterend naar onze bibliotheken is helder geworden dat zij veel meer willen dan alleen maar goede producten. Advisering wordt steeds belangrijker. Het samen met de bibliotheek meedenken over hun eigen bibliotheek. Ze willen een adviseur die weet hoe strategisch beleid omgezet kan worden in concrete plannen met goede resultaten, waar bibliotheekgebruikers hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast willen bibliotheken graag ondersteund worden met goed werkende systemen voor ICT, financiën en HRM. Die systemen moeten eigentijds, efficiënt en zeer betaalbaar zijn. Rijnbrink Groep werkt vanuit klantenpartnerschap om echte oplossingen te kunnen bieden op allerlei gebieden. De bibliotheken in Gelderland en Overijssel hebben positief gereageerd op onze plannen en voelen zich gekend in hun wensen.’

Wat gaan de werknemers van de betrokken organisaties ervan merken? Bespeur je al een bepaalde onrust?
‘Onze medewerkers zijn vanaf het begin betrokken geweest bij deze fusie en zijn al een jaar actief bezig met de voorbereiding. Natuurlijk is er gespannenheid bij sommigen. Dat is niet vreemd als een dergelijke verandering voor de deur staat, terwijl ook de gehele bibliotheeksector onder druk staat. Dat is logisch en dat mag ook. Tegelijkertijd hoor ik ook veel positieve geluiden in de organisatie zoals: kom maar op met die fusie, we zijn er klaar voor.’

Wat is het tijdpad?
‘De fusie moet voor de zomer van 2013 gerealiseerd zijn.’

Tekst: Eddy Kielema 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Han Limburg Hengelo.Ov.
7-11-2012 12:10
 De tijdgeest maakt alle organisaties groter!
Maar bkomt het dan ook dichter bij de behoefte (aan inzicht, kennis en communicatie) van het individu?
Zeker senioren, als ze niet bedreven zijn in het nieuwe communiceren, dreigen buiten de boot te vallen. Je leert `het` niet door een cursus te volgen. Het heeft mij veel tijd en inspanning gekost om weer aansluiting te vinden. Het is me gelukkig op mijn 75ste gelukt, Dankzij een vrijwilliger die iedere Woensdagmorgen geduldig 4 senioren gedurende 2 jaar heeft voorgedaan wat je allemaal kon doen, vinden beleven.
Het is voor mij een enorme steun in mij oude dag en het maakt mogelijk dat ik als vrijwilliger nog kan funktioneren in mijn 83ste levensjaar en bijvoorbeeld  dit commentaar kan geven.
Peter van Eijk
27-11-2012 09:45
Dhr. Limburg geeft een belangrijk signaal. Het vergroten van Mediawijsheid is voor 'jong' en oud' van groot belang. Dat velen in Nederland strategische informatievaardigheden missen is al jaren uiti onderzoek bekend. Hier ligt een grote maatschappelijke opgave voor Bibliotheken. Samen kunnen zij als 'club voor nieuwsgierige Nederlanders' op dit gebied klantwaarde en maatschappelijke waarde leveren. Een gezamenlijke, gestandaardiseerde en structurele aanpak verdient ook hier de voorkeur. 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening