HomeNieuwsNieuws uitgelichtBericht
voetnoot
OCW overweegt samengaan KB, SIOB en BNL
Bart Janssen
25-11-2012
Volgens steeds hardnekkiger geruchten en welingelichte bronnen wordt samengaan van de Koninklijke Bibliotheek (KB), het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting Bibliotheek.nl (BNL) door het ministerie van OCW als een serieuze optie gezien. 
Het ministerie van OCW zou met het ingaan van de nieuwe bibliotheekwetgeving (naar verwachting 1 januari 2015) de besteltaken van het SIOB onder willen brengen bij een nieuw te vormen organisatie, mogelijk een agentschap van OCW, naar verwachting in nauwe samenwerking met de KB. BNL zou hierbij betrokken worden.
Naar verluidt worstelt het ministerie van OCW echter nog met de vraag of het een agentschap moet worden of een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), zo melden betrouwbare bronnen. De KB is nu een ZBO en valt onder de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.

Fusie KB en Nationaal Archief bevroren
Een maand geleden werd bekend dat de voorgenomen fusie van de KB en het Nationaal Archief, die bijna een jaar geleden werd aangekondigd, ‘bevroren’ is, om een verkenning uit te laten voeren naar alternatieve vormen van samenwerking.
Als reden voor dit besluit noemt toenmalig staatssecretaris Zijlstra in zijn brief over het bevriezen van de fusie het feit dat 'de beoogde opbrengsten van een fusie tot één organisatie op dit moment nog onvoldoende worden aangetoond. Deze opbrengsten zijn eerder geformuleerd in termen van voordelen op gebied van kwaliteit, continuïteit en efficiency bij het realiseren van de ambities ten aanzien van de digitalisering van informatie en de informatiehuishouding van het Rijk. Deze ambities gelden in relatie tot uiteenlopende gebruikersgroepen (wetenschap, onderwijs, overheid, cultuur en burgers). Het gestelde doel, kwaliteitsverbetering en het efficiënt voldoen aan de toekomstige digitaliseringsopgave, is echter onverminderd van belang. Om deze reden heb ik besloten om ook andere potentiële oplossingen en samenwerkingsvormen te laten verkennen', aldus de staatssecretaris.

Reacties betrokkenen
Zowel SIOB, de KB als het ministerie van OCW is gevraagd om een reactie. De KB verwijst naar de door OCW aangekondigde verkenning 'naar de partners in de informatiehuishouding van het Rijk en naar het thema digitale duurzaamheid'. 'Het ligt voor de hand dat de Koninklijke Bibliotheek een van de partners is in de verkenning naar de samenwerkingsvormen rond het thema digitale duurzaamheid. De KB is momenteel ook voorzitter van het consortium Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). De NCDD is eerder dit jaar een eigen verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden gestart. We verwachten deze half 2013 af te ronden,' aldus de KB. Maria Heijne van het SIOB laat blijken het nog te prematuur te vinden om te reageren. Van het ministerie van OCW is geen reactie ontvangen.  


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Nan van Schendel
27-11-2012 23:15
 Zo kan ik er nog wel 'n paar bedenken: het SIOB wordt ondergebracht bij de OBA en B.nl fuseert met de NBD of het SIOB met Stichting Lezen en B.nl met de verzamelde PSO's. Het maakt namelijk niet uit waar de landelijke clubs worden ondergebracht, het vraagstuk erachter blijft hetzelfde. Laten we het maar hardop zeggen: de ontvlechting heeft ons niet veel gebracht. Als OC&W haar regie-voerende en onderzoekspoot (3 mio SIOB) en digitale infrastructuur (20 mio) ergens belegt -bij voorkeur dicht bij de branche die er belang bij heeft en niet naar de partners in de informatiehuishouding van het Rijk - dan blijft het probleem dat erachter steekt bestaan: "hoe match je landelijke opdracht/geld met het lokale geld/opdracht?" Het is een illusie te vooronderstellen dat je dat oplost door een nieuwe fusie, reorganisatie of ontvlechting.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie

Peiling

De potentiële kracht van het landelijke merk Bibliotheek wordt niet voldoende benut
Eens
Oneens
In een interview in Bibliotheekblad nr 7 2019 stelt Cyril Crutz, directeur-bestuurder van BiblioPlus, dat de potentiële power...
Lees meer en geef uw mening